Audit přístupnosti

Chcete-li zajistit, aby váš web nebo vaše mobilní aplikace byly plně přístupné, ať už z vlastní iniciativy nebo kvůli požadavkům Zákona č. 99/2019 Sb. a nevíte, kudy do toho, můžete využít možnosti auditu přístupnosti. V rámci této služby nejen důkladně otestujeme přístupnost vašeho webu či aplikace, ale budeme vás provázet i dalšími kroky vedoucími k tomu, aby váš web či aplikace byly plně přístupné.

Jak takový audit přístupnosti probíhá:

  • Úvodní analýza a zadání: Když se na nás obrátíte s poptávkou, projdeme nejprve web či aplikaci, abychom si udělali představu o jejich rozsahu a složitosti. Připravíme seznam typických stránek, důležitých funkcí, běžných uživatelských scénářů apod., na jejichž testování se v rámci auditu primárně zaměříme. Návrh zadání dále doplníme a upravíme podle vašich připomínek a zašleme vám finální nabídku.
  • Testování přístupnosti: Jakmile odsouhlasíte rozsah a cenu auditu, pustíme se do testování. Testujeme nejen pomocí automatizovaných nástrojů, ale též přímo s asistivními technologiemi. Součástí auditu je i uživatelské testování testery se zrakovým postižením. Kromě oblastí uvedených v zadání, testujeme obvykle všechny důležité navigační prvky stránek v desktopovém i mobilním vzhledu, běžně hlídáme také přístupnost newebových dokumentů, které jsou na webu vystaveny, případně též přístupnost mediálních nahrávek. Nezapomínáme ani na cizojazyčné verze daných stránek.
  • Zpráva pro vývojáře: Na základě testů připravíme zprávu, kde popíšeme nalezené problémy, vyznačíme u nich stupeň závažnosti a navrhneme konkrétní technické řešení nebo odkážeme na zdroj informací, který možná řešení popisuje. Popis v případě potřeby pro názornost doplníme screenshoty nebo screencasty.
  • Konzultace s vývojáři: V rámci auditu nabízíme vývojářům online konzultaci k čemukoli, co jsme uvedli ve zprávě z testování. U některých problémů je možné najít variantní řešení, některé věci nemusí být ze zprávy zcela jasné. Během konzultace se můžeme na všem potřebném domluvit.
  • Retesty úprav: Pokud na základě auditu provedete na webu či v aplikaci úpravy, můžeme vám je znovu otestovat a potvrdit vám, že je vše již opravdu přístupné, a to i ve více iteracích.
  • Uzavření auditu: Poté, co společně dokončíme zpřístupňování vašeho webu, navrhneme vám, co a jak by mělo být uvedeno v Prohlášení o přístupnosti. Pokud z auditu vyplynou nějaká další doporučení, např. ohledně postupů pro publikování online obsahu, generování elektronických dokumentů apod., vše s vámi probereme.

Audit přístupnosti vyžaduje součinnost ze strany zadavatele i zpracovatele, je ale službou, díky které můžete zajistit, že vaše webové stránky nebo mobilní aplikace budou plně přístupné pro všechny uživatele. V případě vašeho zájmu o audit přístupnosti se s námi můžete spojit na následujících kontaktech:

Jan Šnyrych, snyrych@sons.cz, tel: 731 169 643