Základní vzdělávání

Tento stupeň vzdělávání je závazný pro každého začínajícího lektora a je zakončen základní zkouškou. Bez jejího úspěšného složení nemůže lektor postoupit do dalšího, odborného, vzdělávání.

Základní zkouška je pro lektora povinná a představuje "startovní čáru" na jeho dráze v oblasti výuky těžce zrakově postižených občanů. Skládá se ze tří částí, které na sebe logicky navazují a jsou vykonávány v tomto pořadí:

  • písemný test,
  • ústní teorie,
  • praktické dovednosti - výuka fiktivní těžce zrakově postižené osoby.

Každá část zkoušky je hodnocena zvlášť stupni 1, 2 nebo 3, přičemž pro celkový výsledek je důležité, aby žádná část nebyla hodnocena stupněm 3. V opačném případě lektor neprospěl.

Tematická náplň zkoušky

Tematika základní zkoušky zahrnuje:

  • zrakové vady, specifika výuky těžce zrakově postižených,
  • seznámení s počítačem a prostředím MS Windows,
  • základy práce s textem,
  • práce se soubory a složkami,
  • dialogová okna,
  • základní orientace v softwaru a hardwaru pro těžce zrakově postižené.

Poznámka: Výše uvedené počítačové dovednosti ovládá lektor z klávesnice, bez použití myši