Odborné poradenství při výběru a pořízení pomůcky

 

 • Tyflokabinet poskytne základní informace o možnostech získání pomůcek, jejich obsluze, technických parametrech, cenách a dodavatelích.
 • Poradí při výběru pomůcky s ohledem na potřeby a zrakové postižení klienta a také s ohledem na ekonomickou náročnost pomůcky.
 • Práci s pomůckou si lze v Tyflokabinetu vyzkoušet a v praxi tak ověřit vhodnost jejího výběru.
 • Poskytuje odborné poradenství zaměstnavatelům zrakově postižených při vybavování pracoviště speciálním softwarem a vhodnými pomůckami.

Obecný postup při získání zvláštní el. kompenzační pomůcky

 1. Návštěva kontaktního pracoviště Úřadu práce dle místa trvalého bydliště za účelem vyzvednutí / podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a zjištění seznamu všech požadovaných náležitostí a dokumentů k tomu potřebných.
 2. Návštěva odborného poradce v Tyflokabinetu za účelem optimálního výběru kompenzační pomůcky (výběr programového vybavení, typu pomůcky, dodavatele i rozsahu a způsobu zaškolení).
 3. Odevzdání vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky a dalších potřebných dokladů na kontaktní pracoviště úřadu práce. Na požádání vystavíme písemné vyjádření odborného poradce.
 4. V případě obdržení negativního písemného rozhodnutí od Úřadu práce je možné podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. Učinit tak je nutno vždy písemnou formou, a to nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí. V tom případě doporučujeme neprodleně kontaktovat nejbližšího sociálního poradce SONS či TyfloCentra, případně přímo sociálně právní oddělení SONS.
 5. Po nabytí právní moci rozhodnutí zkontaktování dodávající firmy a ověření konfigurace dodávané pomůcky, způsobu proplacení, místa a času jejího předání.
 6. Zároveň již nyní možné kontaktování příslušného školicího střediska (Tyflokabinet, TyfloCentrum či středisko Dědina v Praze) a předběžná domluva na datu a času zahájení zaškolení.
 7. Doporučujeme pořizování kopií od všech dokladů pro vlastní potřebu a pro případ odvolání.
 8. V případě pochybností, nejasností či nesrozumitelnosti lze kontaktovat svého odborného poradce, který s výběrem pomůcky pomohl, nebo jiného pracovníka Tyflokabinetu.
Otazník