Jak na Facebook Messenger ve Windows pomocí odečítače

Komunikační aplikace Messenger od společnosti Meta, dříve Facebook, se možná mezi zrakově znevýhodněnými uživateli odečítačů obrazovky netěší takové popularitě jako její sourozenec od stejného vývojáře s názvem WhatsApp, o kterém již na našich stránkách byla řeč, nicméně Messenger je v řadách vidících uživatelů velmi oblíbený, ať už pro výměnu rychlých zpráv nebo pro hlasové či video hovory, a tak stojí za to se seznámit i s verzí této aplikace určenou pro počítače, u které můžeme využít veškeré pohodlí, jež nám při práci se zprávami nabízí prostředí počítačového systému a  hardwarová klávesnice.

Instalace

V tomto návodu bude řeč o počítačové verzi aplikace Messenger pro systém Windows 10 nebo novější. Pro starší verze Windows je k dispozici webová verze Messengeru na adrese messenger.com, ta je však méně praktická na ovládání s odečítačem a její popis je mimo záběr tohoto návodu.

Postup instalace počítačové verze  Messengeru pro systém Windows je následující:

 1. Přejděte na stránku Messenger v rámci Microsoft Store.
 2. Tabulátorem najeďte na tlačítko „Získat Messenger“ a mezerníkem jej aktivujte.
 3. Jestliže ve vašem webovém prohlížeči vyběhne okno dotazující se na spuštění Microsoft Store, tak v  něm jeho spuštění patřičným tlačítkem povolte.
 4. Po načtení stránky Messengeru v aplikaci Microsoft Store tabulátorem přejděte na tlačítko „Nainstalovat“ a mezerníkem jej aktivujte. Poté počkejte, než se Messenger stáhne a nainstaluje, což se stane v momentě, kdy se tlačítko „Nainstalovat“ změní na „Otevřít“. Poté můžete Messenger spustit rovnou tímto tlačítkem, nebo kdykoliv v budoucnu přes nabídku Start stisknutím klávesy Windows, vepsáním textu „Messenger“ a poté potvrzením klávesou Enter.

Přihlášení

Jako první krok před zahájením používání Messengeru budete vyzváni k přihlášení se do vašeho účtu na Facebooku. V tomto momentě máte dvě možnosti:

 • Přihlásit se přes Facebook: Jestliže jste ve vašem výchozím webovém prohlížeči do Facebooku již přihlášeni, tak lze použít tuto možnost, která vás do prohlížeče přesune a tam jen schválíte vaše přihlášení přes tlačítko „Otevřít Messenger pro Windows“ a následné potvrzení vyžádané prohlížečem.
 • Přihlásit se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu: Tuto možnost můžete zvolit, jestliže do Facebooku ve výchozím webovém prohlížeči přihlášeni nejste, a pokud si pamatujete váš přihlašovací email nebo telefonní číslo spolu s vaším heslem. Tuto možnost volte také v případě, že jste na Facebooku noví a účet si teprve chcete vytvořit. Pro takový účel se pak zobrazí tlačítko „Vytvořit nový účet“, které vás přesměruje do webového prohlížeče, kde je třeba registraci nového účtu provést.

Základní prostředí aplikace

Mezi položkami v okně aplikace Messenger se pohybujeme standardně tabulátorem, pro jemnější pohyb například v nabídkách pak slouží samotné klávesové šipky.

Na úplném začátku základního okna Messengeru se nachází tlačítko „Nabídka Messenger“. Po jeho aktivaci se zobrazí nabídka, kterou je možné procházet šipkou dolů nebo nahoru. Zde nás může zajímat položka „Soubor“, která po aktivaci mezerníkem zobrazí podnabídku, v níž šipkou dolů najdeme především položku „Předvolby“. Pro slabozraké je důležité, že v předvolbách na záložce “Vzhled“, na kterou najedeme šipkou dolů a potvrdíme mezerníkem, můžeme nastavit světlý, tmavý, kontrastní nebo další motivy aplikace a pomocí volby „Lupa“ také procentuální zvětšení obsahu.

Dále se v základním okně Messengeru nachází čtyři tlačítka, pomocí nichž je  možné se přepínat mezi čtyřmi druhy seznamu konverzací:

 • Chaty: Základní zobrazení, kde najdete všechny vaše běžné chaty.
 • Marketplace: Konverzace týkající se vaší komunikace v rámci bazarového nákupu nebo prodeje přes Facebook.
 • Žádosti: Zobrazí především konverzace s lidmi, které nemáte ve vašich přátelích, jež žádají o navázání spojení s vámi. Spojení navážete v okamžiku, kdy na žádost odpovíte.
 • Archivováno: Jedná se o konverzace, které jste přesunuli do archivu ze seznamu běžných chatů, například proto, aby se vám tam tyto konverzace nepletly.

Výběr a pokračování v existující konverzaci

Jestliže chcete pokračovat v konverzaci, kterou jste dříve zahájili vy nebo vaše protistrana, tak postupujte následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na prvek, který odečítač ohlásí jako „Seznam konverzací“.
 2. Jestliže odečítač ohlásí navíc ještě „Vodorovně posouvaná plocha“, tak ještě jednou stiskněte tabulátor.
 3. Šipkou dolů nebo nahoru vyberte existující chat, ve kterém chcete pokračovat a stiskněte na něm mezerník. Chaty jsou seřazeny podle aktivity od nejnovější po nejstarší.
 4. Měli byste být automaticky přesunuti do pole pro psaní zprávy, kdy by odečítač měl ohlásit „Napište zprávu, ať ji můžete poslat“. Nyní můžete vepsat vaši zprávu a odeslat ji Enterem.

Zahájení chatu s novým účastníkem

Jestliže chcete začít chatovat s někým, s kým jste ještě nekomunikovali, nebo jej nechcete hledat v seznamu konverzací, tak postupujte následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko „Napište zprávu“ a mezerníkem jej aktivujte. Alternativně lze použít zkratku Control + N.
 2. Vepište klidně jen část jména hledaného člověka nebo skupiny.
 3. Šipkou dolů vyberte hledaného člověka nebo skupinu a Enterem jej potvrďte.
 4. Měli byste být automaticky přesunuti do pole pro psaní zprávy, kdy by odečítač měl ohlásit „Napište zprávu, ať ji můžete poslat“. Nyní můžete vepsat vaši zprávu a odeslat ji Enterem.

Bohužel nepřišel jsem na to, jak pomocí odečítače vytvořit chat s více než s jedním člověkem.

Čtení konverzací

Máte-li vybraný nějaký chat, viz předešlé postupy, tak můžete zprávy v tomto chatu číst následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na prvek, který odečítač ohlásí jako „Seznam zpráv“.
 2. V seznamu zpráv se lze navigovat šipkou dolů nebo nahoru, přičemž zprávy se zobrazují od nejstarší po nejnovější.

Akce s konverzacemi a zprávami

Na každé zprávě v konverzaci jsou v závislosti na druhu dané zprávy po stisknutí mezerníku k dispozici následující akce:

 • Přidat reakci: Mělo by sloužit pro reagování na vybranou zprávu pomocí reakce „to se mi líbí“ nebo pomocí jiných reakcí. Po aktivaci této položky se však odečítač tváří, jako by se nic nestalo, vypadá to tedy, že reagování není s odečítačem možné.
 • Odpovědět: Umožňuje citovat danou zprávu a odeslat tak na ni odpověď do aktuálního chatu.
 • Přeposlat: Umožňuje přeposlat zprávu do jiného chatu.
 • Odebrat pro vás: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy jen na vaší straně, čili příjemci ji v chatu stále uvidí.
 • Odebrat pro všechny: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy pro všechny účastníky chatu. Toto je možné provádět jen s vámi odeslanými zprávami.
 • Otevřít obrázek: Na zprávě s obrázkem zobrazí detail obrázku v prohlížeči médií, kde je možné jej přiblížit, přeposlat, stáhnout nebo zobrazit další informace o něm.
 • Zkopírovat obrázek: Zkopíruje obrázek ve zprávě do schránky pro vložení jinam přes Control + V.
 • Zkopírovat odkaz na obrázek: Zkopíruje odkaz na obrázek ve zprávě do schránky pro vložení jinam přes Control + V.
 • Uložit do stažených: Stáhne obrázek nebo jiný soubor, který je součástí zprávy, do složky „Stažené soubory“ ve vašem počítači.

Co se týče akcí s chaty v seznamu konverzací, jako třeba přesunutí konverzace do archivovaných nebo jejich úplné odstranění, tak zde jsem nepřišel na to, jak toho pomocí odečítače docílit.

Posílání hlasových zpráv a souborových příloh

Pokud chcete do aktuálního chatu odeslat zprávu nahranou vaším hlasem nebo nějaký soubor z vašeho počítače, tak postupujte následovně:

 1. Mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko „Přidat média“. Toto tlačítko najdete také, když na textovém editačním poli pro vepsání zprávy stisknete shift +tabulátor.
 2. Mezerníkem tlačítko aktivujte. Otevře se nabídka s těmito možnostmi:
  • Nahrát hlasový klip: Po aktivaci mezerníkem se bezprostředně začne nahrávat hlasová zpráva. Když dvakrát stisknete Shift + tabulátor, tak se dostanete na tlačítko „Zastavit záznam“, kterým je možné nahrávání zastavit, a případně pak dalším stisknutím mezerníku si nahranou zprávu poslechnout. Tabulátor vás dále přesune na tlačítko „Poslat zprávu“, kterým nahranou zprávu odešlete, případně přes Shift + tabulátor se lze přesunout na tlačítko „zavřít“, čímž nahrávání zrušíte.
  • Přidat přílohy: Aktivace mezerníkem zobrazí klasický dialog pro výběr a připojení jednoho nebo více souborů do zprávy.

Zahajování volání přes audio a video hovory

Po vybrání požadovaného chatu dle postupu zmíněného výše můžete zahájit hlasový nebo video hovor s jedním  nebo více účastníky daného chatu. Slouží pro to tlačítka „Audiohovor“, respektive „Videohovor“, která se nacházejí hned za seznamem konverzací.

Přijímání a ovládání hovorů

V okamžiku příchozího hovoru se okno pro daný hovor samo přepne do popředí. Po přepnutí do tohoto okna Messenger ohlásí, kdo vám volá, a nabídne tlačítka pro přijmutí nebo odmítnutí hovoru, mezi kterými se můžete přesouvat tabulátorem a mezerníkem je aktivovat.

Po zahájení nebo přijmutí hovoru se zobrazí okno nazvané „Volání v Messengeru“, v němž se opět navigujete standardně tabulátorem, a k dispozici máte především následující možnosti:

 • Ukončit hovor. Ukončení hovoru je možné také zavřením okna hovoru přes Alt + F4.
 • Ztišit mikrofon / Zrušit ztišení mikrofonu.
 • Zapnout fotoaparát / Vypnout fotoaparát.

Problémy v přístupnosti

Na některé bolístky v přístupnosti Messengeru jsem již upozornil výše přímo u popisovaných funkcí. Níže uvádím další významnější nedostatky , o kterých je dobré vědět.

 • Při přepínání mezi chaty se ztratí poslední pozice v seznamu zpráv a místo toho se zaměří nějaká zřejmě náhodná zpráva dávno v historii konverzace.
 • Neexistují klávesové zkratky pro rychlé přesunutí do textového editačního pole pro psaní zprávy, do seznamu konverzací  ani do seznamu zpráv v aktuálním chatu. Další zkratky bohužel nepřináší ani odečítač JAWS nebo nějaký doplněk pro odečítač NVDA.
 • V seznamu zpráv ani konverzací nefungují zkratky pro přesun na první nebo poslední položku přes klávesu Home, respektive End.
 • Některá tlačítka nebo jiné prvky se zdají být nefunkční. Například bych hledal možnost archivovat chat pod tlačítkem „Možnosti chatu“, ale aktivace tohoto tlačítka mezerníkem žádnou volbu jakékoliv akce neumožní.
 • Messenger vůbec nevyužívá kontextové nabídky pro akce například se zprávami nebo konverzacemi.
 • Při odeslání smajlíku ve zprávě se čtení celé takové zprávy v seznamu zpráv znepřístupní, čili zpráva se jeví jako prázdná.
 • Při práci s nabídkou Messengeru se mi stalo, že se fokus klávesnice zasekl na tlačítku „Soubor“ a jediný způsob, jak fokus opět zprovoznit, bylo náhodně kliknout myší někam do prostoru okna Messengeru.

Klávesové zkratky

 • Odeslat zprávu: Enter.
 • Vložit nový řádek při psaní zprávy: Shift + Enter.
 • Přepnout se do chatu na určité pozici: Control + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Přepnout se do předchozího chatu: Alt + šipka dolů.
 • Přepnout se do následujícího chatu: Alt + šipka nahoru.
 • Vytvořit nový chat: Control + N.
 • Hledat v chatu: Control + F.
 • Otevřít dialog pro výběr souboru k odeslání: Control + U.
 • Přesunout se na vyhledávací pole: Control + K.
 • Vypnout nebo zapnout ztišení mikrofonu: Alt + M.
 • Vypnout nebo zapnout kameru: Alt + V.
 • Začít nebo zastavit sdílení obrazovky: Alt + S.
 • Zvednout v hovoru ruku nebo ji dát dolů: Alt + H.

Závěr

Aplikace Messenger pro Windows trpí jistými nedostatky, jako jsou například nepřístupné kontextové nabídky nebo tlačítka, která se hlásí jako sbalená, ale přitom po aktivaci stav sbalení nemění. Některé funkce aplikace navíc nelze používat vůbec, nebo jsem alespoň nepřišel na to, jak na ně. Jednou z těch zásadnějších funkcí je například nemožnost vytváření skupinových konverzací. Nepříjemné může být také nepamatování si pozice fokusu při přepínání mezi chaty. I tak ale může počítačová verze Messengeru oproti té mobilní nabídnout vyšší komfort při psaní, čtení nebo další práci se zprávami.