Bude třináctka v označení nového iOS šťastné číslo?

I letos se v půlce září završuje tradiční cyklus vývoje nové verze operačního systému iOS pro mobilní zařízení Apple. Každoroční kolotoč začíná vždy v červnu na konferenci WWDC, kde jsou představeny hlavní rysy nového systému, dále následuje vydání prvních testovacích verzí pro vývojáře, beta verze pro veřejnost a nakonec i den D, který letos připadl na 19. září. V tento den Apple vypouští ostrou verzi iOS 13 a přechod na něj začnou uživatelům nabízet všechna podporovaná zařízení. Která zařízení to jsou, co nového iOS 13 přináší v přístupnosti zrakově postiženým a zda na něj přejít, nebo raději posečkat na další aktualizace – na tyto otázky se alespoň částečně pokusíme odpovědět v následujících odstavcích a zájemcům poskytneme řadu odkazů na další zdroje informací. Vezměme to ale popořádku.

Kterých uživatelů se přechod na iOS 13 týká

V prvé řadě je třeba říci, že letos nastává velká změna pro majitele tabletů iPad. Ti dosud používali společný systém s iPhony, od verze 13 ale budou mít svůj vlastní systém iPadOS, v němž jsou provedeny větší úpravy, aby iPad mohl kromě zábavy více sloužit i jako plnohodnotný pracovní nástroj. iPadOS nevychází 19. září, uživatelé tabletů od Applu tedy zatím mohou zůstat v klidu. Přechod na nový systém budou řešit o pár týdnů později. Podle YouTube kanálu Michala Rady, který beta verze obou systémů testoval, se pravděpodobně vyplatí s přechodem na iPadOS počkat až na následné aktualizace, ve kterých budou vychytány dětské nemoci nového systému.

U mobilů se bude přechod na iOS 13 týkat všech, kdo mají iPhone 6s a novější, tedy iPhonů SE, 7, 8, X, Xs, 11 a různých jejich variant. Jednou z důležitých vlastností iOS 13 je další výkonnostní optimalizace, takže i uživatelé starších iPhonů se nemusejí obávat, že by jim nový systém zařízení oproti iOS 12 zpomalil. Podle různých testů lze spíše očekávat mírné zlepšení výkonu.

Co nového v přístupnosti

Zatímco iOS 12 šel především cestou vylaďování nedostatků, ale nepřinášel příliš nových funkcí, v iOS 13 je nových možností v přístupnosti plno. O tom, že Apple považuje přístupnost pro všechny uživatele za důležitou, svědčí, že položka Zpřístupnění už není v Nastavení schována v sekci Obecné, ale nově je umístěna přímo v hlavní úrovni Nastavení a je tedy rychleji dostupná. Mezi funkcemi pro zrakově postižené byla velká pozornost věnována odečítači VoiceOver, který se v nové verzi stává daleko konfigurovatelnější, takže si ho každý bude moci přizpůsobit k obrazu svému. Než se ale do nových možností VoiceOveru ponoříme, podíváme se nejprve na jednu opravdu významnou novinku pro slabozraké.

Tmavý režim zobrazení

Mnoha slabozrakým uživatelům vadí při práci tmavý text na světlém pozadí, protože světlý podklad je oslňuje nebo příliš unavuje zrak při delší práci. V iOS bylo dříve řešením zapnout ve zpřístupnění inverzi barev. Tato volba sice nastavila světlý text na tmavém pozadí, ale současně s tím invertovala barvy i u veškeré grafiky a obrázků. Dlouho očekávaný tmavý režim tento problém konečně řeší. Při jeho použití je prostředí tmavé se světlým textem, grafické prvky a obrázky ale zůstávají v těch správných barvách a odstínech.

Funkci můžeme zapnout v Nastavení pod položkou Zobrazení a jas. Zde hned na začátku přibyly volby pro výběr světlého či tmavého vzhledu. Pod nimi je ještě možnost nastavit automatické zapínání tmavého vzhledu, buď od soumraku do úsvitu, nebo podle vlastního rozvrhu.

Nastavení tmavého vzhledu se poté projeví ve všech částech systému (plocha, zamčená obrazovka, oznámení, Spotlight atd.), ale také ve všech aplikacích, které tuto novou funkci podporují. V současnosti jde zejména o všechny aplikace Applu (Telefon, Zprávy, Kalendář, Mail, Mapy, Nastavení atd.). Různí tvůrci aplikací třetích stran se již ale také nechali slyšet, že tmavý režim iOS začnou podporovat. Jejich aplikace by se také měly překabátit, jakmile detekují, že se v iOS aktivoval tmavý režim. Doufejme tedy, že aplikací, které budou tmavý vzhled podporovat, bude přibývat.

Pro mě osobně je nový tmavý vzhled jednou z největších novinek iOS 13. Slabozrakým uživatelům bych doporučil tuto novou funkci určitě vyzkoušet.

VoiceOver: Uživatelské nastavení příkazů

Nyní ale už přejděme k novinkám v odečítači VoiceOver. Jednou z největších inovací je možnost zcela si přizpůsobit funkce všech dotykových gest, klávesových zkratek a braillských kombinací, kterými VoiceOver ovládáme. Přesněji vzato, braillské kombinace šly upravovat už ve starších verzích iOS, ale nyní byla tato možnost přesunuta na jednu společnou obrazovku i s novými možnostmi pro dotyková gesta a klávesové kombinace.

Libovolnému z podporovaných dotykových gest a také z dostupných kombinací kláves na externí klávesnici či z dostupných kombinací tlačítek braillského displeje lze přiřadit libovolnou funkci VoiceOveru. Ovládání odečítače tak můžeme zcela přizpůsobit svým potřebám.

Dejme tomu, že např. často využíváme pohyb po nadpisech, ale nebaví nás neustále nastavovat rotor na hodnotu Nadpisy. Rozhodneme se tedy, že pro přechod na další či předchozí nadpis budeme raději používat dosud nevyužívaná gesta švih dvěma prsty vpravo či vlevo. Funkce těchto gest nastavíme takto:

 1. Otevřeme aplikaci Nastavení a dále položky Zpřístupnění > VoiceOver a Příkazy. Na obrazovce, která se otevře, bude tlačítko Dotyková gesta pro nastavení gest v běžném režimu, tlačítko Klávesové zkratky pro nastavení zkratek z hardwarové klávesnice a dále tlačítka Rukopis a Braillský vstup na displeji pro úpravu gest v těchto speciálních režimech.
 2. Poklepeme na tlačítko Dotyková gesta. Otevře se obrazovka se seznamem všech podporovaných gest. Pod seznamem „Přejetí: dva prsty“ poklepeme na položku „Přejetí doprava“.
 3. Zobrazí se seznam všech příkazů. Pod nadpisem „Pokročilá navigace“ poklepeme na položku „Přejít na další nadpis“
 4. Tím jsme hotovi s nastavením prvního z gest a obdobně nastavíme i švih dvěma prsty vlevo pro přechod na předchozí nadpis.

Po tomto nastavení se už kdykoli a kdekoli můžeme po nadpisech pohybovat švihnutím dvěma prsty vlevo či vpravo bez ohledu na to, zda máme na rotoru nastavené Nadpisy nebo něco úplně jiného.

Na obrazovce pro nastavení příkazů jsou též tlačítka pro všechny spárované braillské displeje, abychom mohli měnit i funkce jejich ovládacích prvků a nesmíme opomenout taky velmi důležité tlačítko Resetovat příkazy VoiceOveru, které uvede všechny příkazy do výchozího nastavení, pokud to s úpravami ovládání přeženeme a sami se v nich už nevyznáme.

Při pozorném procházení výše popsané obrazovky Příkazy si lze všimnout, že zde některé potenciálně užitečné příkazy, jako je třeba pohyb po slovech, chybějí. Naopak tu ale také můžeme objevit i funkce, které doposud ve VoiceOveru nebyly. Dvě z nich si zde popíšeme.

VoiceOver: Příkazy pro zkratky Siri

Na obrazovce Příkazy jsme dosud nezmínili úplně první tlačítko Všechny příkazy. Přes ně se dostaneme k úpravám všech dostupných příkazů a najdeme tu i příkazy, které např. při úpravě přes tlačítko Dotyková gesta vypsány nejsou. Zde nás bude zajímat úplně poslední kategorie příkazů a sice Zkratky Siri.

Zkratky Siri jsou v podstatě definovatelná makra, která můžeme vyvolat vlastním hlasovým příkazem v angličtině. Můžeme si tak rychle a snadno hlasově např. otevřít aplikaci Mail v určité složce nebo třeba otevřít Voice Dream a rovnou spustit čtení knihy apod. Více o zkratkách se lze dočíst na portálu Pélion.

V iOS 13 je ale nové to, že jakékoli z vytvořených zkratek nyní můžeme přiřadit dotykové gesto či klávesovou kombinaci. Zkratku Siri tedy nemusíme už vyvolávat anglickým hlasovým příkazem, ale libovolným gestem, které si k ní přiřadíme. A to může být pro některé často používané činnosti velmi užitečné usnadnění.

VoiceOver: Sledování položky

Další novou funkcí je možnost sledování změn obsahu libovolného prvku na obrazovce. Když tedy v rámci aplikace máme prvek, který se často mění, a my chceme být informováni o jeho obsahu, i když je kurzor VoiceOveru někde jinde, můžeme si nastavit, že jej VoiceOver bude sledovat a při změně jeho nový obsah automaticky přečte. To se může hodit třeba když v navigační aplikaci budeme chtít průběžně číst obsah prvku uvádějícího směr k našemu cíli, nebo třeba když bychom chtěli být každou minutu informováni o změně času na stavové liště.

Tato funkce nemá ve výchozím nastavení přiřazené žádné gesto, musíme jí tedy nějaké volné přidat. Nabízí se např. čtyřnásobné klepnutí jedním prstem. Podle výše uvedeného postupu, pomocí kterého jsme nastavovali gesta pro pohyb po nadpisech, si tedy nyní vyhledáme gesto „Čtyřnásobné klepnutí jedním prstem“ a přiřadíme mu příkaz „Sledovat položku“.

Od této chvíle můžeme na libovolný prvek čtyřikrát klepnout a VoiceOver zahlásí, že tento prvek je sledován. Při změně obsahu prvku jej VoiceOver automaticky přečte. Lze takto sledovat i více prvků najednou. Sledování prvku vypneme opětovným čtyřnásobným klepnutím na daný prvek.

V praxi mi přišlo, že VoiceOver nehlásí každou změnu prvku. Pokud v danou chvíli čte zrovna něco jiného, tak se na přečtení změněného prvku prostě nedostane. Zkuste ale vyzkoušet sami...

VoiceOver: Aktivity

Další velkou novinkou VoiceOveru jsou tzv. aktivity, které ale představují spíše něco jako konfigurační profily. Jednoduše řečeno, ve VoiceOveru lze nyní mít pro různé aplikace různá nastavení. VoiceOver si potom nastavení pro příslušnou aplikaci buď načítá automaticky, nebo můžeme profily přepínat ručně.

V rámci každé aktivity lze mít nezávisle na ostatních aktivitách nastavený např. hlas, tempo a hlasitost řeči, čtení interpunkce a informací z tabulek a některé braillské volby. Pokud tedy máme např. hru Dice World, která je v angličtině, můžeme si pro ni vytvořit aktivitu, která nám v této hře vždy přepne hlasový výstup VoiceOveru na anglického mluvčího.

Aktivitu vytvoříme takto:

 1. V  Nastavení projdeme přes položky Zpřístupnění > VoiceOver a Aktivity.
 2. Na následné obrazovce poklepeme na tlačítko Vytvořit aktivitu.
 3. Na další obrazovce zadáme do textového pole název aktivity Anglický hlas a níže nastavíme požadované volby, tedy pomocí tlačítka Hlas vybereme nějakého anglického mluvčího.
 4. Níže pod nadpisem Automatické přepínání poklepeme na tlačítko Aplikace a v seznamu všech aplikací si vybereme Dice World.

Aktivitu máme vytvořenou a od tohoto okamžiku na nás VoiceOver automaticky začne mluvit anglickým hlasem vždy, když přejdeme do aplikace Dice World.

Pokud aktivitě nepřiřadíme žádné aplikace, můžeme ji vyvolávat ručně. K tomu stačí v nastavení rotoru vybrat novou položku Aktivity. Když na ni potom v rotoru přejdeme, šviháním nahoru či dolů mezi aktivitami okamžitě přepínáme. Takové řešení se může hodit např. v situaci, kdy v jakékoli aplikaci potřebujeme zkontrolovat napsaný text, takže budeme chtít, aby nám hlas v textu četl všechna interpunkční znaménka. Vytvoříme si aktivitu, ve které nastavíme čtení veškeré interpunkce. Této aktivitě nepřiřadíme konkrétní aplikaci, ale přes rotor si ji vyvoláme ručně, kdykoli ji budeme potřebovat.

VoiceOver: Uživatelsky konfigurovatelné čtení interpunkce

Ke zmiňovanému čtení interpunkce se váže další nová funkce. Zatímco dříve jsme si mohli jen vybrat jednu ze tří úrovní čtení interpunkčních znamének (vše, částečně, žádná), nově si můžeme vytvořit i libovolný počet vlastních schémat čtení interpunkce. Mezi všemi schématy se potom můžeme přepínat buďto standardními způsoby, nebo i pomocí výše popsaných aktivit.

Každé z uživatelských schémat interpunkce musí vycházet z jednoho ze stávajících schémat. Z tohoto základu je pak možné vybrat libovolná interpunkční znaménka a symboly a pozměnit jejich čtení výběrem jedné z následujících možností:

 • Odstranit: Znaménko se vypustí a nebude se vůbec číst.
 • Nahradit: Můžeme zadat libovolný text, který se bude při výskytu znaménka číst.
 • Ignorovat: VoiceOver nechá na hlasovém syntetizéru, jak znaménko přečte.

Veškeré tyto možnosti pro čtení interpunkce najdeme v nastavení VoiceOveru, pod tlačítkem Podrobnosti a následně pod tlačítkem Interpunkce. I u této novinky tedy platí, že VoiceOver se s ní stává daleko konfigurovatelnější.

VoiceOver: Automatické popisování grafických prvků

Tato novinka údajně využívá umělou inteligenci Applu k rozpoznávání grafických tlačítek a dalších prvků uživatelského rozhraní aplikací. Díky tomu by měl VoiceOver pomocí strojového rozpoznávání textu a grafiky i u tlačítek, u nichž nemá žádný popisek, získat nějaký popis, který nám přečte.

V praxi se tato funkce projevuje tak, že při přechodu na tlačítko bez popisku VoiceOver ohlásí „tlačítko“ a dále řekne např. „možná šipka vlevo“. Můžeme tak tedy odhadnout, k čemu asi tlačítko bude. Moje zkušenost se strojovým generováním popisků je ale taková, že u mnoha prvků vůbec nefunguje – i když prvky nemají popisky, VoiceOver u nich žádný strojově rozpoznaný popis neohlásí. Zkuste tedy s touto funkcí zaexperimentovat sami a uvidíte. Její nastavení lze nalézt v nastavení VoiceOveru na obrazovce Podrobnosti pod tlačítkem Číst detekovaný text a obrázky.

VoiceOver: Rychlý pohyb v dlouhých dokumentech a seznamech

U dlouhých dokumentů či seznamů máme nyní novou možnost, jak se v nich efektivně pohybovat. Dejme tomu, že například v Safari načteme webovou stránku s abecedním seznamem knih, která zabírá přes 50 obrazovek a my se potřebujeme dostat někam přibližně doprostřed této stránky, na nějakou knihu od písmene N. Dříve jsme museli pětadvacetkrát švihnout třemi prsty vzhůru, abychom tak postupně odrolovali k požadovanému místu. Nově je po pravé straně dlouhého dokumentu svislý posuvník. Když na něj u pravé strany displeje natrefíme prstem, VoiceOver ohlásí něco jako „svislý posuvník, 50 stránek, 0 procent“. Pak už jen stačí švihat jedním prstem dolů pro posun o 10 % v dokumentu vpřed či nahoru pro posun zpět. Pouhými pěti švihy dolů se tak dostaneme do poloviny dlouhého dokumentu. Potom sáhneme do odrolovaného dokumentu, abychom tak kurzor přenesli z posuvníku do textu.

VoiceOverem se na svislý posuvník můžeme dostat i švihem vpravo od poslední položky seznamu či dokumentu, kterým chceme rolovat. Rolujeme-li seznamem, můžeme se potom z posuvníku na nejbližší odrolovanou položku přesunout švihem vlevo.

VoiceOver: Další nové funkce

Ve VoiceOveru přibylo mnoho dalších funkcí. Podívejme se tedy stručně na ty z nich, které jsme zatím nezmínili:

 • Popis grafů: VoiceOver nyní obsahuje speciální funkci pro popis grafů. Je ale třeba, aby byl daný graf vytvořen přístupným způsobem. Funkci lze demonstrovat např. u grafu v aplikaci Nastavení na obrazovce Baterie. Když na zde přítomný graf najedeme kurzorem VoiceOveru, můžeme na rotoru nastavit hodnotu Porozumění datům a šviháním nahoru a dolů můžeme vybírat, jaké informace a jakou formou nám mají být o grafu sdělovány. První položka „Popsat graf“ nám řekne, jaké jsou osy grafu a v jakých jednotkách jsou hodnoty zaznamenány. Druhá položka „přehrát graf zvuku“ přehraje tóny, jejichž výška odpovídá hodnotám v grafu další možnost „Popsat datovou řadu“ slovně popíše průběh křivky a poslední možnost „Shrnout numerická data“ sdělí minimum, maximum a střední hodnotu grafu.
 • Zvuková a haptická odezva: Ve VoiceOveru jsme zvyklý na zvukovou odezvu, kdy je jakékoli dění na obrazovce mobilu indikováno typickými zvukovými signály. Dříve bylo možné jen zvukovou odezvu jako celek zapnout či vypnout. Nyní lze zapnout či vypnout jednotlivé zvuky, zatímco jiné zůstanou nedotčeny. Také můžeme hlasitost zvuků nastavovat nezávisle na hlasitosti hlasového výstupu. Navíc u iPhonů 7 a novějších ještě přibyla možnost haptické odezvy, kterou se VoiceOver možná tak trochu inspiroval u konkurenčního TalkBacku. iPhone tedy může při různých akcích vrnět, abychom i pomocí hmatu věděli, že se něco děje. Všechny tyto možnosti najdeme v nastavení VoiceOveru pod tlačítkem Zvuk a dále pod tlačítkem Zvuky a haptika.
 • Titulkový panel: Téměř na konci obrazovky s možnostmi VoiceOveru najdeme novou volbu Titulkový panel. Ta je určena především při prezentaci výstupu VoiceOveru vidícím uživatelům, kteří mohou mít problém rozumět syntetické řeči a soustředit se na ni. Když je tato volba zapnutá, zobrazí se ve spodní části obrazovky speciální řádek, v němž se průběžně vypisuje text, který je čten hlasem VoiceOveru. Vidící uživatel tedy nemusí výstup odečítače jen poslouchat, ale může ho číst i očima.
 • Nové braillské tabulky: Do VoiceOveru byly zapracovány braillské tabulky z knihovny LibLouis, které tam teď jsou vedle původních tabulek iOS. Velmi tak narostl počet podporovaných jazyků. Pro české uživatele to znamená, že kromě původní české tabulky iOS můžeme používat i alternativní českou tabulku z LibLouis. Systém používání braillských tabulek je nyní podobný jako používání více jazyků hlasového výstupu. Můžeme si tedy zvolit více tabulek, které aktivně používáme, a potom se mezi nimi budeme rychle přepínat přes volbu rotoru Braillova tabulka. Zdá se však, že nastavení tabulek v iOS 13.0 správně nefunguje. Chyba by ale měla být opravena 30. září s příchodem 13.1.
 • Volba pro automatické přepínání jazyka: V nastavení VoiceOveru pod tlačítkem Čtení přibyla volba Rozpoznávat jazyky, která má zapínat či vypínat automatické přepínání jazyka hlasového výstupu podle detekovaného jazyka dokumentu. VoiceOver by nám tedy sám od sebe měl číst anglické webové stránky anglicky, české česky atd. Automatické přepínání jazyka jsme ale měli možnost přepínat již dříve pomocí nastavení jazyka na rotoru. Tato starší možnost zůstala zachována a funguje spolehlivě. Nová volba se naopak jeví nefunkčně. Pravděpodobně jde o chybu, která by měla být opravena v následujících aktualizacích.

Zlepšení VoiceOveru v různých aplikacích

Další novinky nenajdeme přímo ve VoiceOveru samotném, ale projeví se při práci s odečítačem v různých částech systému či aplikacích.

 • Kontextové menu: Napříč systémem iOS 13 Apple upouští od ovládání pomocí tzv. 3D Touch. Místo toho je teď všude možno rychlé akce k dané položce vyvolat přes tzv. kontextové menu, a to i na iPhonech, které hardwarově původní 3D Touch vůbec nepodporovaly. Jako praktický příklad nám může posloužit ikona aplikace Telefon na ploše. Kontextové menu k ní můžeme vyvolat dvěma způsoby – buď poklepáním a podržením jednoho prstu, nebo přes položku Akce na rotoru. V kontextovém menu potom máme rychle dostupné některé často používané funkce, jako vytvoření nového kontaktu, oblíbené položky, na které můžeme přímo volat, apod. Vyvoláme-li kontextové menu k aplikaci Kalendář, uvidíme v něm pro změnu nejbližší nadcházející událost či přidání nové události. Kontextové menu je tedy o něco dostupnější než dříve a máme tak možnost rychle se dostat k daným funkcím.
 • Podpora češtiny v opravách pravopisu: iOS 13 umí již i v češtině navrhovat opravy chybně napsaných slov a VoiceOver tuto funkci plně podporuje. Pokud jsou v jakémkoli textovém poli označena nějaká slova jako chybná a my je budeme chtít opravit, budeme postupovat takto:
  • Na rotoru nastavíme položku Pravopisné chyby.
  • Švihem dolů přejdeme vždy na následující chybné slovo (švihem nahoru bychom přešli na předchozí chybu).
  • Švihy vpravo či vlevo procházíme navrhované opravy, poklepáním aktuální návrh vybereme a chybné slovo jím bude nahrazeno.
 • Hlášení záběru Fotoaparátu: Při focení pomocí aplikace Fotoaparát nás VoiceOver upozorňuje, když držíme mobil zešikma, takže nám pomůže záběr srovnat. Již dříve jsme byli zvyklí, že VoiceOver nám v hledáčku řekl, kolik tváří je v záběru a kde jsou. Nyní ale Apple posunul hlášení objektů v záběru zase na úplně novou úroveň. VoiceOver nám totiž může říkat i jména focených lidí, pokud už je máme popsané někde v aplikaci Fotky, a dokáže také rozpoznávat předměty ve scéně, na kterou foťákem hledíme. Jablečná umělá inteligence mi např. v kanceláři ohlašuje, že se chystám vyfotit křeslo a elektrický ventilátor.
 • Funkce Přejet a psát: Tato nová volba rotoru může být přítomná v jakémkoli aktivním textovém poli. Podle popisu v článku na serveru AppleVis by měla umožňovat rychlé psaní na nové klávesnici Quick Path či Slide to Type, která by měla být součástí systému iOS. Nicméně při testování se mi nepodařilo tuto klávesnici v systému najít či ji nainstalovat. Je možné, že tato novinka se netýká iOS v češtině. Máte-li k této funkci jakékoli poznatky, ozvěte se a informace do článku doplníme.

Dále již zcela opustíme novinky spojené s VoiceOverem, kterých je v iOS 13 opravdu požehnaně, a podíváme se ještě na jednu novou funkci zpřístupnění, i když není přímo určena zrakově postiženým.

Hlasové ovládání

Toto je zcela nová funkce, jež je určena zejména uživatelům s motorickými problémy, kteří nemohou iPhone ovládat dotykovými gesty. Uplatnění ale může najít i u ostatních a podporuje i společné fungování s VoiceOverem.

Díky hlasovému ovládání lze nyní celý iPhone obsluhovat hlasovými příkazy, aniž bychom se dotkli jeho displeje. Veškeré rozpoznávání hlasových příkazů probíhá přímo v zařízení bez nutnosti odesílat jakákoli data přes internet. Je tak chráněno soukromí uživatelů a funkce není závislá na internetovém připojení. Z hlediska českých uživatelů VoiceOveru však hlasové ovládání trpí těmito třemi neduhy:

 • Hlasové ovládání nepodporuje češtinu. Je tedy nutné všechny příkazy sdělovat anglicky, a pokud se budeme odkazovat na prvky s českými popisky, iPhone nám nebude rozumět.
 • Někdy dochází k nechtěné interferenci s hlasovým výstupem VoiceOveru. Jednoduše řečeno, iPhone někdy neposlouchá naše hlasové příkazy, ale poslouchá, co mu říká VoiceOver, a tím dochází ke zmatení.
 • Hlasové ovládání je velký žrout baterie. Mobil musí neustále naslouchat zvukům v okolí a rozpoznávat v nich potenciální příkazy, takže výdrž na baterii se při zapnutém hlasovém ovládání značně sníží.

Pokud byste si i tak chtěli novou funkci vyzkoušet, je k nalezení v Nastavení na obrazovce Zpřístupnění. Po jejím zapnutí zkuste třeba tyto příkazy:

 • Go home: pro přechod na plochu;
 • Go back: pro tlačítko zpět;
 • Open Kalendář: pro spuštění aplikace Kalendář;
 • Lock screen: pro uzamčení telefonu.

K dispozici jsou též příkazy pro běžně používaná gesta VoiceOveru jako „swipe left/right“ či „double tap“. Když je třeba přejít kurzorem VoiceOveru o mnoho položek vpřed, lze to zařídit dvojicí příkazů „swipe to right“ a „repeat ten times“.

Hlasové ovládání by mělo umožňovat i odkazování na názvy prvků v aplikaci. Když tedy potřebujeme poklepat na tlačítko zavřít, mělo by teoreticky stačit říci „double tap Zavřít“. Zde ale už narážíme na to, že tato funkce nemá podporu češtiny a nebude nám rozumět název tlačítka.

Pro experimentování s hlasovým ovládáním se může hodit otevřít na jeho obrazovce tlačítko Přizpůsobit příkazy a projít si zde množství funkcí, které lze takto provádět. Třeba mezi nimi najdete užitečné věci, které se vám hlasově budou dělat rychleji než běžným způsobem. Hlasové ovládání navíc kvůli spotřebě energie není nutné mít spuštěné permanentně, ale lze je zapnout jen dočasně v potřebných situacích, a poté opět vypnout. To můžeme nejrychleji udělat příkazem Siri „turn on/off Voice control“. I když má hlasové ovládání své limity a není určené přímo zrakově postiženým, určitě stojí za vyzkoušení.

Změny v Safari

Na závěr ještě nahlédneme do internetového prohlížeče Safari. Dvě výrazné změny, na které zde narazíme, sice nesouvisí přímo s přístupností, ale zrakově postižených uživatelů se většinou budou týkat, a proto je dobré o nich vědět.

První novinka se týká stahování souborů. Pokud tedy přes Safari např. stahujete knížky z KDD či jiné online knihovny, budete se s ní muset vypořádat. Dříve se při aktivování odkazu na stažení souboru otevřela obrazovka, na které se po stažení ukázala výzva pro otevření daného souboru v poslední použité aplikaci či pro výběr jiné aplikace. To už ale neplatí. V iOS 13 je postup pro stažení knihy z webu a její otevření např. ve čtecí aplikaci Voice Dream následující:

 1. Po aktivování odkazu na stažení se otevře dialogové okno, kde potvrdíme stažení souboru do mobilu. Poté se vrátíme na původní webovou stránku.
 2. Nahoře vpravo od adresního řádku poklepeme na nové tlačítko Stahování. Dostaneme se tak do seznamu stažených souborů.
 3. Pokud bychom na nově stažený soubor poklepali, otevře se ve výchozí aplikaci, což např. pro knihy ve formátu EPUB je aplikace Knihy. Chceme-li soubor otevřít jinde, musíme přes akce rotoru vybrat volbu Zobrazit Stahování. Otevře se nám tak aplikace soubory se složkou obsahující všechny stažené soubory.
 4. Přejdeme na požadovaný soubor a přes akce rotoru nebo poklepáním a podržením otevřeme kontextové menu.
 5. V kontextovém menu zvolíme položku Sdílet.
 6. V nabídce sdílení zvolíme Další a dále Otevřít v aplikaci Voice Dream.

V tu chvíli se nám kniha otevře v požadované aplikaci a my máme naštěstí i propříště vystaráno, protože příště se nám stažený soubor po poklepání bude v této aplikaci otevírat rovnou.

Druhá změna v Safari se týká režimu čtečky, který může být užitečný zejména pro slabozraké uživatele, protože se v něm při čtení článků z webových stránek zobrazuje jen samotný text článku a jsou odfiltrovány všechny rušivé prvky okolo. Navíc si text článku můžeme nechat zobrazovat v barvách, které jsou pro nás příjemné. Čtečka se dříve aktivovala poklepáním na tlačítko čtečky vlevo od adresního řádku. Nyní se však toto tlačítko jmenuje Volby formátu a poklepáním na ně se dostaneme k více různým možnostem prohlížeče. Chceme-li čtečku, je nově třeba na tomto tlačítku švihnout jedním prstem dolů, abychom vybrali akci rotoru Čtečka, a potom poklepat.

Nedostatky v iOS 13

Jak to bývá s příchodem každé nové verze systému, i v iOS 13 se objevilo několik chyb, jež mohou některé uživatele vést k setrvání u staré verze, dokud nebudou chyby v  následujících aktualizací opraveny. Podle serveru AppleVis mezi závažné chyby patří nespolehlivé a nekonzistentní fungování zobrazení v inverzních barvách a „zamrzání“ braillského displeje při psaní textu v aplikacích Mail a Poznámky. My bychom mohli přidat ještě těžkosti s přesunem kurzoru na stavovou lištu, které hlásí členové konference Apple na Braillnetu.

Závěr

Systém iOS 13 je výjimečný tím, kolik nových funkcí přidává do VoiceOveru. VoiceOver se tak pomalu posouvá z jednoduchého nástroje k propracovanému odečítači s  mnoha možnostmi pro uživatelské úpravy. Pro některé slabozraké uživatele může být velkým lákadlem tmavý režim a úplně pro všechny může být argumentem výkonnostní optimalizace systému, která se projeví na rychlejší odezvě telefonu. Jako vždy je třeba před aktualizací zvážit, zda iOS 13 neobsahuje nějakou chybu, která je pro práci daného uživatele zásadní. Jinak ale můžeme říci, že třináctka v názvu systému zřejmě nebude pro tuto verzi nešťastná a iOS 13 má našlápnuto, aby se stal systémem, se kterým budou uživatelé spokojeni.

P. S.

Pro ty, kdo by se chtěli s novinkami iOS 13 seznámit prakticky a pod dohledem zkušených lektorů, má Téčko tajnou informaci. Z dobře informovaných zdrojů jsme zjistili, že na nadcházející podzimní Agoru se na toto téma připravuje workshop. Sledujte tedy blog Poslepu.cz, abyste věděli, kdy se na Agoru spustí registrace.

Další zdroje informací

Štítky