Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd pro studenty se zrakovým postižením

V době, kdy je stále více žáků a studentů se zrakovým postižením vzděláváno v běžných školách, vyvstává stále intenzivněji potřeba veřejně dostupných zdrojů informací, jak ve výuce řešit nejrůznější technické aspekty vzdělávání zrakově postižených. Jedním z nich jsou i možnosti zpřístupnění zápisu matematiky a symboliky přírodních věd .

Těší nás, že díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu můžeme dát veřejnosti k dispozici materiál autorů Mgr. Lukáše Masilka ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity a Mgr. Jaromíra Tichého z TyfloCentra Plzeň, který zpracovali pro Tyflokabinet SONS. . Příručka Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd pro studenty se zrakovým postižením podává ucelený přehled možností, jaké informační technologie v této oblasti poskytují. Sumarizuje výhody a nevýhody jednotlivých řešení a umožňuje tak čtenáři najít všechny potřebné informace na jednom místě a zvolit řešení, které nejlépe vyhoví individuálním potřebám žáka či studenta.

Věříme, že materiál bude užitečným zdrojem informací pro učitele, počítačové lektory zrakově postižených, asistenty, rodiče či samotné studenty.

Dokumenty ke stažení: