Jak si hlídat zdraví s chytrými přístroji Silver Crest

Jak samostatně měřit tělesnou teplotu, hmotnost nebo třeba krevní tlak, to je jeden z typických problémů, které musí řešit většina zrakově postižených. Nabídka přístupného vybavení pro tyto činnosti byla vždy poměrně omezená a většinou šlo o přístroje speciálně upravované pro potřeby nevidomých, které byly a stále jsou násobně dražší než obdobná zařízení pro běžné uživatele. Sortiment použitelných přístrojů ale v poslední době rozšiřují i různá zařízení propojitelná s chytrými mobily, která se prodávají v běžné maloobchodní síti. Pokud je takové zařízení navrženo rozumně a má mobilní aplikaci ovladatelnou s odečítačem, může je využívat i zrakově postižený uživatel.

V tomto článku se na použitelnost jedné takové sady zdravotních přístrojů z hlediska zrakově postižených podíváme. Jde o zařízení značky SilverCrest, které lze v České republice zakoupit výhradně v eshopu a případně též kamenných prodejnách obchodního řetězce Lidl. Do této produktové řady spadá lékařský teploměr, tonometr, osobní váha, oxymetr a senzor aktivního pohybu. V textu se budeme blíže věnovat osobní váze a oxymetru, za jejichž zapůjčení děkuji Marku Salabovi, a též teploměru a tonometru, které mám také k dispozici. Všechny uvedené přístroje spolupracují se stejnou mobilní aplikací, jejich používání má tedy hodně společného.

Postupně si tedy tato čtyři zařízení představíme a popíšeme, jak je používat ve spojení s ozvučeným chytrým mobilem.

Jak vypadá „chytrý“ teploměr

Když doma teploměr SilverCrest SFT 76 vybalíte, ocitne se ve vaší ruce zaoblený plastový předmět o velikosti menšího televizního ovladače, který je ale prohnutý, takže když leží na stole, dotýká se jej jen oběma konci a prostředek teploměru se klene nad stolem. Díky tomuto tvaru se teploměr poměrně pohodlně drží v ruce.

Na spodní straně přístroje najdeme jen kryt na dvě baterie AAA, pozornost tedy budeme věnovat horní straně teploměru. Na ní je displej, který zobrazuje všechny potřebné informace pro ty, kdo budou teploměr používat samostatně bez připojení k mobilu. Pod displejem jsou dvě menší tlačítka označená jako M a S a ještě pod nimi je velké kulaté tlačítko, jímž se teploměr zapíná a vypíná. Posledním ovládacím prvkem je tlačítko po levé straně přístroje, které je třeba tisknout při samotném měření teploty.

Abychom mohli začít teploměr používat, musíme nejprve udělat dvě věci, a sice provést prvotní nastavení samotného teploměru a také nainstalovat do mobilu obslužnou aplikaci HealthForYou a nastavit ji.

Prvotní nastavení teploměru

Pokud chceme, abychom u naměřených hodnot měli v mobilní aplikaci uvedené správné datum a čas měření, je třeba nastavit interní datum a čas v teploměru. Toto nastavení bohužel není přístupné zrakově postiženým – musí jej provést někdo, kdo vidí na displej teploměru. Nastavení je ale poměrně snadné.

Sekundovým podržením kulatého tlačítka teploměr zapneme. Teploměr se ohlásí dvojím krátkým pípnutím. Poté vstoupíme do nastavení pětisekundovým stiskem tlačítka S. Teploměr na displeji postupně zobrazí výběr jednotek teploty, data, času a nastavení Bluetooth. Hodnoty pro každou z voleb vybíráme tlačítkem S a potvrzujeme tlačítkem M. Celé nastavení je tedy záležitostí jedné minuty.

Aplikace HealthForYou

Aby mohla všechna zařízení Silver Crest komunikovat s chytrým mobilem, musíme do něj nainstalovat aplikaci HealthForYou, kterou najdeme jak v App Storu, tak i v Google Play.

Aplikace nám při prvním spuštění nabídne vytvoření uživatelského účtu. Pokud si jej vytvoříme, budou se naměřené hodnoty synchronizovat s případnými dalšími zařízeními, ve kterých budeme aplikaci používat, nebo si naměřené údaje budeme moci prohlížet i přes webové rozhraní. Pokud ale nechcete svěřovat svá zdravotní data výrobci přístrojů Silver Crest, můžete registraci vynechat a vše bude ukládáno pouze do vašeho mobilu. I v tomto případě ale budete při prvním spuštění požádáni o zadání několika údajů, jako je jméno, pohlaví, datum narození a výška.

Když si takto vytvoříme uživatelský profil, objeví se již hlavní obrazovka aplikace. Zde budou pod sebou tlačítka pro měření tonometrem, oxymetrem, teploměrem, osobní váhou a náramkem pro aktivitu. Dále jsou zde ještě tlačítka pro zaznamenávání pitného režimu a spánku. Nás teď ale bude zajímat poslední tlačítko na obrazovce, kterým můžeme aplikaci spárovat s kompatibilními zařízeními.

Když tedy poklepeme na tlačítko Přidat zařízení, otevře se seznam všech podporovaných přístrojů, v němž v případě teploměru zvolíme jeho model SFT 76. Aplikace se po potvrzení s teploměrem spáruje přes Bluetooth, a od této chvíle máme vše připravené, abychom si mohli měřit teplotu.

Měříme si teplotu

Pokud si nyní budeme chtít změřit teplotu, postupujeme takto:

 1. Na mobilu spustíme aplikaci HealthForYou a zůstaneme na její hlavní obrazovce.
 2. Krátkým stiskem kulatého tlačítka zapneme teploměr, který dvakrát krátce pípne na znamení toho, že je připraven.
 3. Stiskneme postranní tlačítko pro měření, teploměr přiložíme ke spánku a se stále stisknutým tlačítkem přejedeme pomalu teploměrem přes čelo ke druhému spánku.
 4. Poté pustíme tlačítko pro měření, teploměr krátce pípne, takže víme, že zareagoval, a v tu chvíli proběhne přenos naměřené teploty do mobilu, který trvá přibližně pět sekund.
 5. A pak již na hlavní obrazovce aplikace HealthForYou přejdeme na tlačítko Teplota a u něj bude zobrazena a též přečtena naposledy naměřená teplota.
 6. Nakonec můžeme teploměr vypnout dlouhým stiskem kulatého tlačítka. Teploměr se ale vypne i sám po minutě nečinnosti.

Manuál udává, že přesnost měření je 0,2 °C. Mnou pozorovaná odchylka od klasického galiového teploměru byla ještě o jednu desetinu stupně vyšší. Menší přesnost měření je ale obecná vlastnost všech digitálních teploměrů, je tedy na zvážení každého, zda tuto nevýhodu vyváží rychlost a pohodlnější měření.

Teploměr Silver Crest umí též tělesnou teplotu měřit i alternativním způsobem, a sice po zastrčení teplotního čidla do ucha a podle dokumentace zvládá i bezkontaktní měření teploty předmětů.

Měříme krevní tlak

Nyní přejděme k druhému zdravotnickému zařízení sady Silver Crest, a to k tonometru SBM 67. Jde o přístroj obdélníkového půdorysu o velikosti přibližně 14 x 10 cm, ke kterému se ze strany připojuje hadička od klasické manžety obepínající při měření paži nad loktem. Většinu horní části tlakoměru zabírá velký modře podsvícený displej, na němž se naměřené hodnoty zobrazují opravdu velkými čísly. Tlakoměr tedy může být i bez připojení k mobilu vhodný též pro slabozraké uživatele. Pod displejem jsou dvě velká obdélníková tlačítka označovaná jako M a SET. Pod nimi pak najdeme ještě dvě další tlačítka MINUS a PLUS. Uprostřed této čtveřice obdélníkových tlačítek se nachází kulaté tlačítko START, kterým budeme spouštět měření.

Než ale se samotným měřením začneme, musíme i u tonometru provést prvotní nastavení a spárovat jej s aplikací HealthForYou. A to se opět neobejde bez zraku. Dlouhým stiskem tlačítka SET vstoupíme do nastavení přístroje. Na displeji se postupně zobrazí výběr data, času a nastavení Bluetooth. Hodnoty pro každou z voleb vybíráme tlačítky MINUS a PLUS a potvrzujeme tlačítkem SET. Do aplikace HealthForYou tonometr přidáme obdobným způsobem, jak je již výše popsáno pro teploměr. Jen bude ještě třeba při první komunikaci mezi tonometrem a aplikací opsat z displeje tonometru do aplikace šestimístný PIN.

Pokud máme toto prvotní nastavení za sebou, je již měření krevního tlaku snadné. Provedeme je v následujících krocích.

 1. Na mobilu spustíme aplikaci HealthForYou a zůstaneme na její hlavní obrazovce.
 2. Připojenou manžetou obepneme paži a stiskem kulatého tlačítka START zahájíme měření.
 3. Po dokončení měření proběhne přenos naměřených hodnot do mobilu, který trvá přibližně pět sekund.
 4. A pak již na hlavní obrazovce aplikace HealthForYou přejdeme na tlačítko Krevní tlak a u něj bude zobrazena a též přečtena naposledy naměřená hodnota systolického a diastolického tlaku.

Vážíme se

Už víme, jak je na tom naše tělesná teplota a oběhový systém, teď se s diagnostickou váhou SBF 75 podíváme na naši hmotnost a tělesnou konstrukci. Váha má design běžné osobní váhy a na rozdíl od teploměru či tonometru neobsahuje žádné ovládací prvky. Její spárování s aplikací HealthForYou se provádí opět stejným způsobem. Protože váha pro připojení nevyžaduje přepsání PINu, lze vše provést i bez zraku a můžeme se pustit do vážení.

 1. Na mobilu spustíme aplikaci HealthForYou a zůstaneme na její hlavní obrazovce.
 2. Postavíme se na váhu, a tím zahájíme měření.
 3. Když z váhy sestoupíme, naměřené údaje se přenesou do aplikace. Přejdeme na tlačítko Hmotnost, u něhož bude zobrazena poslední naměřená hodnota.

Jak je na tom náš hemoglobin?

Poslední ze čtveřice zařízení, které jsme vyzkoušeli je pulsní oxymetr SPO 55. Pokud byste stejně jako já netušili, co to pulsní oxymetr je, tak vězte, že Wikipedie o tomto zařízení praví:

„Pulsní oxymetr vyhodnocuje kyslíkovou saturaci periferního arteriálního krevního řečiště měřením množství světla procházejícího skrz dobře prokrvené části těla, například prst...“

Můžeme si tedy snadno změřit, jak okysličená je naše krev.

Pulsní oxymetr vypadá jako takový větší kolíček na prádlo, který lehce secvakne prst, na němž měření provedeme. Na jedné ze stran přístroje je malý displej a kulaté tlačítko.

Oxymetr není třeba nijak nastavovat, stačí jej jen standardním způsobem spárovat s aplikací HealthForYou. Při párování nevyžaduje ani PIN, vše lze tedy provést i bez zrakové kontroly.

Samotné měření je potom velmi jednoduché:

 1. Na mobilu spustíme aplikaci HealthForYou a zůstaneme na její hlavní obrazovce.
 2. Pulsní oxymetr nasadíme na prst.
 3. Stiskneme ovládací tlačítko na oxymetru a proběhne měření.
 4. Proběhne měření a, naměřené údaje se přenesou do aplikace. Přejdeme na tlačítko Pulsní oxymetr, u něhož bude zobrazena poslední naměřená hodnota.

Blíže k aplikaci HealthForYou

Řekli jsme si již vše důležité k jednotlivým přístrojům a popsali, jak pomocí aplikace HealthForYou číst aktuálně naměřené hodnoty. Samotná aplikace ale stojí za bližší pohled jak z hlediska dalších možností, tak i z hlediska přístupnosti.

Jak již bylo výše popsáno, na základní obrazovce aplikace je řada tlačítek krevní tlak, pulsní oxymetr, teplota, hmotnost atd. U každého tlačítka je zobrazena i poslední naměřená hodnota dané veličiny. Když na některé z tlačítek poklepeme, dostaneme se na obrazovku s detailnějšími informacemi a historií dříve naměřených hodnot. Např. U váhy na obrazovce uvidíme kromě hmotnosti i body mass index a detekovaný podíl svalstva, vody a tuku v těle, u tonometru bude kromě tlaku zobrazen i srdeční tep apod.

Otevřeme-li např. obrazovku pro teplotu, najdeme v její horní části zobrazenou poslední naměřenou hodnotu a kromě dalších prvků i tlačítko s nepříliš jasným popiskem „arrow left tempe“, kterým namísto poslední naměřené teploty můžeme zobrazit předposlední údaj. Tímto tlačítkem se můžeme v údajích posouvat i dále do minulosti a procházet tak historii měření.

Starší měření si též můžeme nechat zobrazit v tabulce. Na obrazovce níže je prvek, kterým můžeme vybrat, zda bude historie rozdělena po dnech, týdnech, měsících či letech. Dále následují prvky pro výběr požadovaného úseku – pokud máme nastavené zobrazování historie např. po týdnech, tak pro výběr týdne, který nás zajímá. Úplně ve spodní části obrazovky potom najdeme tabulku, kde budou chronologicky seřazeny naměřené hodnoty z týdne, který máme výše vybraný.

Testovali jsme variantu aplikace pro iOS a ta bohužel není při práci s odečítačem zcela bezproblémová. Některé grafické prvky nemají zcela vypovídající popisky a též orientace v zobrazení tabulek s historií naměřených hodnot vyžaduje, aby se člověk nejprve seznámil se specifiky pohybu v aplikaci. Jednoduché měření hodnot je ale snadné a nakonec i procházení historie se dá zvládnout.

Shrnutí

Zdravotní zařízení Silver Crest je určitě zajímavým rozšířením nabídky přístrojů tohoto druhu, které jsou přístupné zrakově postiženým uživatelům. Toto řešení má sice i své nevýhody, jako je nutnost asistence vidící osoby u prvotního nastavení teploměru či tonometru nebo nedostatky v přístupnosti aplikace HealthForYou. Na druhou stranu si ale tyto přístroje mohou připsat i řadu plusů – mimo jiné rozumnou pořizovací cenu v řádu stokorun, možnost ukládání a procházení historie měření a též sdílení zařízení mezi zrakově postiženými i vidícími členy rodiny.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

Štítky