Z tramvajové zastávky Václavské náměstí

 

Zastávka tramvají Václavské náměstí se nachází v ulici Vodičkova v místě, kde tato ulice ústí na Václavské náměstí. Zastavují tu tramvaje linek 3, 5, 6, 9, 14 a 24. Pokud přijedete ve směru od zastávky Jindřišská (předposlední před Václavským náměstím), dáte se po výstupu z tramvaje doprava – zpět proti směru příjezdu. Koleje tedy máte po pravé ruce, blok domů po levé a míříte k otevřenému prostoru Václavského náměstí. V těchto místech není zeď domu souvislá, je přerušena několika vstupy do pasáže Světozor. Přibližně po 70 metrech (měřeno od čela tramvaje) dojdete na konec ulice, tedy na okraj Václavského náměstí. Blok domů po levé ruce uhýbá malým obloukem doleva a přímo v rohu domu je zde vchod do banky ČSOB. Ještě před ním je na zdi plechová informační tabule, která sahá až k zemi, je tedy možné ji bez problémů najít holí. Podle ní se můžete zorientovat, otočit se doprava (tedy zády ke zdi domu) a přejít přes koleje na druhou stranu Vodičkovy ulice. V místech přechodu jsou snížené nájezdy pro vozíčkáře. Přechod není označený, touto ulicí však jezdí pouze tramvaje a přechází tu velké množství lidí. Za přechodem budete pokračovat dál v přímém směru – směrem mírně doprava tedy najděte roh dalšího bloku domů. Nenechte se přitom zmást tím, že tento roh je „průchozí“ – roh domu tvoří pouze masivní sloup, za kterým je šikmo malý průchod okolo výlohy knihkupectví. (Pokud se při přecházení vychýlíte naopak mírně doleva, dojdete možná ke stánkům s rychlým občerstvením, které stojí na okraji chodníku – v tom případě je obejdete zprava a po pravé ruce pak najdete již zmíněný roh domu). S blokem domů po pravé ruce potom pokračujete dál ve stejném směru, v jakém jste přešli přes koleje.

Pokud přijedete ve směru od zastávky Vodičkova (předposlední před Václavským náměstím), po výstupu z tramvaje popojdete několik kroků v přímém směru až ke zdi domu a podél ní se dáte doleva. Koleje tedy v tomto případě máte po levé ruce, zeď domu po pravé. Po několika krocích zeď uhýbá mírně doprava – zde je onen již zmiňovaný „průchozí“ roh domu. (Pokud vystoupíte z prvních dveří tramvaje, možná dojdete na tento roh rovnou). Tento roh tedy buď projdete nebo obejdete a dostanete se do stejné pozice, jako v předchozím případě – blok domů máte po pravé ruce, tramvajové koleje za zády. Pokračujete dál ve směru pryč od kolejí.

Po levé ruce za pásem stromů je široký otevřený prostor náměstí, slyšet můžete zejména automobily jedoucí po kamenné dlažbě. Při chůzi po okraji Václavského náměstí počítejte po celou dobu s tím, že je zde velké množství obchodů a tedy mnoho dveří, vstupů, menších průchodů do pasáží a podobně. Přibližně po 100 metrech dojdete na roh domu, který je opět šikmý a je v něm vchod do banky Bawag. Směrem doprava zde vede ulice Štepánská. Tu přejdete napříč a pokračujete dál v přímém směru. V těchto místech je vyznačen široký přechod pro chodce a i zde chodí velké množství lidí. Ulice je jednosměrná, auta mohou přijíždět pouze zprava. Následující blok domů je o něco delší, přibližně 130 metrů. V druhé části této vzdálenosti dejte pozor na dvě minizahrádky zde se nacházejících restaurací (květináče, v letním období i stolky). Těsně před koncem bloku, kde je na rohu prodejna potravin, bývají někdy na pravé straně ulice také stánky s ovocem a zeleninou. Jakmile tento blok domů skončí, směrem doprava vede další boční ulice – Ve Smečkách. Opět ji přejdete stále v přímém směru. Platí to stejné, co u předchozí boční ulice – je jednosměrná, auta mohou přijíždět pouze zprava, a je tu vyznačený široký přechod pro chodce. Za přechodem pokračujete dál rovně. Zde je již výrazněji patrný sklon Václavského náměstí – jdete tedy mírně do kopce. Před Vámi je poslední úsek po náměstí, tentokrát dlouhý asi 40 metrů. Asi v polovině této vzdálenosti je po pravé ruce široký vchod do pasáže Blaník, kudy by bylo možné projít do Krakovské. Pasáž ale není průchozí 24 hodin denně, pro jistotu tedy doporučujeme pokračovat dále po chodníku. Po několika dalších metrech dojdete na roh domu (prodejna rychlého občerstvení KFC) a zahnete hned podél něj doprava. V tuto chvíli jste již na začátku ulice Krakovské. Ta je také jednosměrná, ovšem v opačném směru než předchozí ulice – automobily po Vaší levé ruce tedy jezdí stejným směrem, jakým půjdete Vy – směrem pryč od náměstí. Po několika desítkách metrů budete míjet další vchod do již zmíněné pasáže Blaník. O několik metrů dál se prostor chodníku zprava poněkud zužuje - jeden z domů trochu vystupuje ven z řady. Hned na začátku tohoto domu (za jeho rohem) je vstup do nočního klubu – zde dejte pozor, před dveřmi je nebezpečný schod dolů. Za klubem je potom prádelna (obvykle se hlásící charakteristickým pachem), za kterou se prostor chodníku opět rozšiřuje. Zde je pak vchod do Knihovny a tiskárny pro nevidomé, který je označen stále se ozývajícím orientačním zvukovým majáčkem. V pracovní době této instituce vydává zvuk přirovnatelný k tlukotu srdce – „BLUM – BLUM“, dva tupé údery krátce za sebou. Asi o 30 metrů dál potom po pravé ruce naleznete vchod do budovy SONS v čísle 21 - těžké kovové dveře s kovanými ozdobami.. I zde se v pracovní době stále ozývá akustický majáček s podobným zvukem, úder je však pouze jeden („BLUM“). Navíc je zde i další majáček se zvukem typu I-Á a hlasovým popisem, aktivovatelný pomocí VPN. Panel se zvonky je po pravé straně dveří. Za dveřmi pak po levé ruce najdete orientační panel s popisky v Braillově písmu. Krátká chodbička končí dvojkřídlými výkyvnými dveřmi bez kliky („lítačkami“), které jsou po většinu roku zajištěny v otevřené poloze, v zimních měsících bývají zavřené. Za nimi dále rovně pak najdete schodiště – pravá část vede nahoru, levá část dolů. Směrem doleva je telefonní automat, za ním pak doleva odbočuje další krátká chodbička, na jejímž konci naleznete výtah.

Dovolím si ještě pro přehlednost shrnout celou trasu v základních bodech: po výstupu z tramvaje dojít na okraj Václavského náměstí (při příjezdu od Jindřišské tedy zpět proti směru příjezdu, při příjezdu od Vodičkovy po směru příjezdu). Na náměstí pak zahnout doprava – tak, aby blok domů byl po pravé ruce, náměstí po levé. Stále rovně po okraji náměstí, minout dvě boční ulice odbočující doprava a zahnout doprava do třetí ulice – Krakovské. Sídlo SONS je pak na pravé straně této ulice asi 100 metrů od náměstí. Celková vzdálenost trasy od tramvaje je přibližně 400 metrů.