Dny mobility Brno 2018

Ve dnech 19. a 20. dubna uspořádal Cech mobility pod záštitou MPSV ČR a ve spolupráci s GŘ Úřadu práce v kongresovém sálu BVV Brno již tradiční Dny mobility 2018. Odborný program byl určen zejména pro nové pracovníky Úřadu práce a pracovníky Lékařské posudkové služby z celé republiky, do jejichž kompetence spadá posuzování žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Je potěšitelné, že o prezentaci zvláštních pomůcek pro zrakově postižené byl i v letošním roce požádán Jiří Ježek z Tyflokabinetu SONS, který se opět zaměřil výhradně na složité náročné pomůcky na bázi výpočetní techniky, tentokrát v kontextu s velkou novelizací vyhlášky MPSV č. 388/2011 SB., jež nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2018. V druhé části vymezeného času pro zrakově postižené se Eva Žižlavská ze společnosti Tyfloservis věnovala prezentaci základních pomůcek pro zrakově postižené a problematice komunikace osob se zrakovým postižením. Ostatní prezentace soustředily svoji pozornost na specifika komunikace a pomůcky pro sluchově postižené, na speciální úpravy automobilů, na stavební úpravy koupelen a na pomůcky pro osoby s vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

V předsálí mělo své expozice na dvacet firem a organizací. Mezi přítomnými byl tradičně velký zájem nejen o pomůcky pro zrakově postižené na společném stánku Tyflokabinetu a Tyfloservisu, ale také nám dobře známých reprezentantů firem Adaptech, Sagitta, Spektra i Školy pro výcvik vodicích psů. Téměř všechny ostatní expozice byly zaměřeny na pomůcky pro těžce tělesně postižené občany.