Seriál článků Jak na přístupnost je určen všem, kteří hledají postupy, jak v praxi při vývoji webu řešit konkrétní problémy v přístupnosti. Zaměřujeme se v něm na otázky, s nimiž se často setkáváme při testech přístupnosti. Autor Adam Samec v článcích nabízí vysvětlení jednotlivých přístupnostních požadavků a ukázky plnohodnotných funkčních řešení na úrovni kódu. Funkčnost popisovaných řešení máme ověřenou z praxe včetně asistivních technologií pro zrakově postižené.

Odkazy pro přeskočení opakujícího se webového obsahu - Jak na přístupnost

Uživatelé procházející web výhradně pomocí klávesnice, nebo přesněji uživatelé nepoužívající myš či jiné polohovací zařízení, při sekvenční navigaci na webové stránce často narážejí na problém, jak snadno přeskočit opakující se obsah na začátku stránky, jako je její záhlaví nebo množství odkazů hlavní navigace, a jak se tedy dostat přímo na hlavní obsah, který uživatele přednostně zajímá. V tomto článku se zaměříme právě na řešení tohoto problému týkajícího se přístupnosti webových stránek.

Různé způsoby skrývání HTML obsahu - Jak na přístupnost

Obecně platí, že webová stránka nebo aplikace by měla být navržena tak, aby zprostředkovala co možná nejpodobnější dojem či informace jak uživateli, který odečítač obrazovky nepoužívá, tak tomu, kdo jej používá. Nicméně občas vyvstane potřeba nějakou část obsahu skrýt výhradně před tou či onou skupinou uživatelů. V tomto článku se proto zaměříme na to, jak správně skrýt určitý obsah podle toho, komu má být obsah poskytnut a komu ne.

Textové pole s našeptávačem - Jak na přístupnost

Textové pole s našeptávačem je formulářový prvek, nazývaný někdy také jako combobox, který uživateli umožňuje zadání libovolného textu, přičemž během jeho zadávání je možné si psaní usnadnit výběrem hodnoty z předem určeného seznamu. Tento seznam se průběžně aktualizuje tak, že nabízí jen hodnoty začínající na text, jež je v textovém poli už zadán.