O nás

Digitální zvětšovací lupa
Digitální zvětšovací lupa

Tyflokabinet je odborně technickým pracovištěm pro nevidomé a slabozraké občany. Je také střediskem, na které se mohou obracet i jiné subjekty (např. školy, úřady, firmy a další), které mají v péči těžce zrakově postižené klienty. Zabývá se celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a to od základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité zvláštní elektronické pomůcky na bázi PC (dále jen zvláštní pomůcky), které mohou významným způsobem zmírnit jednu z největších bariér v jejich životě – bariéru informační. Ty vyžadují v zásadě odborné posouzení jejich vhodnosti pro konkrétního těžce zrakově postiženého klienta a především odborné zaškolení v obsluze s nimi.

Komu jsou naše služby určeny

  • nevidomí a těžce zrakově postižení občané,
  • kontaktní pracoviště úřadu práce, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé i ostatní instituce, které se zabývají problematikou těžce zrakově postižených, jejich vzděláváním a pracovním zařazením,
  • speciální školy a SPC pro zrakově postižené a běžné školy mající v integraci zrakově postižené děti,
  • vysoké školy a další instituce zabývající se vzděláváním odborníků v oblasti tyflopedie,
  • lektoři obsluhy zvláštních pomůcek,
  • firmy působící v oblasti vývoje, výroby a distribuce zvláštních pomůcek pro zrakově postižené.
  • Rodiče zrakově postižených dětí.

Jaké služby nabízíme
Technické vybavení naší učebny