Odborné vzdělávání

 

Tento stupeň vzdělávání je pro lektora rovněž závazný, a to nejen vzhledem k neustálému vývoji v oblasti softwaru a hardwaru pro těžce zrakově postižené, a tím tak k objektivní nutnosti prokazovat aktuální znalosti.

Odborné vzdělávání je dlouhodobý proces, během něhož je lektor průběžně přezkušován formou odborných zkoušek. Každá odborná zkouška se skládá ze tří částí, které na sebe logicky navazují a jsou vykonávány v tomto pořadí:

 • písemný test,
 • ústní teorie,
 • praktické dovednosti - výuka fiktivní těžce zrakově postižené osoby.

Každá část zkoušky je hodnocena zvlášť stupni 1, 2 nebo 3, přičemž pro celkový výsledek je důležité, aby žádná část nebyla hodnocena stupněm 3. V opačném případě lektor neprospěl.

Tematická náplň zkoušky

Tematika odborné zkoušky zahrnuje:

 • zrakové vady, specifika výuky těžce zrakově postižených,
 • MS Word,
 • zástupci a komprimace,
 • údržba systému,
 • E-mail,
 • záloha dat,
 • OCR,
 • speciální software a hardware pro těžce zrakově postižené.

Poznámka: Výše uvedené počítačové dovednosti ovládá lektor z klávesnice, bez použití myši.

Osvědčení

Součástí odborné zkoušky je osvědčení o jejím absolvování. V závislosti na dosaženém stupni prospěchu vykazuje toto osvědčení analogickou délku platnosti, a to:

 • "prospěl/a výborně" - 3 roky,
 • "prospěl/a velmi dobře" - 2 roky,
 • "prospěl/a dobře" - 1,5 roku,
 • "prospěl/a" - 1 rok.