Chraňme se eRouškou!

Už několik dlouhých týdnů jsme všichni v zájmu zabránění šíření nákazy novým corona virem v částečném domácím vězení. Vyprázdnily se školy, obchody, ulice měst restaurace i mnohé firmy. Víme, že tento stav lze vydržet jen omezenou a nepříliš dlouhou dobu. Pokud se ale mají uvolňovat omezení pohybu a současně nechceme znovu otevřít stavidla k dalšímu šíření viru, musí přijít jiné prostředky, které udrží pandemii na uzdě. Mezi těmito prostředky je klíčovým pojmem tzv. chytrá karanténa a v rámci chytré karantény je jedním z klíčových nástrojů mobilní aplikace eRouška.

Aplikace eRouška zaznamenává blízká setkání s ostatními lidmi a v případě, kdy je u jakéhokoli z uživatelů zjištěna infekce, lze z historie jeho eRoušky zjistit všechny ostatní, kteří s ním přišli do styku a mohli se od něj nakazit. Od 11. dubna je aplikace dostupná všem majitelům mobilů se systémem Android a během několika dalších dní by měla být k dispozici i uživatelům iPhonů. Jde nesporně o velmi důležitou aplikaci, jejíž instalaci lze všem vřele doporučit. Aplikace je dobře přístupná i s odečítačem, proto si o ní můžeme říci trochu více i z pohledu zrakově postižených.

Jak to funguje

Pro fungování eRoušky je třeba mít v mobilu zapnuté Bluetooth. Každý uživatel aplikace má přidělené anonymní ID tedy nějaký číselný identifikátor. Aplikace si zaznamenává ID všech ostatních uživatelů, s jejichž mobily s eRouškou jsme se prostřednictvím Bluetooth signálu svého mobilu setkali a na jak dlouho to bylo. Pokud se některý z uživatelů eRoušky nakazí corona virem, může takový uživatel na žádost pracovníka hygienické stanice historii svých kontaktů v podobě seznamu oněch anonymních ID zaslat hygieně. Tam kontakty vyhodnotí, a pokud měl nakažený člověk v rizikovém období intenzivnější kontakt třeba i s vámi, může vás hygienik informovat a domluvit se na dalším postupu.

Co eRouška a ochrana soukromí

První, co nás před instalací eRoušky může napadnout, je, zda se aplikace pod rouškou boje proti pandemii nebude nabourávat do našeho soukromí. Tvůrci aplikace jsou ale v tomto směru velmi transparentní. Na webu eRouška.cz je vše detailně vysvětleno. Z publikovaných informací je zřejmé, že eRouška se snaží k soukromí svých uživatelů přistupovat co nejzodpovědněji.

Aplikace nesleduje žádná polohová data. Jediné, co se v aplikaci ukládá, je blízkost Bluetooth signálu dalších mobilů s nainstalovanou eRouškou bez ohledu na polohu uživatelů. Veškerá data jsou uložena jen v našem mobilu a bez našeho souhlasu se nikam neodesílají. O sdílení informací bychom byli požádáni pouze v případě, kdy by nás kontaktoval hygienik, protože se z dat nějakého infikovaného uživatele dozvěděl, že jsme byli v jeho blízkosti, a tudíž jsme ohroženi infekcí. I potom můžeme data z aplikace hygienikovi odeslat pouze my. Jaká data jsou v eRoušce uložena, si můžeme kdykoli přímo v aplikaci prohlédnout. Na serveru hygieny jsou námi odeslaná data uložena maximálně 12 hodin, a poté se automaticky smažou.

eRoušku vyvinuli členové iniciativy COVID19CZ. Jde o sdružení zejména informatiků, kteří sami nejsou příznivci žádných praktik hodných Velkého Bratra. Projekt samozřejmě zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví. Zdrojové kódy aplikací jsou dostupné na internetu, jsou tedy pod veřejnou kontrolou, a navíc prošly i auditem odborníků z ČVUT.

Nasazujeme eRoušku

Pokud jste se rozhodli sebe i své okolí pomocí eRoušky chránit a máte jakýkoli mobil se systémem Android minimálně ve verzi 5.0, můžeme se do toho pustit.

Aplikaci standardním způsobem stáhneme a nainstalujeme z Google Play.

  1. Při prvním spuštění se na první obrazovce dozvíme základní informace o fungování eRoušky.
  2. Následuje obrazovka, na které aplikaci povolíme přístup k Bluetooth, což je, jak jsme si už řekli, nezbytný předpoklad k jejímu fungování. Zde je trochu matoucí dotaz systému, zda chceme aplikaci povolit přístup k poloze zařízení, i když samotnou polohu eRouška nezjišťuje. To je dáno systémem Android, kde je pod polohovými informacemi zahrnut i přístup k Bluetooth LE (Low Energy). V aplikaci pro iOS se prý bude zobrazovat žádost o přístup čistě jen k Bluetooth.
  3. Na další obrazovce je textové pole, do něhož za předvyplněnou předvolbu České republiky zadáme své telefonní číslo. V systému eRouška vždy figurujeme jen pod našim anonymním ID. Pokud by ale nastala situace, kdy nás kvůli blízkému kontaktu s někým nakaženým musí kontaktovat hygienik, potom nám zavolá právě na toto telefonní číslo. Pod políčkem pro telefonní číslo je třeba ještě poklepáním zaškrtnout, že Ministerstvo zdravotnictví může s našimi daty za účelem epidemiologického šetření pracovat, a poklepáním na tlačítko Pokračovat postoupíme k dalšímu kroku.
  4. Na zadané telefonní číslo nám přijde SMS zpráva s ověřovacím kódem. Ten zadáme do textového pole na poslední obrazovce registrace do eRoušky. Tento poslední krok může být nejproblematičtější. Na opsání šesticiferného kódu máme totiž jednu minutu. Pokud ale člověk pracuje s odečítačem, nemusí to být pro každého zrovna pohodlná doba na přečtení a přepsání. Nicméně, pokud nám SMS přijde na stejné zařízení, na něž eRoušku instalujeme, měl by se kód vyplnit automaticky.

V Androidu může nastat situace, kdy při nízkém stavu baterie systém v rámci snahy o snížení spotřeby aplikaci eRouška vypne. Aplikace ale při prvním spuštění detekuje modely telefonů, u kterých by toto mohlo nastat a uživatele navede do nastavení systému na místo, kde je možné tomuto chování zamezit.

Prostředí aplikace

Po úspěšném nastavení aplikace se ocitneme v jejím běžném prostředí, které je velmi jednoduché, přehledné a též přístupné. Aplikace má celkem čtyři panely, mezi kterými se můžeme přepínat poklepáním na jejich záložky ve spodní části obrazovky.

  • Panel eRouška, New notification: Navzdory trochu zavádějícímu popisku jde o přehledový panel, na kterém máme uvedené základní informace k provozu aplikace. Pokud chceme, aby eRouška fungovala, musíme mít zapnuté Bluetooth a aplikaci nesmíme ukončovat, ale nechat ji běžet na pozadí. Na panelu dále máme tlačítko Sdílet, s jehož pomocí můžeme informace o eRoušce rozeslat dalším známým, a tlačítko Další, pod kterým se skrývá možnost zrušit svou registraci v systému eRoušky.
  • Panel Moje data: Zde je tabulka s daty, která eRouška uložila do našeho mobilu. Každý řádek obsahuje anonymní ID dalšího uživatele eRoušky, se kterým jsme se někde setkali, a dále datum a čas kontaktu a ve sloupci RSSI intenzitu zachyceného Bluetooth signálu, na jejímž základě se dá usuzovat, jak blízko daného člověka jsme byli. Pomocí voleb Vše a Blízká setkání můžeme určit, zda tu uvidíme všechny zaznamenané kontakty, nebo jen ty bližší. Pod tabulkou je potom tlačítko Odeslat data. Tím bychom v případě žádosti hygienika mohli tato data poslat z našeho mobilu na hygienickou stanici.
  • Panel Kontakty: Třetí panel je rozcestníkem na další důležité informace. Dostaneme se z něj na webové stránky informační linky 1212, na obecné otázky a odpovědi k pandemii nového corona viru a na web projektu eRouška.
  • Panel Nápověda: Zde se zobrazí nápověda k aplikaci.

Závěrem

To je tedy vše, co je třeba k úspěšnému nastavení a používání aplikace eRouška za pomoci odečítače vědět. Vše je vcelku snadné a dobře přístupné. Jako zrakově postižení tedy máme plnohodnotný přístup k tomuto důležitému nástroji pro ochranu zdraví nás i lidí v našem okolí.

eRouška není jediná mobilní aplikace, která se za účelem odhalování přenosu infekce snaží o monitorování kontaktů mezi lidmi. Obdobnou iniciativu projevili i vývojáři aplikace Mapy.cz a nově i společnosti Apple a Google. U Mapy.cz je ale sledování kontaktů založeno na polohových datech a nikoli na Bluetooth. To vede k nižší přesnosti a spolehlivosti, ke větší spotřebě energie a funkce navíc nefunguje mimo dosah GPS, např. v metru. Iniciativa samotných tvůrců mobilních platforem Apple a Google bude zřejmě podobnější přístupu eRoušky, projekt je ale v začátcích, takže nebude k dispozici zdaleka tak rychle, a to obzvlášť v Androidu, kde bude jeho dostupnost závislá ještě na dohodě s jednotlivými výrobci mobilů. eRouška je tak nyní jednoznačně nejlepší řešení pro odhalování kontaktů s nakaženými lidmi. Můžeme díky ní být upozorněni na možnost přenosu infekce i mezi zcela neznámými lidmi, se kterými jsme se ocitli ve stejný čas na stejném místě. Přitom ale zůstává zachovávána anonymita všech zúčastněných, protože každý v systému figuruje jen pod číselným ID.

Možná, že v někom stále hlodá pochybnost, zda touto aplikací přece jen neposkytuje zbytečně nějaké osobní údaje státu. Zde je namístě říci, že celá eRouška je koncipována tak, aby osobní data velmi striktně chránila. Pokud už údaje sdílíme s hygienickou stanicí, tak vždy jen z vlastní vůle, v minimálním množství a za přesně stanovených podmínek. Žijeme v době, kdy jsme běžně bez mrknutí oka ochotni mnohem podrobnější data sdílet prostřednictvím mobilů, platebních karet či zákaznických kartiček se spoustou sociálních sítí, bankovních ústavů či obchodních řetězců, aniž bychom za to cokoli získali. Oproti tomu eRouška ale může být jeden z významných nástrojů, který nám pomůže vrátit se z celonárodní karantény opět k normálnějšímu způsobu života, proto bychom tento nástroj určitě měli náležitě využít.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

Štítky