Seeing Assistant Home – všestranný mobilní pomocník

Seeing Assistant Home – všestranný mobilní pomocník

Mobilní aplikace Seeing Assistant Home, kterou dále pro stručnost budeme označovat SA Home, je jednou ze série speciálních asistenčních aplikací pro zrakově postižené od polské společnosti Transition Technologies. Aplikace je zajímavá tím, že obsahuje širokou škálu funkcí postavených na analýze obrazu z kamery mobilu. Konkrétně jde o rozpoznávání čárových kódů a QR kódů včetně přiřazování vlastních popisků, čtení NFC, detekci světla, rozpoznávání barev, kamerovou lupu a nejnovější verzi i čtení tištěného textu.

Samozřejmě, že téměř všechny tyto funkce jsou porůznu dostupné i v jiných aplikacích, výhodou SA Home je ale to, že zde máme vše v rámci jediné aplikace, která je navíc dostupná pro iOS i Android a díky projektu Tyflokabinetu podpořeného ze sbírky Světluška bylo možné aplikaci též plně lokalizovat včetně její nápovědy. SA Home tedy může sloužit jako univerzální řešení prom zrakově postižené uživatele všech možných mobilů a odpadá u něj jazyková bariéra, která jinde může vadit např. při hlášení rozpoznaných odstínů barev v angličtině a samozřejmě i v mnoha dalších situacích. Níže si postupně popíšeme, co vše SA Home umí. Nejvíce pozornosti budeme věnovat práci s čárovými a QR kódy, která je v SA Home poměrně propracovaná.

Instalace a první spuštění

Aplikace dříve existovala ve dvou variantách. Varianta SA Home Lite byla k dispozici zdarma, měla ale některá funkční omezení, oproti tomu placená varianta SA Home, kterou bylo možné pořídit za cca 60 Kč, fungovala plnohodnotně. Momentálně lze ale zdarma instalovat i plnohodnotnou aplikaci SA Home. Vývojář k tomu v Google Play uvádí, že zpoplatněná může být až nějaká další vydaná verze. Aktuálně si tedy můžeme neomezeně vyzkoušet veškeré funkce bezplatně a možná, že po nějaké aktualizaci budeme časem donuceni do dalšího používání aplikace investovat oněch 60 Kč.

SA Home tedy můžeme nainstalovat standardním způsobem z App Storu či z Google Play. Aplikace po nás při prvním spuštění bude vyžadovat souhlas s podmínkami jejího používání a eventuálně též přístup ke kameře mobilu. A pak už se můžeme pustit do průzkumu jejich funkcí.

Všechny funkce lze otevřít z hlavní obrazovky SA Home, kde jsou uspořádané v přehledném menu. První položkou menu je možnost zapnout ovládání aplikace hlasovými příkazy. to si necháme na později a teď si projdeme vše ostatní, co SA Home umí.

Rozpoznávání zboží pomocí čárových kódů

První položka v nabídce funkcí je Naskenovat kód. Poklepeme-li na ni, otevře se obrazovka s náhledem kamery a režim skenování je indikován i mírným pípáním v sekundových intervalech. Na obrazovce je několik tlačítek pro nastavení skenování, z nichž je pro rozpoznávání zboží důležité, abychom měli položku Read nastavenou na Off. Tím dosáhneme toho, že aplikace nebude číst číslo kódu, ale bude podle něj název zboží automaticky vyhledávat na internetu. Nyní můžeme před kameru vložit jakýkoli čárový kód, a aplikace by jej měla detekovat.

Identifikace zboží funguje tak, že jakmile aplikace zaznamená celý kód v záběru a přečte jej, zavibruje a ze skenovací obrazovky přejde na webovou stránku s výsledky vyhledávání daného kódu Googlem. Mezi výsledky bude zpravidla hned první nalezený odkaz obsahovat název daného zboží, takže rychle zjistíme, co jsme naskenovali. Gestem Zpět se můžeme opět vrátit na skenovací obrazovku a skenovat další předmět s čárovým kódem, který chceme rozpoznat.

Praktická použitelnost, myslím, hodně závisí na tom, zda člověk alespoň trochu vidí na skenovaný předmět, aby jej mohl správně umístit a natočit před kameru, nebo aby získal praxi, jak toto co nejefektivněji dělat úplně bez zrakové kontroly. Doporučuje se předměty skenovat z alespoň 30centimetrové vzdálenosti, aby kamera zabírala dostatečně velký prostor. Předmět je potřeba pod kamerou postupně natáčet ze všech stran, dokud mobil nezavibruje, což je známka toho, že kód byl konečně odhalen.

Jakožto uživateli se zbytky zraku, který vidí na to, zda má daný předmět opravdu v záběru kamery, se mi docela úspěšně daří skenovat nejrůznější potraviny, drogistické zboží či léky. Detekce čárového kódu je vcelku spolehlivá, ať už jde o krabičky, plechovky, kelímky či lahve a ať už je kód na papíře či plastu. Jen čas od času se mi stalo, že po naskenování byly zobrazeny výsledky vyhledávání Googlu pro nějaký zcestný dotaz a nikoli pro korektní číslo čárového kódu. V takovém případě většinou pomohlo zkusit kód naskenovat znovu.

Popisování předmětů vlastními kódy

Kromě rozpoznávání standardizovaných čárových kódů na zboží si můžeme v aplikaci vytvářet i libovolný počet svých vlastních kódů. Kódy si vytiskneme a nalepíme jako štítky na jakékoli předměty. V aplikaci každému kódu přiřadíme svůj textový popisek a když potom mobilem kód na předmětu naskenujeme, mobil nám příslušný popisek přečte. Můžeme si takto doma oštítkovat např. šanony či složky s dokumenty nebo třeba sklenice se zavařeninami.

Vlastní kódy mohou být buď čárové nebo QR kódy. Použití obou druhů kódů je v SA Home velmi podobné, takže není třeba lámat si příliš hlavu, čím se tyto dva typy kódů liší. Rozdíl je nakonec hlavně jen ve vzhledu vytištěných kódů. Čárový kód je v podstatě obdélníková oblast, ve které jsou zleva doprava na celou výšku obdélníku vedle sebe v různých rozestupech různě silné svislé čáry. Právě tloušťka a vzdálenosti čar v sobě kódují nějaké dlouhé číslo, které slouží jako identifikátor kódu. Oproti tomu QR kód je čtvercová oblast, která obsahuje matici různě rozmístěných a opět i různě velkých čtverečků. V nich může být zakódované zase nějaké číslo, ale i text či další informace.

Dost ale teorie, podívejme se, jak to v SA Home uděláme prakticky. Nejprve si musíme svoje kódy vytvořit a přiřadit jim popisky a následně je vytisknout a nalepit na předměty. Popíšeme si to právě na QR kódech.

Pro vytvoření kódů přejdeme v hlavním menu aplikace do položky Kódy. Zde najdeme tlačítka Mé QR kódy a Mé čárové kódy, kterými se lze dostat do seznamu kódů, jež jsme si dříve vytvořili a přiřadili jim popisky. My teď poklepeme na tlačítko Mé QR kódy. Otevře se obrazovka, kde můžeme starší kódy upravovat či mazat. My zde ale poklepeme na tlačítko Vytvořte nový QR kód. Otevře se textové pole, do něhož zadáme popisek přiřazený ke kódu a kód je vytvořen. Kódů si takto můžeme vytvořit libovolný počet.

Když máme všechny potřebné QR kódy hotové, poklepeme v seznamu kódů na všechny, které chceme vybrat k tisku, poklepeme na tlačítko Akce a dále na volbu Odeslat e-mailem. Zadáme svou vlastní e-mailovou adresu a kódy nám přijdou e-mailem do počítače jako dokument PDF, který vytiskneme. Vytištěné a nastříhané štítky si potom nalepíme na předměty, které chceme označit a máme hotovo.

Když potom budeme chtít pomocí mobilu předmět rozpoznat, budeme postupovat stejně jako při skenování čárových kódů na zboží. Nezobrazí se nám ale výsledky hledání kódu v Googlu, ale přímo štítek, který jsme kódu přiřadili. Aby vše bylo ještě rychlejší, lze nyní na obrazovce skenování přepnout volbu Read off na Read on a SA Home nám bude hlasem štítky kódů oznamovat okamžitě, jakmile budou v záběru kamery.

Textové popisky vlastních kódů, ale i standardních čárových kódů na zboží si můžeme libovolně měnit, můžeme si nechat vygenerovat celý arch svých vlastních čárových kódů a našli bychom ještě další možnosti, které v této oblasti SA Home nabízí. Vše je samozřejmě srozumitelně popsáno v českém tutoriálu k aplikaci.

Skenování NFC

SA Home nabízí vedle označování předmětů papírovými štítky ještě alternativní možnost a sice použití značek s NFC čipem. Štítky si v tomto případě nemůžeme pořídit prostým vytištěním na tiskárně, ale museli bychom si zakoupit speciální NFC značky, které lze opět připevnit na libovolné předměty. Za použití možnosti Naskenovat NFC v hlavním menu aplikace bychom potom mohli rozpoznávat předměty označené těmito elektronickými štítky. Každému štítku lze opět přiřadit libovolný popisek.

Při skenování NFC se nepoužívá kamera, ale speciální čtečka v mobilu, která NFC značku zachytí při přiblížení na vzdálenost několika centimetrů. Jde o stejnou technologii, se kterou se běžně setkáváme při bezkontaktním placení kartou.

Každopádně označování papírovými čárovými a QR kódy bude asi mnohem častěji používané, protože je má k dispozici každý, kdo má přístup k běžné počítačové tiskárně.

Rozpoznávání barev (jen v iOS)

Další položkou hlavního menu aplikace lze otevřít obrazovku s náhledem kamery, na které nám SA Home bude neustále hlásit, na jakou barvu kamera směřuje. Obdobnou funkci známe i z některých jiných aplikací, takže asi už tušíte, že i v SA Home má rozpoznávání barev své limity. Výsledky jsou vždy hodně ovlivněny okolním osvětlením, tím, zda si v danou chvíli nestíníme, zda předmět neobsahuje směs více barev atd. atd.. Při používání si tedy musíme být vědomi těchto omezení a výsledky musíme brát trochu s rezervou. I tak se tato funkce může v některých situacích hodit a výhodou SA Home je, že nám barvy hlásí hezky česky a nemusíme si lámat hlavu s anglickými výrazy pro různé odstíny.

Detektor světla

Další položka hlavního menu funguje také očekávatelným způsobem. Když ji aktivujeme, začne mobil vydávat souvislý zvuk, jehož výška závisí na množství světla, které v daném směru zachycuje kamera – čím více světla, tím vyšší zvuk. Pro uživatele, kteří jsou s hudebním sluchem na štíru, je šikovné, že lze zapnout také indikaci množství světla vibracemi, ale hlavně, že je na obrazovce zobrazováno i v procentech, což je daleko přesnější údaj než několik tónů o různé výšce.

Nevidomý člověk si tak může ověřit, zda v místnosti svítí, případně kde v místnosti je zdroj světla a podobně.

Lupa

Tato funkce umožňuje slabozrakým použít mobil jako jednoduchou kapesní kamerovou lupu. Téměř přes celou obrazovku je zobrazen zvětšený obraz z kamery. Vespod jsou tlačítka Zvětšení, Jas a Kontrast, jimiž je možné zobrazit posuvníky pro nastavení příslušných parametrů lupy. Dále zde najdeme tlačítko Barva pro výběr kontrastního barevného filtru a tlačítko Zmrazení, jímž můžeme aktuální obraz zachytit a dále si ho v klidu prohlížet.

U iPhonů se nabízí srovnání této funkce s nástrojem Lupa, který je přímo součástí systému. Lupa v SA Home má možná o trochu těžkopádnější ovládání a nabízí menší škálu úrovní zvětšení. Na druhou stranu umožňuje přepnout na přední kameru, takže lze potom mobil využít i jako zvětšovací zrcátko, a zajímavou vychytávkou je i rychlé přepínání přisvětlovací diody pomocí zatřesení mobilu.

Každopádně minimálně pro slabozraké uživatele Androidu může být funkce Lupa v SA Home velmi zajímavá, protože zde alternativa přímo na úrovni systému není.

Čtení textu

Poslední funkcí SA Home je čtení textu, který aplikace rozpozná v záběru kamery. Tato funkce je v hlavním menu reprezentována položkou Detekovat text, resp. Text detector v Androidu. Jde o novou funkci aplikace, jejíž volby ještě nebyly lokalizovány. Na obrazovce Detekce textu je důležité tlačítko Auto read. Jím se dá zapnout či vypnout, zda je text čten okamžitě, když se ocitne v záběru kamery. Pokud máme tuto možnost vypnutou, je hned vedle tlačítko Read. Tím můžeme text před kamerou vyfotit ručně, a poté je přečten. Celkově lze říci, že rozpoznávání a čtení textu je v některých alternativních aplikacích přesnější. Snad tedy tuto novou funkci v SA Home čeká v dalších aktualizacích aplikace ještě vylepšení.

Hlasové příkazy

Prošli jsme již všechny funkce, které nám SA Home nabízí. Na konci hlavní nabídky nám zbývá už jen položka Nastavení, pomocí níž si můžeme přizpůsobit konfiguraci aplikace, a položka Více, přes kterou se dostaneme k tutoriálu a kontaktům na vývojáře.

Vrátíme se ale úplně na začátek obrazovky, kde je tlačítko Hlasové příkazy. Můžeme si všimnout, že na obdobné tlačítko narazíme na začátku nejen hlavní obrazovky, ale úplně všech obrazovek aplikace SA Home.

Tímto tlačítkem lze tedy na libovolné obrazovce spustit režim, ve kterém nám aplikace naslouchá, a my můžeme říci, co právě potřebujeme provést. Např. příkazem „Naskenovat kód“ se okamžitě dostaneme do skenovací funkce, příkazem „Lupa“ samozřejmě do zvětšovací funkce a příkazem „Hlavní menu“ do hlavní obrazovky aplikace. Užitečný je také příkaz „Hlasové příkazy“, protože po jeho vyslovení se zobrazí seznam všech příkazů, které v aplikaci můžeme používat.

U iPhonů lze hlasové příkazy zadávat dokonce bez vyhledání a poklepání na tlačítko Hlasové příkazy, stačí jen kdykoli kamkoli poklepat dvěma prsty a následně příkaz vyslovit.

Závěrem

Seeing Assistant Home je opravdu všestranný nástroj, který mohou využívat jak majitelé iPhonů, tak i uživatelé nejrůznějších mobilů s Androidem. Zřejmě nejpropracovanější funkcí aplikace je využívání čárových a QR kódů ať už pro rozpoznávání zboží nebo pro vytváření vlastních popisků. Ale i většina dalších funkcí aplikace se může v praktickém životě hodit. Jejich předností oproti alternativním možnostem je též česká lokalizace celé aplikace. Seeing Assistant Home tedy určitě obohacuje nabídku elektronických nástrojů, které zrakově postiženým usnadňují každodenní život.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

Štítky