Lupa ve Windows 10 Fall Creators Update

Zapnutí a vypnutí Lupy, nastavení velikosti

Lupu lze odkudkoli včetně přihlašovací obrazovky Windows zapnout klávesami Windows + num. plus. Na rozdíl od profesionálních zvětšovacích programů, které většinou poměrně dlouho startují, začne Lupa zvětšovat téměř okamžitě. Klávesa pro spuštění Lupy funguje bez ohledu na to, zda je numerický blok zapnutý nebo vypnutý.

Lupu můžeme kdykoli vypnout stiskem kláves Windows + Escape. Reakce je stejně jako při zapnutí téměř okamžitá.

Velikost zvětšení lze přidávat či ubírat klávesami Windows + num. plus a minus, a to opět bez ohledu na to, zda je numerický blok zapnutý či vypnutý. Úroveň zvětšení lze také měnit kolečkem myši při současně stisknutých klávesách Ctrl + Alt (případně pravý Alt).

Typy zvětšené oblasti

Lupa nabízí celkem tři typy zvětšení. Níže jsou uvedeny včetně klávesových zkratek, kterými se do nich můžeme přepnout.

  • Zvětšení přes celou obrazovku – Ctrl + Alt + F.
  • Čočka – Ctrl + Alt + L. Zvětšený obraz je v pohyblivé obdélníkové oblasti.
  • Ukotvené zobrazení – Ctrl + Alt + D. Zvětšený obraz je přes celou šířku horní části obrazovky a ve spodní části je obraz v běžné velikosti.

Mezi těmito třemi typy zobrazení se lze též cyklicky přepínat klávesami Ctrl + Alt + M.

Poznámka: V klávesových zkratkách Lupy se často vyskytují kombinace Ctrl + Alt + <třetí klávesa>. Lupa u těchto kláves reaguje jen tehdy, použijeme-li levý Ctrl a levý Alt a nikoli pravý Alt.

Velikost okna čočky nebo ukotveného zobrazení lze upravovat kombinacemi Shift + Alt +šipky. V případě čočky je možné velikost měnit i pohybem myši – je třeba klávesami Ctrl + Alt + R vstoupit do režimu změny velikosti, potom pohybem myši nastavit požadovanou velikost, a nakonec opětovným stiskem téže klávesové zkratky režim změny velikosti opustit.

Náhled celé obrazovky

Když používáme celoobrazovkové zvětšení, je někdy třeba pro získání přehledu podívat se na celou nezvětšenou obrazovku. Lze k tomu využít klávesovou zkratku Ctrl + Alt + mezerník. Obraz se v efektní animaci zmenší do běžné velikosti. Na mírně zašedlé nezvětšené obrazovce je barevně zvýrazněna oblast, která byla původně zvětšená. Zhruba po 2 sekundách proběhne animace opačně a vyznačená oblast se opět zvětší do původního režimu celoobrazovkového zvětšení. Po použití této funkce mi ale bohužel Lupa až do jejího restartu přestane vyhlazovat zvětšený text. Snad bude tento nedostatek v budoucnu odstraněn.

Pohyb zvětšeného obrazu

Lupa v závislosti na tom, jak je nastavena, může automaticky sledovat aktivní kurzor a přesouvat k němu zvětšený obraz. Kromě toho můžeme ale zvětšený obraz posouvat i ručně. K tomu nám poslouží klávesy Ctrl + Alt + šipky.

Nastavení Lupy

Lupa má své aplikační okno, do něhož se lze přepnout klávesami Alt + Tab. Přes toto okno se dostaneme k nastavení Lupy. Okno Lupy se ale nechová jako standardní aplikační okno. Když se do něj přepneme, zůstává trvale zobrazeno nad ostatními okny a musíme je minimalizovat kliknutím na příslušnou ikonu. Proto může být přehlednější přistupovat k nastavení Lupy jiným způsobem.

Veškeré nastavení Lupy je totiž k dispozici v systémové aplikaci Nastavení v sekci Usnadnění přístupu. Tyto možnosti Lupy v aplikaci Nastavení můžeme odkudkoli rychle otevřít klávesami Ctrl + Windows + M, a pak už můžeme jen jít Tabulátorem po jednotlivých volbách.

A kterým volbám zde věnovat pozornost? Určitě bych doporučil zaškrtnout všechny možnosti sledování, které se nacházejí na konci nastavení Lupy. Jde o sledování ukazatele myši, kurzoru klávesnice (položka při pohybu v menu a dialozích) a textového kurzoru. Ve výchozím nastavení je zapnuté jen sledování myši, zaškrtnutí dalších voleb určitě zvýší použitelnost Lupy. Nově v této části přibyla též volba Sledovat kurzor Předčítání. Pokud ji zaškrtneme, měla by při současném použití Lupy a Předčítání Lupa vždy zobrazovat právě to, co čte Předčítání. Oba nástroje jsou tedy provázány a uživatelé, kteří potřebují jak hlasový výstup, tak i zvětšování, je mohou používat současně.

Sledování aktivního kurzoru není v Lupě oproti profesionálním zvětšovacím programům bohužel tak dobře vyladěné – obraz někdy přeskakuje nebo nesleduje pohyb kurzoru spolehlivě.

Dále je v nastavení Lupy důležité mít zaškrtnutou volbu Povolit zjemňování obrázků, která navzdory svému trochu nešťastnému pojmenování zajišťuje ono vyhlazování zvětšeného obrazu, které je asi největší výhodou nové verze Lupy.

Vyhlazování funguje velmi slušně v prostředí Windows a v běžných aplikacích včetně např. aplikací Office 2016. Kupodivu velmi dobře je vyhlazený text i na webových stránkách v prohlížečích Firefox a Chrome. Paradoxně v prohlížečích od Microsoftu Internet Explorer a Edge se mi kvalita vyhlazování textu jeví podstatně hůře. Lupa vyhlazuje zvětšené písmo klasickým způsobem, snaží se tedy v rastrovém obrázku dopočítávat zubaté okraje písmen. Zobrazování zvětšeného textu pomocí vektorových fontů tedy nadále zůstává doménou profesionálních zvětšovacích nástrojů jako např. funkce xFont v ZoomTextu.

Poslední zajímavá možnost Lupy, kterou zmíníme, je zaškrtávací políčko Invertovat barvy. Tuto funkci můžeme zapínat a vypínat i klávesovou zkratkou Ctrl + Alt + I.

Závěr

Lupa ve Windows 10 má oproti profesionálním zvětšovacím programům trochu horší způsob sledování a neumožňuje vektorové zvětšování písma. Lupě též ve srovnání se ZoomTextem či SuperNovou chybí mnoho pokročilých nastavení a funkce jako zvýraznění kurzoru, speciální čtecí režimy atd.

Na druhou stranu poté, co v Lupě přibyl celoobrazovkový režim a nově též poměrně slušné vyhlazování zvětšeného textu, má uživatel Lupy k dispozici všechny základní nástroje pro zvětšování obrazovky. Obrovskou výhodou Lupy je její dostupnost na každém počítači s Windows 10 bez jakýchkoli finančních nákladů a také rychlost a snadnost použití. Inovovaná Lupa ve Windows 10 Fall Creators Update tedy konečně dospěla do dobře použitelného nástroje pro zvětšování obrazovky, který může uspokojivě sloužit všem méně náročným nebo začínajícím uživatelům a těm, kdo často pracují na počítačích, na nichž není nainstalovaný profesionální zvětšovací software.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

Štítky