Nová příručka pro uživatele Windows 10 s odečítačem JAWS

Příručka plně vysvětluje ovládání Windows 10 pomocí klávesnice a za pomoci odečítače obrazovky JAWS. Veškeré popisy vycházejí z českých Windows 10 po tzv. Anniversary Updatu ze srpna 2016 a české lokalizace JAWS 18. Příručka se ale snaží o obecný popis způsobu práce ve Windows 10 s odečítačem obrazovky, takže většina informací platí i pro práci ve Windows 10 s jinými verzemi JAWS nebo s alternativními odečítači jako např. NVDA.

Příručka je určena jako studijní materiál všem začínajícím uživatelům počítače se systémem Windows 10 a JAWS či dalších odečítačů. Z příručky ale mohou čerpat i zrakově postižení uživatelé, kteří na Windows 10 přecházejí ze starších verzí Windows a také sociální či pedagogičtí pracovníci, kteří zrakově postiženým uživatelům počítačů poskytují podporu.

Metodická příručka je realizována díky projektu za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Příručka je k dispozici v rámci Knihovny digitálních dokumentů SONS ČR, a to volně všem. Nemusíte být v knihovně registrováni a ani nestojí žádné kredity.

Publikaci naleznete pod následujícím odkazem:
Stránka publikace Jak na Windows 10 s odečítacím programem JAWS v KDD
nebo v sekci Ke stažení
 

Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou vyzvednout po předchozí domluvě na pracovišti Tyflokabinetu.

Štítky