Lokalizujeme aplikace pro zrakově postižené

Mnoho mobilních aplikací, které by pro uživatele se zrakovým postižením mohly být užitečné při práci, vzdělávání i v každodenním životě, je k dispozici jenom v angličtině. Přitom pro uživatele pracující s hlasovým výstupem je jazyková bariéra ještě znatelně jší problém než pro běžné uživatele. Je tedy důležité, aby měli zrakově postižení uživatelé co nejvíce aplikací přímo v češtině. Proto se věnujeme lokalizaci vybraných mmobilních aplikací určených přímo zrakově postiženým uživatelům.

Díky projektu Přenos zahraničních mobilních aplikací, který ze sbírky Světluška významně podpořil Nadační fond Českého rozhlasu, mohou čeští zrakově postižení uživatelé chytrých mobilů nově využívat následující mobilní aplikace v češtině:

  • Seeing Assistant Home: Asistenční aplikace pro domácí použití – rozpoznávání zboží podle čárových kódů, rozpoznávání označených předmětův domácnosti, detektor světla, rozpoznávání barev, zvětšovací lupa.
  • VOCalc: Velmi dobře čitelná kalkulačka pro slabozraké, kterou mohou ovládat i nevidomí. lze v ní využít i zajímavou možnost zadávání složitějších výpočtů z externí klávesnice.
  • Lazarillo: Komplexní navigační aplikace vytvořená speciálně pro pěší se zrakovým postižením.
  • Voice Dream Scanner: Aplikace pro vyfocení jakéhokoli textu a jeho rozpoznání a přečtení hlasem.
  • Seeing Alarm GPS: Jednoduchá navigační aplikace pro určení aktuální pozice a směru k cíli.

Dále jsme připravili praktické audio tutoriály k populárním aplikacím, ke kterým doposud chyběla uživatelská dokumentace v češtině:

Se všemi uvedenými aplikacemi byli podrobně proškoleni i počítačoví lektoři z většiny TyfloCenter a dalších specializovaných pracovišť, aby mohli s aplikacemi seznamovat své zrakově postižené klienty. K aplikacím byly též pro jejich potenciální uživatele publikovány popularizační články na našem webu nebo v časopise Téčko.

Projekt by nebylo možné realizovat bez finanční podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu. Děkujeme za podporu.