Lektorky a lektoři společností typu TyfloCentrum

Práce lektora výuky obsluhy zvláštních kompenzačních pomůcek na bázi ICT není snadná, a tak ji nemůže vykonávat "jen tak někdo z ulice". Naučit zrakově postiženého člověka, který se nachází v nejrůznějších stadiích adaptace na svou životní situaci ovlivněnou danou zrakovou vadou, jak ovládat konkrétní pomůcku, není jednoduchý úkol. Vyžaduje to od lektora určité penzum znalostí, nemluvě o jeho schopnosti vcítit se do nelehké situace svého klienta a s ohledem na to přizpůsobit výuku.

Nikdo z nás se lektorem nerodí, a tak nezbývá, jako v mnoha oblastech lidské činnosti, než se neustále vzdělávat a profilovat své přírodou vrozené dispozice. Tyflokabinet nabízí lektorkám a lektorům několik stupňů vzdělávání, které zohledňují dlouholeté zkušenosti v oblasti práce se zrakově postiženými uživateli PC. Toto vzdělávání zahrnuje nejen oblast práce s danou kompenzační pomůckou (značná část náplně), ale i různé znalosti a praktiky z oblastí psychologie, pedagogiky a dalších přidružených oborů.

Tyto znalosti a vědomosti zprostředkovávají pracovníci Tyflokabinetu na nejrůznějších akcích. Podzimní vícedenní soustředění patří mezi ty každoročně se opakující. Vedle toho pořádá Tyflokabinet během roku nejrůznější metodické dny zaměřené na konkrétní témata (speciální software - jak pro slabozraké, tak pro nevidomé, ovládání vybraných aplikací bez použití myši, problematika zrakových vad, příprava na základní zkoušky i zkoušky odborné, popř. zkoušky specializované, atd.).

Na základě výše uvedených skutečností si Tyflokabinet dovoluje tvrdit, že v přehledu, který naleznete dále, jsou uvedeny lektorky a lektoři, kteří jsou zařazeni do některého ze stupňů vzdělávání (někteří mají již dlouholeté zkušenosti a podílejí se i na vzdělávání svých kolegů) a splňují předpoklady pro vyučující, kteří se věnují těžce zrakově postiženým občanům.

 

Mapa krajů ČR (klikací mapa)Praha České Budějovice Plzeň Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice Olomouc Ostrava Zlín Brno Jihlava

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

 • Bc. Martin Baláž
 • Petr Kusák
 • Ing. Jan Pokorný
 • Mgr. Martin Vrána

TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.

 • Ing. Karel Hrubeš

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.

 • Radovan Jakubík

TyfloCentrum Liberec, o. p. s.

 • Ing. Jana Smolná

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

 • Mgr. Lukáš Lacina
 • Bc. Eva Bahounková (mateřská dovolená)

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.

 • Ing. Petra Ďurková
 • Karel Kurland
 • Michal Štefanovič
 • Aleš Winkler

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.

 • Radek Šmaha

TyfloCentrum Plzeň, o. p. s.

 • DiS. Radek Baštář
 • Mgr. Lenka Suchá (mateřská dovolená)
 • Mgr. Jaromír Tichý

Tyflokabinet Praha a Dědina Praha, o. p. s.

Tyflokabinet Praha

 • Mgr. Simona Bárová
 • Michal Jelínek
 • Mgr. Petra Schejbalová
 • Jan Šnyrych

Dědina Praha, o. p. s.

 • Jozef Budzák
 • Martin Procházka

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s.

 • Aktuálně bez lektora

TyfloCentrum Zlín, o. p. s.

 • Pavel Bárta
 • Jiří Sedláček