Novinky v přístupnosti macOS 11 Big Sur - 1. díl – Nástroje pro zpřístupnění

Novinky v přístupnosti macOS 11 Big Sur - 1. díl – Nástroje pro zpřístupnění

Dne 12. listopadu 2020 Apple vypustil pod názvem macOS 11 Big Sur do širého světa novou veřejnou finální verzi svého desktopového operačního systému, což před nás staví otázku, jestli na tuto velkou verzi aktualizovat nebo ne, případně, zda s aktualizací počkat, než budou odladěny zásadní chyby. Apple tímto krokem navyšuje nejvýznamnější pořadové číslo verze systému po téměř dvaceti letech. V tomto dvoudílném článku si tedy představíme všechny podstatné změny, které nová verze systému přináší pro zrakově postižené. Začneme tím, co tato verze znamená výhradně z pohledu nástrojů pro zpřístupnění systému. V druhém dílu se pak podíváme na některé významné obecné novinky, jež mají rovněž dopad na zrakově postižené, ale budeme se tam věnovat hlavně také novým Macům, jež budou uvedeny na trh až 17. listopadu 2020, a které přicházejí s novou vlastní architekturou čipů postavenou na procesorech ARM doposud používaných jen na mobilních zařízeních značky Apple a řekneme si, co důležitého tato změna architektury čipů znamená pro uživatele odečítače VoiceOver

Inteligentní VoiceOver

Podobně jako v nových systémech iOS a iPadOS 14 pro mobilní zařízení značky Apple se i v systému macOS 11 Big Sur nově Apple snaží zaměstnávat dovednosti strojového rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí. V macOS tak přibyla funkce nazvaná Inteligentní VoiceOver sloužící pro rozpoznávání obsahu obrázků zaměřených kurzorem VoiceOveru, jež funguje napříč systémem, tedy například na webových stránkách nebo v obrázkových PDF dokumentech. Pro vyvolání této nové funkce se používá zkratka VO + Shift + L a uplatní se pouze v případě, že obrázku chybí autorem přiřazený popisek. Marně bychom však u této nové funkce očekávali, že rozpoznávání bude předčítat také text obsažený v obrázku. Při vyvolání této funkce na nějakém obrázku s textem se totiž dozvíme například jen, že se jedná o text na červeném pozadí. V případě objektů funkce vrací popisky jako třeba „černobílá kočka se zelenýma očima“ nebo „skupina dětí utíkajících na travnatém poli“. O funkcích odečítače pro optické rozpoznávání textu, třeba v PDF dokumentech, které známe z odečítače JAWS na Windows, si můžeme tedy nadále v macOS nechat jen zdát.

Co se ještě týče nové funkce Inteligentní VoiceOver, tak v konfiguračním nástroji Utilita VoiceOver, který otevřeme klávesovou zkratkou VO + F8, přibyla pro funkci Inteligentní VoiceOver nová vlastní stejnojmenná kategorie. Příliš voleb tu ale nehledejte. K dispozici je zde jen jedno zaškrtávací políčko nazvané „Popisy obrázků“, jehož zaškrtnutím se stáhnou dodatečná data potřebná pro lepší fungování již zmíněné funkce rozpoznávání obrázků. Doufejme ale, že to není konečná, a že v budoucnu tu přibydou nové inteligentní funkce, třeba právě rozpoznávání textu v obrázku pod kurzorem VoiceOveru nebo také možnost rozpoznávání obsahu obrazovky, tedy funkce, se kterou přišel Apple na světlo světa v systémech iOS a iPadOS verze 14, jež do určité míry umožňuje na obrazovce plošně rozpoznat i naprosto nepřístupné položky včetně jejich popisku, typu a stavu.

Nová nastavení týkající se braillských řádků

V Utilitě VoiceOver pod kategorií „Braille“ přibyly následující funkce:

 • Na kartě „Překlad“ možnost nastavení osmibodového či šestibodového braillského režimu zvlášť pro vstup, tedy pro psaní, a zvlášť pro výstup, tedy pro zobrazování na braillském řádku.
 • Na kartě „Překlad“ možnost zvolit si, jaké braillské tabulky bude možné přepínat rychle přes rotor pomocí kláves VO +Command + Shift + klávesové šipky.
 • Na kartě „Uspořádání“ možnost nastavit Automatické posouvání řádku a jeho prodlevu. Zapínání a vypínání automatického posuvu je možné přiřadit také klávesám na braillském řádku pomocí příkazu nazvaného „Zapnout nebo vypnout automatické posouvání“.
 • Na kartě „Uspořádání“ možnost nastavit prodlevu ignorování akordů. Co přesně je myšleno těmito akordy, je mi však záhadou.
 • Na kartě „Stav“ možnost zapnout či vypnout zobrazení rozšířeného obecného stavu řádku. Tímto nastavením lze na braillském řádku vyhradit další stavovou buňku, která momentálně využívá jen první bod, jenž signalizuje přítomnost systémového dialogu nebo upozornění, které vyžaduje akci uživatele.

Další novinky, co se přístupnosti týče

 • Pro VoiceOver přibyla nová klávesová zkratka VO + O sloužící pro otevření Oznamovacího centra, které je mimochodem možné otevřít také přes položku hodin v doplňkových nabídkách, nikoliv tedy přes samostatnou ikonu, jak tomu bylo v předchozích verzích macOS. V Oznamovacím centru však nadále není možné pomocí VoiceOveru přeorganizovávat widgety či měnit jejich nastavení.
 • V případě, že má položka pod kurzorem VoiceOveru dostupné akce, tak VoiceOver tuto skutečnost nyní po prodlevě hlásí podobně, jako to hlásí i v systému iOS. Toto hlášení lze ale vypnout nebo nahradit zvukem pomocí nového nastavení v Utilitě VoiceOver v kategorii „Podrobnost“ na kartě „Tipy“ volbou nazvanou „Když jsou u položky vlastní akce“. Pokud jsou nějaké akce na položce pod kurzorem VoiceOveru dostupné, tak jejich nabídku vyvoláme klávesami VO + Command + mezerník a pohybujeme se v ní šipkami nahoru či dolů, tedy nikoliv pomocí rotoru, jak je tomu v systému iOS. S takovými dostupnými akcemi se v macOS setkáme třeba u jednotlivých zpráv v aplikaci Zprávy, kde nám akce umožní například zprávu zkopírovat či na ni reagovat. Je tam i možnost na zprávu odpovědět, to však s VoiceOverem nefunguje.
 • Hlasové ovládání systému macOS nyní podporuje některé příkazy VoiceOveru. Je možné tedy hlasem zadávat povely jako „VoiceOver – vybrat další položku“, „VoiceOver – zanořit se“, „VoiceOver – stisknout“ nebo „VoiceOver – další nadpis“. Pro úplnost ještě dodáme, že hlasové ovládání lze snadno zapnout příkazem pro Siri vyslovením fráze „Turn on voice control“, vypnout jej je pak možné frází „Turn off voice control“.
 • V Utilitě VoiceOver v kategorii „Podrobnost“ na kartě „Oznámení“ se nachází nová volba nazvaná „Když jsou zobrazeny systémové dialogy“, pomocí níž je možné nastavit, aby VoiceOver sám předčítal otevřené systémové dialogy, do kterých se lze přepnout klávesami VO + F2 dvakrát po sobě nebo přes VO + F1 dvakrát po sobě. Při zvolení volby „Předčítat a přehrávat zvuk“ nebo „přehrát tón“ vás VoiceOver každých 30 sekund upozorní na zobrazený systémový dialog.
 • V Předvolbách systému v části „Zpřístupnění“ pod kategorií „Monitor“ přibyla volba „Velikost řádku nabídek“, pomocí níž je možné pro slabozraké uživatele nastavit o něco větší text v řádku nabídek. Tato změna se projeví až po odhlášení a opětovném přihlášení uživatele, nicméně nastavení mění velikost textu jen minimálně.

Nové chyby ve VoiceOveru

Jak tomu tak bývá, tak nový systém sebou přináší i nové chyby. Systém Big Sur bohužel není výjimkou. Vyskytují se v něm následující neduhy.

 • Ve Finderu při sloupcovém zobrazení není možné s vypnutou rychlou navigací šipkami doprava a doleva vstupovat do složek a vystupovat z nich. Je to však možné při přimáčknutí kláves VO nebo se zapnutou rychlou navigací.
 • Když Při sloupcovém zobrazení v dialozích pro výběr souboru či složky použijete psaní počátečních písmen pro rychlé přesunutí na požadovaný soubor či složku, tak je třeba se následně jednou vynořit, abyste ve vstupování a vystupování do složek pomocí kláves VO + šipka doprava či doleva mohli opět pokračovat.
 • Když vyběhne nějaké upozornění, například z kalendáře či Připomínek, tak je nutné se jednou pomocí kláves VO + Shift + šipka dolů zanořit, abychom mohli na upozornění reagovat, tedy jej například zavřít, nebo odložit.
 • Těžko říct, jestli jde o chybu nebo záměr, každopádně po restartu počítače si nyní systém nepamatuje, zda byl před vypnutím počítače VoiceOver zapnut a je tedy nutné ho při každém startu počítače spouštět znova.
 • V aplikaci Zprávy v seznamu konverzací je nutné konverzaci aktivovat pomocí VO + mezerník, aby se tato konverzace otevřela ve vedlejší oblasti, nestačí tedy na ni jen najet kurzorem.
 • V aplikaci Hudba VoiceOver neumožňuje navigaci v bočním panelu pomocí samotných klávesových šipek nahoru či dolů. Navigace však funguje správně alespoň poté, co se do bočního panelu zanoříte a použijete pro jeho procházení klávesy VO + klávesové šipky.
 • V macOS Big Sur zatím nefungují hlasy od Acapely doinstalované do systému přes nástroj Infovox iVox, tedy včetně poměrně populárního českého hlasu Eliška.
 • Uživatelé, kteří používají VoiceOver spolu s funkcí Zvětšení, si stěžují, že při zvětšování či zmenšování obrazovky nyní VoiceOver změnu úrovně zvětšení ohlašuje, což působí rušivě.

Opravy chyb ve VoiceOveru

Abychom Apple jen nehanili, tak zmiňme i to, co se podařilo vývojářům ve VoiceOveru opravit:

 • Pohyb a označování textu ve webových stránkách v Safari pomocí samotných klávesových šipek s vypnutou rychlou navigací se chová předvídatelněji. Kurzor se již tolik nezasekává v textových polích a náhodně nepřeskakuje. Nicméně vypadá to, že z této pozitivní změny se mohou těšit také uživatelé předchozích verzí systému macOS Catalina a macOS Mojave, jestliže si aktualizují Safari na verzi 14.0.1.
 • Již nedochází k samovolnému ztišování řeči VoiceOveru v případě, že je zapnutý současně audio ducking a zvukové efekty VoiceOveru.
 • Při nastavování opakování události v Kalendáři kurzor VoiceOveru již neodskakuje mimo dialog vytvářené události do základního okna kalendáře.
 • Byl vyřešen problém s čtením a navigací na stránce při otevření odkazu z čtečky v Safari.
 • V aplikaci Podcasty již není třeba používat simulaci stisknutí levého tlačítka myši pro spuštění přehrávání epizody.

Závěrem

Systém macOS Big Sur nepřináší pro zrakově postižené obecně nic moc zásadního, ať už jde o jeho přínosy nebo nedostatky. Těžko tedy vznášet paušální verdikt, jestli aktualizace má smysl nebo ne. Rozhodující může být problém se sloupcovým zobrazením ve Finderu, jenž pochopitelně dopadá jen na zastánce tohoto způsobu zobrazení a procházení složek. Jinou velmi dotčenou úzkou skupinou uživatelů můžou být příznivci hlasu Eliška, kterým se také může vyplatit si nějaký ten týden či měsíc počkat a doufat, že se tyto horké problémy brzo vyřeší. Naopak potěšeni už nyní mohou být ti, kteří používají braillské řádky. Před zásadnější otázku budou ale postaveni spíše ti, kteří zvažují koupi nového Macu, kde bude rozhodovat to, jaké souvislosti bude pro zrakově postižené mít pořízení Macu s novými čipy M1, ale na to se, jak už jsme v úvodu předeslali, zaměříme v druhém díle tohoto článku.

Autor: Adam Samec

Další zdroje informací

Štítky