Jak na WhatsApp ve Windows pomocí odečítače

WhatsApp patří mezi velmi oblíbené a dobře přístupné  komunikační aplikace především na chytrých mobilních zařízeních iPhone a Android. Umožňuje posílání textových zpráv, fotografií, videí, kontaktů, anket, souborů, nebo také zpráv, které nahrajete vlastním hlasem, přičemž příjemci mohou být jak jednotlivci, tak skupiny lidí. Dále je přes WhatsApp možné uskutečňovat audio nebo video hovory. Vyvstane-li však potřeba vytvářet a posílat zprávy pohodlněji pomocí hardwarové klávesnice, popřípadě chcete-li snadno odesílat obsah dostupný na počítači nebo na počítači pracovat s obsahem přijatým od dalších účastníků konverzací, tak může přijít vhod aplikace WhatsApp určená právě pro počítače. Konkrétně o verzi aplikace WhatsApp pro operační systém Windows bude řeč v tomto návodu.

Předpoklady

 • WhatsApp pro Windows vyžaduje systém Microsoft Windows 10 nebo novější. Na starších Windows však lze provozovat webovou verzi aplikace WhatsApp prostřednictvím webového prohlížeče .
 • Pro nastavení WhatsApp na počítači budete potřebovat zprovozněný WhatsApp na mobilním zařízení iPhone nebo Android. Po zprovoznění bude WhatsApp na počítači synchronizován s WhatsAppem na vašem mobilním zařízení.
 • Ke zprovoznění WhatsApp na počítači budete muset na jeho obrazovce naskenovat QR kód vaším mobilním zařízením. Pro překonání tohoto kroku možná budete potřebovat asistenci vidícího

Instalace

Postup instalace WhatsApp pro systém Windows je následující:

 1. Přejděte na stránku WhatsApp v rámci Microsoft Store.
 2. Jestliže ve vašem webovém prohlížeči vyběhne okno dotazující se na spuštění Microsoft Store, tak v  něm jeho spuštění patřičným tlačítkem povolte.
 3. Po načtení stránky WhatsApp v aplikaci Microsoft Store tabulátorem přejděte na tlačítko „Nainstalovat“ a mezerníkem jej aktivujte. Poté počkejte, než se WhatsApp stáhne a nainstaluje, což se stane v momentě, kdy se tlačítko „Nainstalovat“ změní na „Otevřít“. WhatsApp však nyní ještě neotvírejte, nejprve je totiž potřeba si připravit mobilní telefon s nainstalovanou aplikací WhatsApp.

Otevřete WhatsApp na mobilním telefonu a postupujte následovně:

  1. Přejděte do nastavení. Na telefonech iPhone je to poslední panel nacházející se v pravém dolním rohu obrazovky.
  2. V nastavení přejděte do části „Propojená zařízení“ a tam aktivujte tlačítko „Propojit se zařízením“. Tuto akci bude možná nutné schválit otiskem prstu nebo naskenováním obličeje.
  3. Nyní by se WhatsApp na vašem mobilním telefonu měl dostat do režimu snímání QR kódu fotoaparátem. Pokračovat budete na počítači.
 1. Na počítači spusťte WhatsApp přes nabídku Start stisknutím klávesy Windows, vepsáním textu „WhatsApp“, a poté potvrzením klávesou Enter.
 2. Až se WhatsApp otevře, tak tabulátorem přejděte na tlačítko „Pokračovat“ a mezerníkem jej aktivujte. Jestliže se po aktivaci tlačítka nic nestane, tak se přes Alt + tabulátor přepněte do jiné aplikace a pak zpět do aplikace WhatsApp.
 3. Namiřte kameru telefonu na QR kód zobrazený na vašem počítači.
 4. Po úspěšném naskenování QR kódu by WhatsApp na počítači měl rovnou přejít na obrazovku pro chatování.

Popis společné části základních obrazovek aplikace

Mezi položkami v okně aplikace WhatsApp se pohybujeme standardně tabulátorem, pro jemnější pohyb například v nabídkách pak slouží samotné klávesové šipky.

Na začátku každé základní obrazovky se nachází nabídka pro výběr hlavní funkce aplikace. Tyto funkce můžete vybírat šipkou nahoru a dolů a aktivovat je mezerníkem. K dispozici jsou tyto funkce:

 • Chaty: Slouží pro konverzaci s jinými uživateli především pomocí rychlých krátkých zpráv, ale rovněž i pro zahajování audio nebo video hovorů.
 • Hovory: Umožňuje zobrazení výpisu posledních hovorů, ale jen těch, které jste uskutečnili na počítači.
 • Stav: Umožňuje procházet aktualizace vašich stavů nebo stavů vašich kontaktů, tedy informace o tom, co teď nebo v minulosti dělali.

Dalším stisknutím tabulátoru se přesunete na nabídku s následujícími položkami, které můžete rovněž vybírat šipkou nahoru a dolů a aktivujete je mezerníkem:

 • Zprávy s hvězdičkou: Zobrazí seznam zpráv, které jste označili hvězdičkou.
 • Archivované chaty: Zobrazí seznam chatů, které jste archivovali.
 • Otevřít nastavení: Zobrazí nastavení aplikace WhatsApp jako například možnost přizpůsobení vzhledu aplikace, nebo kdy a jaké budete dostávat oznámení, více viz níže v článku.
 • Profil: Zobrazí možnosti pro změnu profilové fotografie, jména či profilové informace.

Popis obrazovky pro chatování

Základní obrazovka pro chatování s jinými uživateli se kromě již zmíněných společných součástí skládá z následujících prvků, mezi nimiž se můžete pohybovat tabulátorem.:

 •  Vyhledejte nebo zahajte nový chat: Textové pole sloužící pro vyhledávání dřívějších chatů zadáním libovolného textu, který se v hledané konverzaci vyskytuje , nebo textu jež odpovídá klidně jen části jména účastníka  některé dřívější konverzace, popřípadě názvu hledané skupinové konverzace. Pomocí tohoto pole je také možné zahájit novou konverzaci zadáním části jména některého z vašich kontaktů. . Mezi nalezenými výsledky se lze pohybovat šipkou dolů nebo nahoru a volbu požadovaného chatu potvrdit mezerníkem, což kurzor přesune do textového pole pro vepsání nové zprávy do daného chatu.
 • Seznam chatů – Jedná se o seznam všech vašich chatů seřazený podle poslední aktivity od nejnovějšího po nejstarší. U každého chatu odečítač přečte jméno uživatele nebo název skupinové konverzace, počet nepřečtených zpráv a nejnovější zprávu. V seznamu se můžete pohybovat šipkou dolů nebo nahoru. Stisknutím mezerníku na vybraném chatu se chat otevře a kurzor se přesune do textového pole pro vepsání nové zprávy do daného chatu.
 •  Zahájit novou konverzaci: Tlačítko, po jehož aktivaci mezerníkem se vyvolá vyhledávací textové pole, do nějž můžete zadat klidně jen část jména kontaktu, se kterým chcete chatovat. Požadovaný kontakt vyberete ze seznamu, do nějž se dostanete tabulátorem a v seznamu se pohybujete šipkou dolů nebo nahoru. Stisknutím mezerníku na vybraném kontaktu se otevře chat  s tímto kontaktem a kurzor se přesune do textového pole pro vepsání nové zprávy.
 •  Filtrovat chaty podle: Tlačítko, kterým je možné  vyfiltrovat seznam chatů jen na nepřečtené chaty, na chaty s kontakty, které máte nebo nemáte uloženy v mobilu, na skupinové chaty nebo na chaty, v nichž jste rozepsali ale neodeslali zprávu.

Máte-li otevřenou některou konverzaci, tak obrazovka chatu obsahuje ještě následující prvky:

 •  Informace o konverzaci: Tlačítko, přes které se lze dostat k  položkám připojeným do aktuální konverzace jako jsou poslané odkazy nebo mediální a další soubory, popřípadě zobrazit či upravit nastavení aktuální konverzace nebo zobrazit další informace o konverzaci, například zjistit její účastníky.
 •  Videohovor: Tlačítko sloužící pro zahájení video hovoru.
 •  Hlasový hovor: Tlačítko sloužící pro zahájení audio hovoru.
 • Hledat v chatu: Tlačítko sloužící pro hledání určitého textu v historii aktuálně otevřené konverzace. Po aktivaci tohoto tlačítka je možné zadat hledaný text a přes Shift + tabulátor se přesunout na seznam zpráv, kde bude zaměřena odpovídající nalezená zpráva, popřípadě můžete ne úplně vhodně pojmenovanými tlačítky „Zobrazit starší výsledky“ nebo „Zobrazit novější výsledky“ přesunout zaměření v seznamu zpráv na starší, respektive novější nalezenou zprávu. Hledání tedy nefunguje jako filtr, ale pouze přesouvá zaměření aktuální zprávy v seznamu zpráv.
 • „Zprávy“ – Seznam zpráv aktuálně otevřené konverzace. Zprávy se zobrazují od nejstarší po nejnovější a lze je procházet šipkou nahoru nebo dolů.
 • Přidat emoji: Tlačítko umožňující vyhledat a do zprávy vložit smajlíky a jiné ikony vyjadřující emoce, popřípadě také animované gify a nálepky. Po aktivaci tohoto tlačítka budete přesunuti do vyhledávacího pole, kam můžete vepsat např. „úsměv“, tabulátorem přejít do seznamu nalezených usmívajících se emoji, šipkou doprava nebo doleva požadovanou emoji vybrat  a potvrdit mezerníkem. Tím se emoji vloží do zprávy na pozici kurzoru, ale nabídka emoji se tím nezavře, to musíte provést klávesou Escape. Tabulátorem se případně můžete přesunout na prvek, kde šipkou doprava nebo doleva můžete přepnout aktuální kategorii emoji. Dalším tabulátorem se dostanete do seznamu pro přepnutí mezi vkládáním emoji, animovaných gifů nebo nálepek.
 • Připojit přílohu: Tlačítko otevírající nabídku, ze které je možné připojit ke zprávě fotografie, videa, dokumenty, vizitku kontaktů, vytvořit a vložit anketu nebo vytvořit a poslat kresbu. Přes položku „Dokument“ je možné do zprávy připojit i soubory jiného formátu než jen dokument.
 • Napište uživateli: Editační textové pole pro vepsání nové zprávy do aktuální konverzace. Klávesou Enter zprávu odešlete. Nový řádek vložíte  přes Shift + Enter.
 • Nahrát hlasovou zprávu: Tlačítko sloužící pro nahrání hlasové zprávy. Při první aktivaci tohoto tlačítka mezerníkem se zobrazí dialog dotazující se na povolení přístupu k mikrofonu pro aplikaci WhatsApp, kde tabulátorem najeďte na tlačítko „Ano“ a mezerníkem jej aktivujte. Nahrávání hlasové zprávy se zahájí bezprostředně po aktivaci tohoto tlačítka, přičemž fokus se sám přesune na tlačítko „Zahodit hlasovou zprávu“, přes které můžete mezerníkem nahrávání kdykoliv zrušit a neodeslat. Případně je možné přes klávesu tabulátor přejít na tlačítko „Pozastavit nahrávání“. Dalším stisknutím tabulátoru se dostanete na tlačítko „Odeslat hlasovou zprávu“, kterým doposud nahranou zprávu odešlete. Nahrávání je možné kdykoliv zrušit také klávesou Escape. Jestliže jste nahrávání zprávy pozastavili, tak můžete dvakrát stisknout Shift + tabulátor a přesunout se tak na tlačítko „Přehrát nahrávku“, jímž můžete dosud nahranou zprávu přehrát či opětovným stiskem pozastavit. Poté je možné tabulátorem přejít na tlačítko „Pokračovat v nahrávání“ či „Odeslat hlasovou zprávu“.

Práce s chaty

V seznamu chatů jsou po vyvolání kontextového menu, v němž se lze pohybovat standardně šipkou dolů nebo nahoru, k dispozici zejména následující položky, které můžete aktivovat mezerníkem:

 • Označit jako nepřečtené.
 • Připnout nahoru: V seznamu chatu umístí tento chat trvale na začátek seznamu.
 • Ztlumit: Potlačí příjem oznámení z daného chatu na zvolený časový interval.
 • Archivovat: V seznamu chatů  skryje daný chat. K archivovaným chatům máte přístup přes položku zmíněnou dříve v článku.

Práce s přijatými zprávami

K většině akcí s přijatou zprávou se dostanete přes kontextové menu. Mezi dostupné akce patří následující:

 • Reakce jako palec nahoru nebo rudé srdce: Popíšeme si dále v článku.
 • Odpovědět: Umožňuje citovat danou zprávu a odeslat tak na ni odpověď do aktuálního chatu.
 • Zkopírovat: Slouží pro zkopírování zprávy do schránky pro její následné vložení jinam přes Control + V.
 • Uložit jako: Vyvolá standardní dialog prostřednictvím  něhož můžete na disk uložit obrázek, video, hlasovou zprávu či jiný soubor obsažený v dané zprávě.
 • Odpovědět soukromě: Dostupné jen ve skupinových konverzacích a stejné jako „Odpovědět“ výše, ale odpověď bude zaslána do chatu jen s  uživatelem , který danou zprávu poslal.
 • Přeposlat: Umožňuje přeposlat zprávu do jiného chatu.
 • Označit hvězdičkou: Zprávy označené hvězdičkou je možné vyfiltrovat, viz výše.
 • Odstranit: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy pro všechny účastníky chatu. Toto je možné provádět jen s vámi odeslanými zprávami, popřípadě u zpráv jiných účastníků chatu za předpokladu, že jste správcem takového skupinového chatu.
 • Odstranit u mě: Po aktivaci a potvrzení v následném dialogu dojde k odstranění zprávy jen na vaší straně, čili příjemci ji v chatu stále uvidí.
 • Vybrat: slouží pro výběr zprávy pro provádění hromadných akcí s více takto vybranými zprávami.
 • Info: Umožňuje zobrazit informace o zprávě jako čas jejího doručení či přečtení příjemcem, nebo čas zobrazení či přehrání v případě hlasové zprávy. Vyčítání těchto informací však není přístupné.

Netextové zprávy

Jak bylo zmíněno již v úvodu, WhatsApp umožňuje posílat také různé jiné typy zpráv než jen textové. S těmito typy zpráv můžete pracovat následovně:

 • Hlasové zprávy: Přehrávání hlasové zprávy spustíte nebo pozastavíte mezerníkem stisknutém na dané zprávě.
 • Odkazy: Obsahuje-li zpráva nějaké odkazy, tak je možné se na ně postupně přesunout pomocí tabulátoru a mezerníkem případně vybraný odkaz otevřít.
 • Reakce na zprávu: Skutečnost, zda zpráva obsahuje reakci, mezi něž patří například palec nahoru nebo rudé srdce , se bohužel při procházení zpráv šipkou nahoru nebo dolů nedozvíte. K reakcím pro zaměřenou zprávu se musíte dostat tabulátorem. Chcete-li nějakou reakci přidat vy, tak na zprávě vyvolejte kontextové menu, šipkou doprava nebo doleva zvolte požadovanou reakci a mezerníkem potvrďte.
 • Obrázek či video: Ve zvětšeném zobrazení otevřete obrázek či video mezerníkem a zpět se vrátíte klávesou Escape.
 • Soubor jiného typu než obrázek či video: Tabulátorem je možné se přesunout na tlačítko „Otevřít“ a ještě jedním stiskem tabulátoru na tlačítko „Uložit jako“. Tlačítko „Otevřít“ soubor otevře v aplikaci nastavené ve Windows jako výchozí pro daný typ souboru. Tlačítko „Uložit jako“ slouží pro uložení souboru na disk.

Vytváření WhatsAppových skupin

WhatsApp nabízí pro správce skupin poměrně rozsáhlé administrační funkce a nastavení, jejichž popis je mimo záběr tohoto článku. Ukažme si alespoň, jak WhatsAppovou skupinu vytvořit.

 1. Na základní obrazovce pro chat tabulátorem najděte tlačítko „Zahájit novou konverzaci“ a mezerníkem jej aktivujte, anebo použijte zkratku Control + N.
 2. Vyvolá se textové pole nazvané „Hledat“, do něhož nezadávejte žádný text, ale rovnou stiskněte tabulátor pro přesunutí na tlačítko „Nová skupina“ a mezerníkem jej aktivujte.
 3. Budete přesunuti opět do textového pole nazvaného „Hledat“, tentokrát však toto pole slouží pro vyhledání účastníků skupiny. Účastníka přidáte tak, že do tohoto pole napíšete jméno hledaného kontaktu nebo jeho část, šipkou dolů vyberete požadovaný kontakt a označíte jej jako vybraný mezerníkem. Při přechodu do seznamu kontaktů šipkou dolů se nenechte zmást hláškou „Nebyly nalezeny žádné kontakty“. Tuto hlášku odečítač oznámí, i když se nějaké kontakty najdou. Navíc při výběru kontaktů ze seznamu mezerníkem odečítač neposkytne žádnou zpětnou vazbu, abyste věděli, že je kontakt vybrán. Opakovaný stisk mezerníku na kontaktu jeho výběr zase zruší, bohužel opět bez jakékoliv zpětné vazby.
 4. Dalšího účastníka přidáte tak, že se několikerým stisknutím tabulátoru vrátíte zpět na textové pole, kam jste zadávali část jména hledaného kontaktu, a tam tuto část jména smažte. Při mazání dejte pozor, abyste nesmazali také položku představující již přidaného účastníka , mazání znaků tedy skončete těsně před touto položkou. Účastníka poté přidáte tak, že napíšete opět klidně jen část jeho jména, šipkou dolů najedete na kontakt a mezerníkem jej vyberete. Opakováním postupu zmíněného v tomto bodě můžete přidat libovolný počet dalších účastníků.
 5. Jakmile přidáte všechny požadované účastníky, tak opakovaně mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko „Další“ a mezerníkem jej aktivujte.
 6. Budete přesunuti do textového pole pro pojmenování vaší nové skupiny. Po zadání jména skupiny se tabulátorem přesuňte na tlačítko „Vytvořit“ a mezerníkem proces vytváření nové skupiny dokončete. Popřípadě klávesou Escape můžete vytváření skupiny kdykoliv zrušit, což budete muset ještě potvrdit tlačítkem „Ano, zrušit“.

Přidání dalšího účastníka do skupinového chatu

Jestliže se kdykoliv později rozhodnete přidat do skupinového chatu někoho dalšího, tak je postup následující:

 1. Na obrazovce otevřeného skupinového chatu opakovaně mačkejte tabulátor, dokud se nepřesunete na tlačítko, jehož název začíná slovy  „Informace o konverzaci“, a mezerníkem toto tlačítko aktivujte.
 2. Šipkou dolů najeďte na položku „Účastníci“ a mezerníkem ji aktivujte.
 3. Tabulátorem se přesuňte na tlačítko „Přidat účastníky“ a mezerníkem jej aktivujte.
 4. Budete přesunuti do textového pole nazvaného „Hledat“, pomocí něhož vyhledejte nového účastníka tak, že do tohoto pole napíšete jméno hledaného kontaktu nebo jeho část, šipkou dolů vyberete požadovaný kontakt a označíte jej jako vybraný mezerníkem.
 5. Tabulátorem přejděte na tlačítko „Přidat jednu osobu“ a mezerníkem jej aktivujte. Vyběhne potvrzovací okno, ve kterém mezerníkem  stiskněte tlačítko „Ano“.

Zahajování, přijímání  a ovládání audio a video hovorů

Přestože položku „Hovory“ nalezneme v již zmíněné nabídce pro výběr hlavní funkce aplikace, tak pro zahajování hovorů je stejně jednoduší použít položku „Chaty“, neboť při zvolení položky „Hovory“ na obrazovce poté sice nalezneme textové pole pro hledání hovorů, to nás však po vyhledání kontaktu nakonec stejně přepne do chatů.

Nový audio nebo video hovor tedy nejlépe zahájíme následovně.

 1. Pomocí prvků popsaných výše v článku vybereme existující konverzaci v seznamu chatů nebo zahájíme konverzaci novou.
 2. Hovor zahájíme stisknutím mezerníku na tlačítku „Videohovor“ nebo „Hlasový hovor“, které na obrazovce nalezneme tabulátorem.

Příchozí hovor se ve Windows jeví jako samostatné okno nazvané „Hovor – WhatsApp“, do něhož se lze přepnout přes Alt + tabulátor. V tomto okně se poté lze cyklicky tabulátorem přesouvat mezi tlačítky pro přijetí či odmítnutí hovoru a pro nastavení zařízení. Zjistit jméno volajícího však z tohoto okna jednoduše pomocí odečítače nelze:

 • V případě JAWS je pro zjištění volajícího potřeba použít dotykový kurzor nebo virtualizaci okna přes JAWSKey + Alt + W.
 • V případě NVDA lze volajícího zjistit pomocí objektové navigace, čili přes klávesu NVDA + numerická 6 nebo numerická 4 v rozložení pro desktop, popřípadě klávesu NVDA + Shift + šipka doprava nebo doleva v rozložení pro laptop.

Během hovorů je možné zapnout nebo vypnout mikrofon, zapnout nebo vypnout kameru, ukončit hovor, přidat další účastníky nebo zahájit sdílení obrazovky. Mezi všemi těmito tlačítky se pohybujeme cyklicky tabulátorem a požadované tlačítko aktivujeme mezerníkem.

Nastavení aplikace

V nastavení aplikace WhatsApp, do něhož se dostaneme pomocí položky „Otevřít nastavení“, jak bylo zmíněno výše v článku, nebo přes zkratku Control P, nalezneme kategorie, mezi nimiž se  pohybujeme šipkou dolů nebo nahoru a aktivujeme je mezerníkem. K nastavením pro vybranou kategorii se pak dostaneme tabulátorem. Za zmínku stojí především následující nastavení:

 • V kategorii Obecné možnost „Spustit WhatsApp při přihlášení“.
 • V kategorii Personalizace možnosti vybrat světlý nebo tmavý motiv aplikace a nastavit procentuální zvětšení zobrazení.
 • V kategorii Zkratky: možnost projít seznam všech dostupných klávesových zkratek, vyjma zkratek přidaných odečítačem, viz níže.

Užitečné klávesové zkratky

 • Přesunout se na textové pole pro vyhledání nebo zahájení nového chatu“: Control + F.
 • Vyhledat text v aktuálním chatu: Control + Shift + F.
 • Zahájit novou konverzaci: Control + N.
 • Přepnout do chatu na určité pozici, přičemž pořadí odpovídá pozici chatu v seznamu chatů: Control + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Otevřít nabídku pro vyhledávání emoji a jejich vložení do zprávy: Control + Shift + E.
 • Zvětšit nebo zmenšit text: Control + znaménko plus nebo minus.
 • Nastavit text na výchozí velikost: Control + 0.

Klávesové zkratky specifické pro JAWS

Do seznamu  všech klávesových zkratek specifických jen pro odečítač JAWS je možné se kdykoliv dostat stisknutím JAWSKey + F1, poté pomocí tabulátoru najetím na odkaz „Seznam klávesových zkratek JAWS“, a nakonec potvrzením Enterem. Níže jsou uvedeny ty zkratky, které považuji za nejužitečnější. Bohužel mezi zkratkami pro JAWS nenajdeme zkratky pro zapínání či vypínání mikrofonu ani kamery.

 • Přesunout se na pole pro psaní zprávy: Alt + E.
 • Přesunout se na seznam chatů: Alt + C.
 • Přesunout se na seznam zpráv aktuálního chatu: Alt + H.
 • Přečíst poslední zprávu na určité pozici v aktuálním chatu: Alt + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Přečíst poslední zprávu na určité pozici virtuálním kurzorem v aktuálním chatu: Alt + Shift + klávesa s číslem 1 až 9.
 • Přečíst jméno a stav příjemce v aktuálním chatu: Alt + S.
 • Zahájit audio hovor: Control + Alt + A.
 • Zahájit video hovor: Control + Alt + V.
 • Připojit ke zprávě přílohu: Alt + X.

Doplněk pro NVDA přidávající klávesové zkratky

Jestliže patříte mezi uživatele odečítače NVDA, tak možná oceníte doplněk WhatsAppPlus, který můžete stáhnout přes tento přímý odkaz. Při spuštěném NVDA  stažený soubor doplňku otevřete a odsouhlaste jeho instalaci tlačítkem „Ano“. Doplněk přidává zejména mnoho dalších klávesových zkratek.

Dále je za hodno upozornit, že klávesové zkratky pro ovládání hovoru přidané doplňkem WhatsAppPlus nejsou globální, čili fungují jen v případě, že se zrovna nacházíte v okně aplikace NVDA.

Všechny klávesové zkratky je možné zobrazit přes dialog vyvolaný zkratkou Alt + H. Níže jsou uvedeny ty, které považuji za nejužitečnější:

 • Přesunout se na pole pro psaní zprávy: Alt + D.
 • Přesunout se na seznam chatů: Alt + 1.
 • Přesunout se na nejnovější zprávu v seznamu zpráv pro aktuální chat: Alt + 2.
 • Přečíst jméno a stav příjemce v aktuálním chatu: Alt + T.
 • Zkopírovat text vybrané zprávy do schránky: Control + C.
 • Otevřít text vybrané zprávy v samostatném okně, kde je možné jej označovat a případně zkopírovat: Alt + C.
 • Zahájit audio hovor: Alt + Shift + C.
 • Zahájit video hovor: Alt + Shift + V.
 • Zapnout nebo vypnout mikrofon: Alt + A.
 • Zapnout nebo vypnout kameru: Alt + V.
 • Přijmout hovor: Alt + Shift + Y.
 • Odmítnout nebo položit hovor: Alt + Shift + N.
 • Připojit ke zprávě přílohu: Control + Shift + A.

Závěr

Obzvlášť po osvojení si několika základních klávesových zkratek dodaných odečítačem JAWS či NVDA může WhatsApp pro Windows oproti své mobilní variantě znatelně usnadnit čtení, vytváření  a další práci se zprávami. V počítačové verzi WhatsApp se navíc nesetkáte s neduhy mobilní verze této aplikace pro systém iOS, kde občas není možné se šviháním prstu dostat na starší zprávy, nebo kdy po použití doteku prstu na obrazovce konverzace sama odroluje daleko do minulosti.

Dále lze konstatovat, že přístupnost WhatsAppu pro Windows se za poslední půlrok znatelně zlepšila. Jeho funkcionalita se průběžně mění, takže výše uvedené informace mohou rychle zastarat. Dá se rovněž říct, že WhatsApp pro Windows patří mezi ty přístupnější komunikátory ve srovnání například s Facebook Messenger nebo Skype.