Tyflokabinet bezplatně poskytuje registrovanou sociálně aktivizační službu

Vážení přátelé, vážení uživatelé našich sociálních služeb, vážené spolupracující organizace,

dovolujeme si Vás informovat o změně, k níž došlo v Tyflokabinetu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek. s účinností od 1. ledna 2020.

Služby pro zrakově postižené klienty se stávají registrovanou sociálně aktivizační službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nemění se kvalita ani rozsah námi poskytovaných služeb, ale pro všechny naše klienty jsou nyní veškeré konzultace a výuka prováděny bezplatně.

Tyflokabinet bezplatně poskytuje registrovanou sociálně aktivizační službu zahrnující:

  • podávání komplexních informací a poskytování konzultací z oblasti pomůcek pro nevidomé a slabozraké, o možnostech jejich získání a technických parametrech, cenách a obsluze;
  • demonstrace a odborné technické poradenství při výběru a pořízení náročných elektronických pomůcek;
  • kurzy a školení v obsluze náročných elektronických pomůcek.

 

Všechny služby vztahující se ke konkrétnímu zrakově postiženému klientovi jsou poskytovány individuálně. Jsou určeny klientům nejen z Prahy a Středočeského kraje.

Ostatní služby Tyflokabinetu zůstávají beze změn. I nadále zajišťujeme odbornou a metodickou pomoc lektorům ze všech propojených, partnerských a spřátelených organizací. Dále pak spolupracujeme na vývoji a testování pomůcek, přístupnosti webových stránek, podáváme podněty k jejich zlepšení, komunikujeme s Úřadem práce, zdravotními pojišťovnami, speciálními školami a věnujeme se další související činnosti.

Budeme rádi, když předáte informaci všem, kterým by mohla být naše služba prospěšná.

za kolektiv pracovníků Tyflokabinetu
Jiří Ježek
vedoucí oddělení