Seriál článků Jak na přístupnost je určen všem, kteří hledají postupy, jak v praxi při vývoji webu řešit konkrétní problémy v přístupnosti. Zaměřujeme se v něm na otázky, s nimiž se často setkáváme při testech přístupnosti. Autor Adam Samec v článcích nabízí vysvětlení jednotlivých přístupnostních požadavků a ukázky plnohodnotných funkčních řešení na úrovni kódu. Funkčnost popisovaných řešení máme ověřenou z praxe včetně asistivních technologií pro zrakově postižené.

Jak na přístupné textové pole s našeptávačem

Textové pole s našeptávačem je formulářový prvek, nazývaný někdy také jako combobox, který uživateli umožňuje zadání libovolného textu, přičemž během jeho zadávání je možné si psaní usnadnit výběrem hodnoty z předem určeného seznamu. Tento seznam se průběžně aktualizuje tak, že nabízí jen hodnoty začínající na text, jež je v textovém poli už zadán.