Textové pole s našeptávačem - Jak na přístupnost

Popis vzoru

Textové pole s našeptávačem je formulářový prvek, nazývaný někdy také jako combobox, který uživateli umožňuje zadání libovolného textu, přičemž během jeho zadávání je možné si psaní usnadnit výběrem hodnoty z předem určeného seznamu. Tento seznam se průběžně aktualizuje tak, že nabízí jen hodnoty začínající na text, jež je v textovém poli už zadán.

Ovládání pomocí klávesnice

 • Šipka dolů:

  • Jestliže je fokus na textovém poli, tak rozbalí seznam našeptávače a přesune fokus na jeho první nabízenou položku.

  • Jestliže je fokus v seznamu našeptávače, tak přesune fokus na následující položku v tomto seznamu. Pokud je fokus na poslední položce seznamu, tak přesune fokus na jeho první položku.

 • Šipka nahoru:

  • Jestliže je fokus na textovém poli, tak rozbalí seznam našeptávače a přesune fokus na jeho poslední nabízenou položku.

  • Jestliže je fokus v seznamu našeptávače, tak přesune fokus na předchozí položku v tomto seznamu. Pokud je fokus na první položce seznamu, tak přesune fokus na jeho poslední položku.

 • Enter:

  • Jestliže je fokus v seznamu našeptávače, tak nastaví hodnotu textového pole na právě vybranou položku v seznamu, přesune fokus do textového pole a sbalí seznam našeptávače.

 • Escape:

  • Jestliže je fokus v  seznamu našeptávače, tak pouze přesune fokus do textového pole a sbalí seznam našeptávače.

Požadavky na přístupnost

Textové pole

 • Doporučujeme implementovat textové pole pomocí elementu <input type=“text“>

 • Textové pole by mělo být pojmenováno. Toho lze docílit pomocí na něj navázaného elementu <label> nebo atributem aria-label nastaveném na tomto textovém poli.

 • Textové pole by mělo mít nastavený atribut role=“combobox“.

 • Textové pole by mělo mít dynamicky nastaveno atribut aria-expanded s hodnotou „true“ v momentě, kdy je našeptávaný seznam rozbalen, a s hodnotou „false“ v momentě, kdy je sbalen.

 • Textové pole by mělo mít nastaveno atribut aria-autocomplete=“list“.

 • Textové pole by mělo mít nastaveno atribut aria-controls odkazující na element našeptávaného seznamu.

Našeptávaný seznam

 • Doporučujeme implementovat našeptávaný seznam pomocí elementu <ul> a jeho položky pomocí <li>.

 • Seznam by měl být pojmenován pro odečítače pomocí atributu aria-label.

 • Seznam by měl mít nastavený atribut role=“listbox“ a jeho položky atribut role=“option“.

Tlačítko pro rozbalení našeptávaného seznamu

Toto tlačítko slouží uživatelům používajícím myš k rozbalení našeptávaného seznamu.

 • Doporučujeme tlačítko implementovat pomocí elementu <button type=“button“>.

 • Jestliže je tlačítko realizováno jako SVG ikona nebo bitmapový obrázek, tak by mělo být pojmenováno pro odečítače pomocí atributu aria-label.

 • Tlačítko by mělo mít nastavený atribut tabindex=“-1“. To zajistí, že tlačítko nebude zaměřitelné tabulátorem.

 • Tlačítko by mělo mít dynamicky nastaveno atribut aria-expanded s hodnotou „true“ v momentě, kdy je našeptávaný seznam rozbalen, a s hodnotou „false“ v momentě, kdy je sbalen.

 • Tlačítko by mělo mít nastaveno atribut aria-controls odkazující na element našeptávaného seznamu.

Funkční ukázka

Zdrojový kód

HTML

<p>Začněte psát název nějaké země v angličtině:</p>

  <form>
   <label for="cb1-input">Země</label>
   <div class="combobox combobox-list">
    <div class="group">
     <input type="text" role="combobox" id="cb1-input" autocomplete="off" aria-autocomplete="list"
      aria-expanded="false" aria-controls="cb1-listbox">
  
     <button type="button" id="cb1-button" tabindex="-1" aria-label="Seznam zemí" aria-expanded="false"
      aria-controls="cb1-listbox">
      <svg width="18" height="16" aria-hidden="true" focusable="false" style="forced-color-adjust: auto">
       <polygon class="arrow" stroke-width="0" fill-opacity="0.75" fill="currentcolor" points="3,6 15,6 9,14">
       </polygon>
      </svg>
     </button>
    </div>
  
    <ul role="listbox" id="cb1-listbox" aria-label="Země">
     <li role="option">Afghanistan</li>
     <li role="option">Albania</li>
     <li role="option">Algeria</li>
     <li role="option">Andorra</li>
     <li role="option">Angola</li>
     ...
     <li role="option">Venezuela</li>
     <li role="option">Vietnam</li>
     <li role="option">Virgin Islands (US)</li>
     <li role="option">Yemen</li>
     <li role="option">Zambia</li>
     <li role="option">Zimbabwe</li>
    </ul>
  </form>

Zdrojový kód ke stažení

Související kritéria úspěšnosti WCAG

Výše popsaná implementace textového pole s našeptávačem splňuje především následující kritéria úspěšnosti Pokynů pro zpřístupnění webového obsahu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines):

Použité zdroje informací