Vzdělávání v oblasti výuky ZP

 

Tyflokabinet poskytuje lektorkám a lektorům spřátelených společností typu TyfloCentrum možnost vzdělávání se v oblasti výuky těžce zrakově postižených občanů v ovládání náročných kompenzačních pomůcek na bázi ICT. Toto vzdělávání je několikastupňové.

1. stupeň - Základní vzdělávání

Na počátku své praxe jsou lektoři zařazeni do základního vzdělávání a záhy podstupují základní zkoušku, jejíž složení je opravňuje postoupit do dalšího, odborného vzdělávání.

2. stupeň - Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání je dlouhodobý proces a lektor je při něm průběžně prověřován odbornými zkouškami, k nimž je vydáváno osvědčení o jejich absolvování včetně délky platnosti, která koresponduje s dosaženým stupněm prospěchu.

Aktuální platnosti odborných zkoušek.

3. stupeň - Specializované vzdělávání

Tento stupeň vzdělávání, skládající se z různých specializovaných zkoušek (softwarová lupa, odečítač obrazovky, apod.), není pro lektora primárně závazný (na rozdíl od dvou výše uvedených stupňů). Úspěšné absolvování specializované zkoušky však svědčí o jeho kvalifikaci a přispívá k dalšímu profesnímu růstu. Podmínkou zařazení do specializovaného vzdělávání je složení odborné zkoušky se stupněm hodnocení ne horším než 2 („prospěl/a velmi dobře“).

Aktuální platnosti specializovaných zkoušek.

Akreditované kurzy

Vedle "tradičních" způsobů přípravy lektorů na zkoušky formou přednášek, jednodenních školení, stáží, apod., může k tomuto účelu Tyflokabinet, zejména začínajícím lektorům, nabídnout i akreditované kurzy.