Přístupnost

V Tyflokabinetu SONS se systematicky zabýváme problematikou přístupnosti webu, mobilních aplikací a obecně různých elektronických služeb. Naší výhodou je detailní znalost potřeb zrakově postižených uživatelů a jejich asistivních technologií v kombinaci se znalostí metodik a standardů přístupnosti. Máme bohaté zkušenosti a dlouholetou praxi s uživatelskými testy a audity přístupnosti. Jak vám můžeme v oblasti přístupnosti pomoci?

Vyvíjíte web či aplikaci a chcete, aby byly přístupné?

Dobrá přístupnost rozšiřuje okruh potenciálních uživatelů a dělá dobré jméno provozovateli dané služby. Pro veřejný sektor je přístupnost přímo povinností dle Zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Se zlepšením přístupnosti vám rádi pomůžeme. K přístupnosti přistupujeme především prakticky, aby případné úpravy opravdu zlepšily uživatelskou zkušenost s vaším webem či aplikací i pro uživatele se specifickými potřebami.

Můžeme vám nabídnout:

  • Jednorázové konzultace: Pokud potřebujete vyřešit konkrétní problém spojený s přístupností a asistivními technologiemi, můžeme vám zdarma poskytnout jednorázovou konzultaci.
  • Základní test přístupnosti: Provedeme krátký test v rozsahu maximálně 2 hodin práce, na jehož základě vám poskytneme informace o nejzjevnějších bariérách v přístupnosti na vašem webu či aplikaci. Základní testy poskytujeme zdarma.
  • Podrobný audit přístupnosti: Potřebujete-li zajistit plnou přístupnost vašeho webu či aplikace, můžeme vám nabídnout audit přístupnosti. V rámci auditu nejen důkladně otestujeme přístupnost webu či mobilní aplikace, ale také s vámi projdeme dalšími kroky vedoucími k plné přístupnosti vašeho webu nebo aplikace.
  • Dlouhodobá spolupráce při vývoji: Je-li na projekt, který vyvíjíte, kladen požadavek dobré přístupnosti, pomůžeme vám jej splnit. Nabízíme průběžnou spolupráci během vývoje, konzultace, testování během vývoje a další. Z našich zkušeností víme, že pokud je na přístupnost brán zřetel už od počátku vývoje, lze často dobrou přístupnost zajistit jen s minimálními náklady navíc.
  • Vzdělávací a osvětové akce o přístupnosti: Pro organizace připravujeme osvětové a vzdělávací akce o přístupnosti na míru jejich potřebám. Může jít o semináře pro kodéry a testery nebo pro tvůrce webového obsahu. Pořádáme také workshopy o asistivních technologiích, kde především uvidíte pomůcky pro zrakově postižené a problematiku přístupnosti přímo v praxi.

Máte problém s přístupností jako koncový uživatel?

Jste zrakově postižený uživatel asistivních technologií a máte problém s používáním nějakého webu či aplikace, protože nejsou vytvořeny dostatečně přístupně? Kontaktujte nás a popište svůj problém. Příslušný web či aplikaci vyzkoušíme, abychom zjistili, zda je příčina problému v její nepřístupnosti nebo někde jinde (použití nevhodné asistivní technologie apod.). V případě potřeby kontaktujeme vývojáře či provozovatele nepřístupné služby s žádostí o její úpravu. Na rozdíl od individuálních uživatelů můžeme takovou žádost podpořit váhou velké organizace. Technickým pracovníkům daného provozovatele jsme schopni přesně popsat, kde je příčina problému, a případně navrhnout i vhodné řešení.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se přístupnosti se obracejte na následující kontakt:

Jan Šnyrych, snyrych@sons.cz, tel: 731 169 643