2018-11-05

Na český trh před několika měsíci doslova vtrhla zcela nová pomůcka pro zrakově postižené, kamera OrCam MyEye 2. Vývoj tohoto pozoruhodného zařízení v Téčku sledujeme už několik let. Nyní je OrCam MyEye lokalizován a plně připraven pro používání v Česku a jeho izraelský výrobce u nás našel i autorizovaného distributora (firmu Sagitta) a další dva prodejce (Galop a Adaptech).

Zejména první ze jmenovaných firem se pustila do poměrně intenzivní reklamní kampaně, aby příchod nového produktu náležitě uvedla. Pokud jsou ale jediným zdrojem informací pro veřejnost pouze reklamní akce a texty dodavatelů, může to u potenciálních uživatelů vést k nereálným představám a přehnaným očekáváním. Proto jsme rádi, že výše uvedený distributor poskytl OrCam MyEye k velmi podrobnému testování pracovníkům SONS a též Téčku. Díky tomu se můžeme pokusit o co nejvěcnější a nezávislou recenzi. Snad tedy tento článek pomůže všem, kdo přemýšlí, zda by pro něj byla kamera OrCam tou nejvhodnější pomůckou.

Co OrCam MyEye je a co není

OrCam MyEye je miniaturní kamera, kterou lze magnety přichytit na stranici brýlí. Kamera zabírá prostor před uživatelem a na základě povelů nebo i automaticky může hlasovým výstupem sdělovat různé informace získané z obrazu kamery.

To je tedy zcela nový koncept mobilní asistenční pomůcky, jaká tu dosud nebyla. Proto se ze strany potenciálních zájemců objevují nejrůznější dotazy, k čemu všemu lze OrCam využívat. Zaznamenali jsme např. dotazy, zda OrCam pomůže nevidomému při procházce po lese najít cestu nebo zda bude nevidomého chodce instruovat, kudy jít po ulici ve městě. Odpověď na obě otázky je „ne“. Dnešní technika není ještě na takové úrovni, aby tyto věci zvládala. OrCam ale umí mnoho jiných věcí.

Abyste si mohli učinit přesnou představu o tom, co OrCam opravdu dokáže, uvedeme zde naprosto všechny informace, které kamera může sdělovat hlasovým výstupem svému uživateli. Jde o následující druhy informací:

 • Čtení jakéhokoli textu v záběru kamery – knihy, časopisy, cedulky na dveřích, čísla popisná na domech, různé informační a směrové tabule, texty z obalů zboží apod.
 • Rozpoznávání čárových kódů – kamera obsahuje databázi mnoha čárových kódů výrobků a po rozpoznání kódu na obalu řekne informace k danému produktu.
 • Rozpoznávání tváří – OrCam může stručně popsat osobu v záběru, u dříve uložených osob hlásí jejich jména.
 • Rozpoznávání bankovek.
 • Hlášení aktuálního času a data.
 • Rozpoznávání barev.
 • Rozpoznávání dříve naučených předmětů.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že OrCam nabízí funkce, které již známe z různých dalších pomůcek, počínaje mluvicími hodinkami a konče chytrým mobilem vybaveným např. aplikacemi KNFB Reader a Seeing Ai. OrCam má ale samozřejmě zcela jiný způsob obsluhy a u jednotlivých funkcí se může lišit míra spolehlivosti a přesnosti rozpoznávání. Níže si tedy tyto funkce probereme podrobněji. Vezmeme to ale od začátku…

Popis OrCam MyEye 2

Jak již bylo zmíněno, kamera OrCam je opravdu malé zařízení přibližně o velikosti prstu. (Přesné rozměry jsou 76mm X 21mm X 14.9mm a hmotnost 22.5 gramů.)

Kamera je při používání přichycená ke stranici brýlí malými, ale silnými magnety. Pro ty, kdo brýle běžně nenosí, je součástí dodávky univerzální brýlová obruba s nedioptrickými skly, na kterou se kamera přichytí. Kdo má vlastní brýle, využije přiložený držák – podlouhlou plošku s dvojicí zapuštěných magnetů, kterou lze přimontovat na jednu z nožiček vlastních brýlí. OrCam lze tedy přichytit téměř na libovolné brýle, v praxi jsme narazili na problém jen u brýlí s příliš tenkými stranicemi a u sportovních slunečních brýlí, které měly nožičky zahnuté, a proto na ně nešel OrCam připevnit tak, aby kamera směřovala rovně dopředu.

Díky používání kamery na brýlích má uživatel stále volné obě ruce. Na druhou stranu mohou být brýle překážkou pro ty, kdo je nejsou zvyklí nosit, zvlášť pro uživatele, kteří mají zbytky zraku a obroučky v zorném poli jim zhoršují vidění.

Když je OrCam umístěn na stranici brýlí, je na jeho přední straně kamera a LED dioda pro osvětlení v šeru. Kamera by tedy měla zabírat obdobný prostor, který by měl uživatel vidět před sebou. Na zadním konci zařízení je malý reproduktor, ze kterého mluví hlasový výstup těsně u ucha uživatele. Je zde též magnet pro přichycení nabíjecího kabelu, který tedy není nutné zastrkovat do žádného konektoru. Na vnější straně zařízení je téměř přes celou délku tzv. dotykový proužek. Pomocí klepání prstů na proužek nebo přejíždění prstem po proužku lze OrCam ovládat. Na vnitřní straně směřující k nožičce brýlí najdeme tlačítko napájení a signalizační diodu.

Téměř každého asi napadne, zda s kamerkou u ucha na nožičce brýlí nebude člověk na ulici působit příliš exoticky. Zařízení sice je vidět, ale v dnešní době, kdy po ulici kdekdo chodí s nejrůznějšími sluchátky OrCam příliš nevybočuje a vypadá jako nějaké trochu přerostlé handsfree. Jeho uživatel tedy zřejmě nebude vzbuzovat nežádoucí pozornost.

Další důležitou otázkou je srozumitelnost, ale také diskrétnost hlasového výstupu. Hlasitost lze rychle upravovat přejížděním prstu po dotykovém proužku směrem dopředu nebo dozadu. Nicméně blízko maximální hlasitosti zní již hlas z malého reproduktoru zkresleně. I tak nemusí maximální hlasitost dostačovat v hlučném prostředí, např. v nádražní hale nebo na frekventované křižovatce. Protože reproduktor je otevřený, nemá uživatel zcela zajištěné soukromí – v bezprostředním okolí může být slyšet, co OrCam říká uživateli do ucha. Výrobce ale plánuje přidat podporu bezdrátových sluchátek, a tak bude do budoucna zajištěna srozumitelnost a diskrétnost v každé situaci.

Zapnutí a probuzení

Kamera OrCam se zapíná stiskem tlačítka napájení. Na stisk tlačítka bohužel bezprostředně nedá uživateli žádnou zvukovou odezvu, až po čase začne pípat a přibližně po minutě je připravena a ohlásí aktuální stav baterie. Kamera vydrží na vestavěnou baterii pracovat asi hodinu a půl, což není mnoho. Proto se vyplatí ve chvílích, kdy ji máme zapnutou, ale aktivně s ní nepracujeme, přepnout ji do pohotovostního režimu. To lze provést opět stiskem tlačítka napájení. K aktivitě OrCam poté probudíme poklepáním prstem na dotykový proužek na vnější straně.

Jak kameru OrCam ovládat

Kameru OrCam můžeme ovládat dvěma způsoby – buď gesty, která děláme rukou v záběru kamery, nebo prstem na dotykovém proužku na vnější straně zařízení. Jak to vypadá v praxi, lze demonstrovat např. na spuštění a zastavení čtení.

Když budeme chtít, aby OrCam vyfotil a přečetl text, který se nachází před kamerou, můžeme na text prostě ukázat prstem. OrCam dvakrát pípne, což je znamení, že si gesta všiml. V tu chvíli dáme ruku pryč, aby nebránila ve výhledu na text, a kamera si jej vyfotí. Téhož můžeme dosáhnout i druhým způsobem, a sice klepnutím prstem na dotykový proužek. Výsledek se liší pouze tím, že když ukážeme prstem doprostřed textu, začne OrCam číst od tohoto místa, když ale čtení aktivujeme na dotykovém proužku, je vždy čten veškerý text od začátku. Budeme-li chtít následně čtení zastavit, ukážeme kameře rozevřenou dlaň nebo opět klepneme na dotykový proužek.

Ovládání pomocí gest rukou bude pravděpodobně bližší uživatelům se zbytky zraku, zcela nevidomí budou asi spíše preferovat ovládání pomocí dotykového proužku na zařízení. Volbu způsobu ovládání jistě ovlivní i okolní prostředí. Člověk na ulici by přece jen vypadal trochu divně, kdyby prstem ukazoval okolo sebe např. na cedule, které si chce nechat přečíst…

Čtení textu

Nyní se tedy pojďme podrobněji podívat na to, jak kamera OrCam zvládá jednotlivé funkce, které byly v úvodu uvedeny. Z těchto funkcí je zřejmě stěžejní čtení textu, a tím tedy začneme.

Důležitou vlastností kamery OrCam je možnost čtení opravdu jakéhokoli textu v záběru kamery. Nemusíme se tedy omezovat jen na tiskoviny, které běžně strkáme do skeneru počítače, ale můžeme si nechat číst cedulky na dveřích, názvy ulic nebo čísla popisná, obaly zboží, obsah displejů různých přístrojů a mnoho dalšího. Přesnost rozpoznávání se ale případ od případu může velmi lišit.

Čtení souvislého textu např. v knihách je poměrně spolehlivé. Chybovost je většinou o trochu vyšší, než kdyby byl stejný text skenován na počítači, je ale srovnatelná s použitím chytrého mobilu vybaveného OCR aplikací typu KNFB Reader. Totéž lze říci i o čtení korespondence, časopisů, reklamních letáků a dalších tiskovin, kde samozřejmě platí nepřímá úměra – čím více grafiky v předloze, tím méně výsledného srozumitelného textu.

Někteří z testerů zkoušeli využít OrCam při nakupování pro čtení cenovek nebo např. cedulek s velikostmi oblečení. V těchto situacích zůstal OrCam za jejich očekáváními – k požadovaným informacím se jim často nedařilo efektivně dostat.

Problematické může být přesné čtení účtenek, faktur a dalších informací, které jsou uspořádány do sloupců. U OrCamu totiž nelze nastavit, zda má být text čten po řádcích či sloupcích. Může se tedy stát, že např. u účtenky OrCam přečte nejdříve sloupeček se všemi názvy zboží, a poté pravý sloupec se všemi cenami.

Správné vyfocení tištěné předlohy vyžaduje trochu cviku. Je totiž třeba zvyknout si držet knihu ve správné vzdálenosti a v přímém směru před kamerou. To zní možná jednoduše, ale poslepu to nemusí být zas tak snadné. Tento problém nebudou mít ze začátku jen nevidomí, ale i někteří uživatelé se zbytky zraku, kteří nemusejí být zvyklí dávat si předmět, na který se dívají, doprostřed, protože třeba lépe vidí jen určitým okrajem zorného pole. Při používání OrCamu je tedy třeba v tomto získat jistý cvik. U knih je také třeba snažit se držet při focení knihu co nejvíce rozevřenou, aby byl dobře rozpoznán i text u hřbetu knihy.

Velký rozdíl mezi prací uživatele se zbytky zraku a nevidomého je ale u čtení textu na vzdálených předmětech. To je jistě velmi užitečná možnost, naplno si ji však užijí jen ti, kteří vidí alespoň trochu předmět, na němž je požadovaný text, takže na něj mohou zaměřit pohled kamery. Úplně nevidomý uživatel může jen nazdařbůh aktivovat vyfocení a přečtení textu v prostoru před sebou, většinou ale půjde jen o náhodný pokus s náhodným výsledkem.

Nicméně z pohledu uživatele se zbytky zraku je čtení vzdáleného textu využitelné v mnoha situacích. Lze takto rozpoznat čísla popisná na domech, některé štíty nad obchody (pokud nejsou vyvedeny v příliš grafických písmech), názvy ulic a též třeba názvy zastávek na označnících. Výsledky vždy závisí na vzdálenosti od textu, na okolních světelných podmínkách a někdy i na náhodě, jak se zrovna zadaří daný text vyfotit. Např. u čtyř domů se mi úspěšně podařilo přečíst číslo popisné a u pátého OrCam tvrdošíjně četl cedulku „stavba povolena“, která byla společně s číslem popisným v záběru, a samotné číslo jsem se nedozvěděl. U pražských tramvají jsem vůbec neuspěl se čtením čísel linek a nepochodil jsem ani při čtení odjezdových tabulí na nádraží. Text z nich sice OrCam rozeznal, problém byl ale v již zmíněném čtení ve sloupcích – nejprve byly čteny všechny cílové stanice za sebou, a poté zase všechny časy odjezdu. Naopak dobře OrCam posloužil při čtení tabulí nad různými východy z vestibulu metra, kdy jsem se vždy poměrně spolehlivě dozvěděl, kam daný východ vede.

Mezi časté dotazy na možnosti čtení patří také rozpoznávání textu z displejů různých elektronických zařízení. U displejů zobrazujících digitální číslice sestavené z rovných čárek nebo z teček v určité matici OrCam úspěšný není. Dobře jej lze ale použít např. k přečtení obsahu displeje mobilu či počítače. To se může hodit v situacích, kdy hlasový výstup počítače nebo mobilu vypoví poslušnost a my potřebujeme vědět, co se na obrazovce děje.

Během čtení souvislého textu se můžeme posouvat po větách pomocí přejetí prstu po dotykovém proužku směrem dopředu nebo dozadu. Čtení lze také pozastavit a opět spustit poklepáním na dotykový proužek. Jiné možnosti pro pohyb v textu nemáme.

Rozpoznávání předmětů

Další důležitou funkcí OrCamu je rozpoznávání předmětů, tedy zejména různého zboží. Kamera umí na obalu zboží detekovat jeho čárový kód a přímo ve své paměti má uloženou databázi, ve které čárový kód vyhledá a uživateli sdělí název produktu a případné další informace. Tolik tedy teorie. Jaká je praxe?

Doma jsem s OrCamem otevřel spíž a prošel několik desítek krabic, pytlíků, sklenic a plechovek se zbožím zakoupeným v českých obchodních řetězcích. Poté jsem obdobně pokračoval s kosmetikou v koupelně. Jelikož vidím dostatečně na to, abych většinou našel na obalu čárový kód, předkládal jsem kameře OrCam správnou stranu obalu. I tak OrCam přibližně v polovině případů kód nezaznamenal. U zcela nevidomého uživatele, který by zboží musel postupně otáčet ze všech stran, by patrně tento poměr byl ještě o něco horší a časová náročnost mnohem vyšší. U zboží, kde si OrCam čárového kódu všiml, dokázal informace k danému zboží vyhledat v necelé polovině případů. Interní databáze čárových kódů tedy zatím neobsahuje kódy pro velkou část zboží prodávaného v Česku. Podle výrobce by ale databáze měla být brzy značně rozšířena.

V případech, kdy nám OrCam nedokáže sdělit informace o zboží na základě čárového kódu, máme ale pořád k dispozici rozpoznávání a čtení textu z obalu. To mi v praxi nakonec přišlo jako daleko použitelnější prostředek, jak se dozvědět, co právě držím v ruce. Zdaleka ne vždy OrCam přečetl podrobné informace o produktu, jako je přesné složení, návod k přípravě nebo datum spotřeby. Většinou jsem ale byl schopen zjistit alespoň název daného zboží. Výsledky se též lišily podle toho, zda šlo o papírovou krabici, kulatou plechovku či sklenici nebo o lesklý zprohýbaný pytlík. Úspěšný jsem však byl asi v 80 % případů.

Kromě rozpoznávání zboží ať už na základě čárových kódů nebo textu na obalech má OrCam ještě funkci učení předmětů. Uživatel může nechat určitý předmět OrCamem nafotit a nahraje pro něj hlasový popisek. Jakmile OrCam příště tento naučený předmět detekuje, přehraje jeho popisek.

Rozpoznávání tváří

A tím se dostáváme k další funkci kamery OrCam. Zařízení nám může spíše zběžně a obecně popsat osobu, která před námi stojí. Má ale opět režim učení, ve kterém pořídí několik snímků určité osoby, ke které si nahrajeme hlasový popisek. Takto naučenou osobu nám potom OrCam přehráním popisku může ohlásit, kdykoli se před námi objeví. To je sice zábavná funkce na reklamní prezentace zařízení, v praxi ale asi nebude tolik využívaná. Pokračujme tedy něčím užitečnějším…

Rozpoznávání bankovek

Podržíme-li v záběru kamery přibližně tři sekundy bankovku, řekne nám OrCam její hodnotu. Rozpoznávání bankovek funguje dobře i pro české koruny. Je pravda, že při rozpoznávání pomocí aplikace Cash Reader v mobilu jsem zvyklý na téměř okamžitou reakci. Proto mi vadilo to několikasekundové čekání s každou bankovkou před kamerou OrCam. Jinak je ale tato funkce určitě praktická a dobře použitelná.

Rozpoznávání barev

Když ukážeme na určité místo a ukazovák na něm podržíme delší dobu, dáme tím OrCamu příkaz k rozpoznání barvy daného místa. Při pokusech na oblečení s jednoznačnými barvami při dobrém denním osvětlení byl OrCam vcelku přesný. Horší byly výsledky při rozpoznávání barev vzdálenějších předmětů nebo při zhoršeném osvětlení. Rozpoznávání barev lze tedy brát jen orientačně a je poměrně závislé na světelných podmínkách. Výsledky jsou tedy porovnatelné s obdobnými funkcemi u chytrých mobilů.

Hlášení času a data

Na závěr popisu funkcí jsme si nechali drobnou, ale zajímavě řešenou funkci. Pokud budeme chtít zjistit, kolik je hodin, stačí před OrCamem pozvednout k očím předloktí, jako bychom se dívali na hodinky, a ačkoli na zápěstí žádné hodinky mít nemusíme, OrCam nám ohlásí aktuální čas. Pokud předloktí v dané poloze necháme o něco déle, OrCam nám sdělí i dnešní datum.

Nastavení zařízení

Chování kamery OrCam můžeme nastavovat v jejím vnitřním menu. To otevřeme současným stiskem tlačítka napájení a přejetím prstem po dotykovém proužku. Po jednotlivých položkách menu se potom pohybujeme přejížděním prstu po dotykovém proužku a aktuální položku aktivujeme klepnutím na proužek. V menu můžeme upravit rychlost a hlasitost hlasového výstupu, spravovat uložené tváře a předměty a také např. měnit chování při rozpoznávání čárových kódů a bankovek – zda mají být hlášeny automaticky, nebo až když dáme OrCamu příkaz příslušným gestem.

Aktualizace OrCam MyEye

Izraelský výrobce neustále pracuje na zdokonalování interního softwaru zařízení. Uživatelé tedy mohou bezplatně software své kamery OrCam aktualizovat. K aktualizaci je třeba počítač nebo mobil připojený k internetu a Wi-Fi síť. Je třeba navštívit speciální webovou stránku, na které se vygeneruje QR kód pro připojení k dané Wi-Fi síti. Když kamera sejme tento QR kód, připojí se prostřednictvím Wi-Fi sítě k internetu a bude schopna stáhnout si a nainstalovat softwarové aktualizace. Jak již bylo zmíněno, firma OrCam v nejbližší době plánuje takto aktualizovat databázi českých čárových kódů a také přidat podporu Bluetooth sluchátek.

OrCam versus různé další pomůcky

V předešlých odstavcích jsme již několikrát narazili na to, že OrCam může být srovnatelný s některými jinými pomůckami. Srovnávat můžeme podle tří kritérií: nabízená sada funkcí, náročnost obsluhy a cena. Funkčně se OrCam MyEye nejvíce blíží chytrým dotykovým telefonům vybaveným vhodnými aplikacemi pro rozpoznávání. Snadností obsluhy je OrCam srovnatelný se čtecími zařízeními typu ReadEasy nebo ClearReader.

OrCam MyEye versus iPhone

Vybavíme-li iPhone OCR aplikací KNFB Reader, aplikací Seeing Ai pro rozpoznávání textu, tváří a barev, aplikací Cash Reader pro rozpoznávání bankovek a ještě např. aplikací Digit-Eyes pro rozpoznávání čárových kódů, získáme plně přístupné zařízení, které bude umět totéž co OrCam MyEye. Při testování jsme dospěli k tomu, že přesnost rozpoznávání je u aplikací chytrého mobilu plně srovnatelná z výsledky OrCamu.

Chytrý mobil toho samozřejmě umí ještě mnohem více než výše uvedené čtecí a rozpoznávací funkce a jeho pořizovací cena je ve srovnání s kamerou OrCam přibližně čtvrtinová. Na druhou stranu je obsluha kamery OrCam daleko snadnější než práce s chytrým dotykovým mobilem.

OrCam MyEye versus ReadEasy či ClearReader

Čtecí přístroje ReadEasy a ClearReader jsou stolní kamerové čtečky textu s hlasovým výstupem. Jejich obsluha je stejně snadná jako u kamery OrCam a pořizovací cena je přibližně poloviční. Tyto čtečky mohou dobře sloužit ke čtení tiskovin různého druhu. Na rozdíl od OrCamu je ale nelze používat mobilně, nejsou vhodné pro čtení textu na různých obalech zboží a nemají žádné doprovodné funkce, jako je rozpoznávání bankovek, barev nebo tváří.

OrCam a různá zraková postižení

Jak jsme již zmínili, využitelnost kamery OrCam hodně závisí na stupni zrakového postižení uživatele. V maximální míře pomůcku využijí uživatelé se zbytky zraku. Ti totiž oproti zcela nevidomým většinou mohou zaměřit nejen blízké texty a předměty, které drží v ruce, ale i vzdálenější texty na cedulích, informačních tabulích apod. Zcela nevidomí mohou po zácviku počítat s tím, že dobře zaměří to, co drží v ruce, u rozpoznávání vzdáleného textu jsou ale možnosti mnohem omezenější – nevidomý uživatel nemůže např. očekávat, že si s OrCamem přečte číslo popisné u domu, když nemůže zjistit, kde daná cedulka je, aby ji měl v záběru kamery. Slabozrací musí počítat s tím, že OrCam je pomůcka orientovaná čistě na hlasový výstup a musí zvážit, zda je pro ně efektivnější a příjemnější pracovat jen s hlasem, nebo raději používat optické pomůcky či kapesní kamerové lupy apod.

Pořízení pomůcky OrCam MyEye

Než se rozhodnete pořídit si kameru OrCam, zkuste si zodpovědět následující otázky:

 1. Potřebujete hlavně číst doma či v práci knihy, časopisy a další tiskoviny a zvládnete práci s počítačem vybaveným odečítacím a případně zvětšovacím programem?
  Pokud ano, pořiďte si právě takový počítač se skenerem a OCR programem. Čtení textu je zde nejméně chybové a počítač vám umožní i spoustu dalších věcí.

 2. Potřebujete hlavně číst doma či v práci knihy, časopisy a další tiskoviny, ale práce s počítačem vybaveným odečítacím a případně zvětšovacím programem je pro vás příliš složitá?
  Pokud ano, může být pro vás ideální pomůcka speciální čtecí zařízení ReadEasy nebo ClearReader, které má velmi jednoduchou obsluhu a je navrženo přímo pro hlasové předčítání tištěných textů.

 3. Potřebujete mobilní čtečku textů, která umí také rozpoznávat bankovky, číst obaly zboží nebo vzdálenější texty, a zvládnete práci s dotykovým mobilem iPhone, případně i jiným se systémem Android?
  Pokud ano, bude pro vás zřejmě nejvhodnější pomůckou právě takový chytrý mobil vybavený příslušnými aplikacemi. Jeho čtecí a rozpoznávací funkce jsou plně srovnatelné s kamerou OrCam, umí toho ale ještě mnohem více a stojí mnohem méně.

Pokud jste si ale na předešlé tři otázky odpověděli „ne“, přitom ale potřebujete mobilní čtečku textů s možností rozpoznávání bankovek, zboží, tváří a dalších doprovodných funkcí, pak může být pro vás OrCam MyEye patrně tou nejvhodnější pomůckou. Před definitivním rozhodnutím o pořízení takto drahé pomůcky je ale určitě vhodné všechny okolnosti probrat s odbornými pracovníky Tyfloservisu, kteří mohou poskytnout podrobné informace o funkcích OrCamu a jejich porovnání s ostatními možnými pomůckami.

Vzhledem k tomu, že OrCam MyEye je zcela novým typem pomůcky, nejsou momentálně na vyřizování žádostí o příspěvky na ni připravena ani pracoviště Úřadu práce. Aktuálně probíhá na Ministerstvu práce a sociálních věcí diskuse o tom, do které kategorie pomůcek by OrCam MyEye měl spadat a při jakém stupni zrakového postižení by měl být na příspěvek nárok. Zájemci o OrCam tedy musí vyčkat, jak tato jednání dopadnou, a teprve potom začne Úřad práce podané žádosti vyřizovat. V Téčku budeme o všem novém ohledně OrCamu informovat.

Závěr

Je rozhodně dobrou zprávou, že pomůcka OrCam MyEye je k dispozici lidem se zrakovým postižením v České republice. Příchod této typově zcela nové pomůcky však vyvolal mnoho někdy až nerealistických očekávání ohledně jejich funkcí. Je tedy třeba říci, že kamera OrCam nepřináší žádné nové funkce, které bychom neznali již od jiných pomůcek. OrCam se ale vyznačuje velmi snadnou obsluhou, mobilitou a integrací všech funkcí do malého kompaktního zařízení. OrCam tedy může pomoci všem, kteří potřebují čtecí a rozpoznávací funkce, ale nemohou např. kvůli přílišné uživatelské náročnosti používat žádné jiné srovnatelné pomůcky.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

2018-07-17

Před časem proběhla několika českými technologickými servery zpráva, že eshop Alza začne v Česku prodávat chytré braillské hodinky Dot Watch. Tato zpráva je zajímavá hned v několika ohledech. Jednak samotné hodinky Dot Watch jsou zajímavý produkt, který se ve světě prodává už od loňského jara, a je tedy dobře, že čeští uživatelé nezůstanou stranou. A jednak je pozoruhodné, že se do prodeje speciálního zařízení určeného výhradně nevidomým pouští běžný internetový obchod a nikoli specializovaný dodavatel pomůcek, jak tomu bývá zvykem.

Jak si na českém trhu hodinky Dot Watch povedou a jak si v oblasti uživatelské podpory takto specifického produktu povede Alza, to ukáže až čas. Je ale určitě na místě v Téčku si tuto zcela novou pomůcku představit. Díky Alze se do SONS dostaly jedny hodinky na otestování. Měli jsme tedy příležitost vyzkoušet je takříkajíc na vlastní kůži a na vlastní prsty.

Co hodinky Dot Watch nejsou

Vězte, že Dot Watch rozhodně neobsahují čtyřřádkový braillský displej, jak jsme se mohli dočíst na serveru Letem světem Applem, ani nezobrazují text na speciální klávesnici, jak psal pro změnu server Nejchytřejší hodinky. Takovýchto tvrzení se pochopitelně dopouštějí ti, kdo píší o braillských hodinkách, aniž by byli schopni přečíst jediné braillské písmeno. Z běžných médií se tedy s informováním o Dot Watch nakonec asi nejlépe popasoval server mobil.idnes.cz, který ve svém článku vycházel z informací od jednoho z prvních reálných českých uživatelů, Zdeňka Rybáka.

Co tedy Dot Watch jsou

Dot Watch jsou chytré hodinky, které zobrazují veškeré informace na braillském displeji o velikosti čtyř šestibodových znaků. Dot Watch samy o sobě umějí zobrazovat aktuální čas, obsahují minutník a stopky. Přes Bluetooth je však lze propojit s chytrým mobilem se systémem iOS nebo Android. Hodinky potom mohou zobrazovat upozornění z jakýchkoli mobilních aplikací, mohou informovat o příchozích hovorech a umožňují několik dalších funkcí.

Unboxing, popis hodinek

Výrobce Dot Watch si dal záležet na tom, aby už první dojem při rozbalování byl pro zrakově postiženého uživatele pozitivní. Plochá, téměř čtvercová krabice je opatřena jak zřetelným černotiskovým popisem, tak i potiskem v Braillově písmu a reliéfní grafikou. Když vysunete vnitřek krabice, padne vám jako první do ruky brožura se stručným uživatelským průvodcem v angličtině. I ta je hezky zpracovaná. Na každé dvoustraně je na levém listu popis ve zvětšeném černotisku a na pravém listu v bodovém písmu a opět i s návodnou hmatnou grafikou. Hned na začátku průvodce je jedna strana věnována popisu toho, jak se jednotlivé číslice zobrazují v Braillově písmu. Z toho je tedy vidět, že Dot Watch chtějí k používání bodového písma přivést i uživatele, kteří zatím slepecké písmo tolik neznají a nepracují s ním. Za design tištěné dokumentace mají tedy Dot Watch od Téčka jedničku.

Důležitější je ale design samotných Dot Watch. Po vyjmutí z krabice budete v ruce držet kulaté kovové hodinky s kovovým řemínkem, který lze díky magnetickému přichycení snadno připnout na zápěstí jakékoli velikosti. Samotné hodinky jsou poměrně velké – jejich průměr je 43 mm. To už bohužel není velikost, která by padla na jakoukoli ruku. Pro srovnání, Apple Watch jsou obdélníkového tvaru a větší (spíše pánské) mají rozměry 42 x 36 mm a menší 38 x 33 mm. S velikostí by mohly mít problém zejména ženy a děti, vždy je to ale individuální. Velikost je ale samozřejmě dána i tím, že se na hodinky musí vejít čtyři braillské znaky a další ovládací prvky.

Ciferník hodinek je čistě bílý. Kromě čtveřice braillských znaků jsou pod ním dva ovládací dotykové senzory. Levý je pod prvním a druhým braillským znakem, pravý potom pod třetím a čtvrtým znakem. Tyto senzory nejsou hmatné, ale jen dotykové. Když na ně klepnete prstem, posune se obsah braillského displeje o čtyři znaky vpřed nebo zpět.

Na pravé straně hodinek najdeme tři fyzické ovládací prvky:

 • Uprostřed je korunka. Jejím otáčením se v hodinkách pohybujeme po položkách nabídek a seznamů.
 • Nad korunkou je tlačítko Select. Jeho stiskem se většinou otevírá právě vybraná položka.
 • Pod korunkou je tlačítko Home. Jeho krátkým stiskem se hodinky uspávají do pohotovostního režimu nebo se z něj probouzejí a dlouhým stiskem se vypínají a zapínají.

Vzhledem k relativně velkému „ciferníku“, který je celý čistě bílý jsou Dot Watch na zápěstí doplňkem, který určitě přitáhne pozornost. Osobně bych uvítal méně výrazný design, který nebude u kolemjdoucích vzbuzovat otázky „Co to má ten člověk na ruce?“. Vzhled hodinek je ale samozřejmě vždy věcí osobního vkusu.

Poslední, co v krabici vedle hodinek najdeme, je magnetická nabíjecí kolébka, do které se Dot Watch vkládají a přes USB kabel se připojí k adaptéru či počítači.

Zobrazování, vibrace

Dot Watch používají zcela novou technologii zobrazování Braillova písma, která není založena na piezoelektrických komponentách jako u běžných braillských displejů. To dle výrobce umožňuje snižovat výrobní náklady, na druhou stranu to přináší i pomalejší přepisování obsahu braillských znaků.

První, na co je tedy třeba si u Dot Watch zvyknout, je nutnost při každém přepsání obsahu hodinek počkat jednu sekundu, než vystoupnou ty správné body, a teprve potom začít číst. Pokud totiž během té jedné sekundy, kdy se obsah displeje přepisuje a pracující body vydávají takový charakteristický tichý zvuk, leží prst na braillských bodech, může se stát, že se všechny body nevysunou. Uživateli se tedy musí dostat do krve, že po každé akci nelze ihned číst, co je zobrazeno, ale je třeba okamžik posečkat.

U Dot Watch je sympatická vibrační odezva téměř na všechny uživatelovy akce. Jakmile tedy otáčíte korunkou, mačkáte tlačítka nebo ťukáte na dotykové senzory, dozvíte se podle vibrace ihned, že hodinky na vaši akci nějak zareagovaly, a to je při jejich používání rozhodně příjemné.

Podpora češtiny

Dot Watch zatím trpí jednou zásadní dětskou nemocí, a sice absencí české lokalizace. Obslužná aplikace a dokumentace jsou v angličtině. U aplikace to tolik nevadí, protože je jednoduchá a přehledná. Větším problémem je ale absence české braillské tabulky. Hodinky zatím vůbec neumějí zobrazovat znaky s háčky a čárkami a ukazují místo nich jen otazníky. Některé texty tak mohou být dosti nesrozumitelné. Alza ale tvrdí, že na české lokalizaci se pracuje a prý bude již brzy k dispozici.

Autonomní funkce

Jak již bylo řečeno, základní časoměrné funkce lze využívat i bez propojení hodinek s chytrým mobilem. Jde o zobrazení času a data, stopky a minutník.

Aktuální čas a datum

Sledování aktuálního času a data je prosté:

 • Když jsou Dot Watch v pohotovostním režimu, zobrazí se aktuální čas stiskem tlačítka Select. Na displeji jsou dvěma číslicemi zobrazeny hodiny a dalšími dvěma minuty. Dalším stiskem tlačítka Select se zobrazí sekundy.
 • Trojím stiskem tlačítka Select z pohotovostního režimu lze zobrazit aktuální datum.

Čas a datum lze na hodinkách ručně nastavovat, nicméně běžně to není třeba, protože při propojení s mobilem se Dot Watch automaticky synchronizují s telefonem.

Stopky

Ke stopkám a dalším funkcím hodinek se dostaneme pootáčením jejich korunky. Konkrétně po dvojím pootočení korunky se na displeji zobrazí text „stop“. Když tuto položku otevřeme tlačítkem Select, objeví se na hodinkách výchozí čas 0000, přičemž první dvě číslice představují minuty a druhé dvě sekundy. Dalším stiskem tlačítka Select stopky spustíme a následujícími stisky téhož tlačítka je můžeme pozastavovat či znovu spouštět. Dlouhým stiskem Selectu stopky vynulujeme. Tlačítkem Home stopky opustíme. Ovládání je tedy opět velmi snadné.

Minutník

Na minutník přejdeme trojím pootočením korunky. Na displeji bude zobrazeno „timr“. Položku opět potvrdíme tlačítkem Select. Na displeji budou opět první dvě číslice představovat minuty a druhé dvě sekundy. Jejich hodnoty nastavíme otáčením korunky a potvrdíme Selectem. Tlačítkem Select odpočítávání času též zahájíme.

Protože Dot Watch neobsahují reproduktor a nemohou tudíž vydávat zvuky, je uplynutí nastaveného času signalizováno vibracemi a též zobrazeným hlášením „tout“.

Chytré funkce

Jako „chytré“ funkce zde označujeme ty, k jejichž využívání je nutné propojení s chytrým telefonem. Do mobilu je nejprve třeba nainstalovat aplikaci Dot Watch, pomocí které se hodinky s mobilem propojí přes Bluetooth a jejímž prostřednictvím potom probíhá veškerá komunikace mezi mobilem a hodinkami. Aplikace je k dispozici jak pro iOS, tak i pro Android. Je ale třeba dát pozor na to, že k dispozici jsou dvě verze aplikace – Dot Watch 1 a Dot Watch 2. S aktuální verzí hodinek je třeba používat tu první.

Aby hodinky byly s mobilem ve spojení, musí být aplikace Dot Watch stále spuštěná na pozadí. V praxi se zdál být dosah Bluetooth připojení hodinek přibližně pět metrů, což je o něco méně než u některých jiných Bluetooth zařízení. Jakmile se ale hodinky znovu přiblíží na dostatečnou vzdálenost, spojení by se mělo automaticky obnovit.

Čtení notifikací

Kdykoli se na mobilu objeví nové upozornění z jakékoli aplikace, upozorní nás na to dvojím zavibrováním i Dot Watch. V tu chvíli stačí stisknout tlačítko Select, a můžeme si celé upozornění přečíst. Hodinky zobrazí název aplikace, ze které upozornění pochází, odesílatele, obsah dané zprávy a její čas.

To vše je už delší text, ve kterém se musíme posouvat, ke slovu tedy přijdou dotykové senzory pro posun o čtyři znaky dopředu nebo dozadu. Při každém posunu textu musíme počkat onu již zmíněnou jednu sekundu, než se text aktualizuje. Během této doby nelze znovu stisknout dotykový senzor, což nám může zpomalit posun, pokud chceme přejít o více znaků vpřed nebo zpět.

K dispozici máme ještě možnost automatického posunu, kterou lze aktivovat tlačítkem Select. Text se potom posouvá v určitých časových intervalech automaticky. Rychlost a další parametry posunu lze nastavit v aplikaci Dot Watch. V praxi se ukázalo, že při automatickém posunu není lehké určit, kdy už je displej zcela aktualizovaný, a je tedy možné na něj položit prst a číst, protože vždy je třeba počítat ještě se sekundovým intervalem na samotné přeskupení bodů. Možná to ale chce jen trochu větší cvik, než člověk získá ten správný rytmus.

Hodinky si též posledních sto notifikací pamatují. K jejich seznamu se lze dostat jedním pootočením korunky na položku „noti“ a stiskem tlačítka Select. Poté se korunkou můžeme v seznamu notifikací pohodlně pohybovat po jednotlivých položkách a dotykovými senzory po celých deseti položkách vpřed a zpět. Bohužel se v tomto seznamu těžko vyhledává konkrétní notifikace, protože jsou zde zobrazena jen pořadová čísla notifikací. Selectem si můžeme otevřít vybranou notifikaci, a pak už si můžeme číst celý její obsah.

Příchozí hovory

Dot Watch upozorňují vibracemi také na příchozí hovor. Na displeji je v tu dobu zobrazeno „call“. Jedním stiskem tlačítka Select lze zobrazit jméno nebo číslo volajícího a druhým stiskem Selectu lze hovor přijmout. Tlačítkem Home je možné hovor naopak odmítnout. Je třeba ale vědět, že samotný hovor už neprobíhá prostřednictvím hodinek, které nemají ani mikrofon, ani reproduktor. Telefonovat tedy musíme klasicky s mobilem v ruce.

Nalezení mobilu

Pokud patříte mezi ty, kdo neustále hledají, kam svůj mobil položili, může být pro vás užitečný dvojí současný stisk tlačítek Home a Select na Dot Watch. Ten totiž mobil přiměje, aby zazvonil a zavibroval, takže jej snadno najdete.

Budík

V  aplikaci Dot Watch je možné nastavit čas buzení, ve kterém začnou hodinky vibrovat. Je škoda, že budík nelze nastavovat v hodinkách nezávisle na připojení k mobilu. Když už je možné takto používat minutník, určitě by to šlo i v případě budíku.

Výuka Braillova písma

Dot Watch mají sloužit i k  výuce a popularizaci Braillova písma. V obslužné aplikaci je funkce, která umožňuje zadat v mobilu číslici, písmeno nebo i delší text, a ty se potom zobrazí na displeji hodinek v bodovém písmu. Začátečníci se tedy tímto způsobem mohou s Braillovou abecedou seznamovat.

Pro ty, kteří zatím nejsou schopni Braillovo písmo v praxi používat, je možné Dot Watch přepnout do tzv. hmatového režimu, ve kterém se číselné hodnoty neznázorňují braillskými číslicemi, ale prostě počtem vystouplých bodů. Aktuální čas je v tomto režimu zobrazen tak, že počet vystouplých bodů v prvních dvou znacích značí hodiny a počet vystouplých bodů ve druhých dvou znacích minuty, přičemž každý bod má hodnotu pěti minut. Je-li tedy např. vystouplých šest bodů, znamená to třicet minut.

V hmatovém režimu je dostupný aktuální čas, stopky a minutník. Samozřejmě ale nelze v tomto režimu zobrazovat texty notifikací.

Závěr

Dot Watch je zcela nový typ pomůcky pro nevidomé a přináší zcela novou technologii zobrazování Braillova písma. Zatímco spolehlivost piezoelektrické technologie používané v braillských displejích je již prověřená desítkami let, u této nové technologie se teprve ukáže, jaká bude její výdrž v dlouhodobém každodenním používání.

Cena Dot Watch činí 9 999 Kč, což se blíží ceně hodinek Apple Watch, které jsou nevidomým též přístupné. Proto se jistě nabízí srovnání právě s nimi. Apple Watch nabízejí prostřednictvím hlasového výstupu více funkcí, protože kromě čtení notifikací na nich můžeme i aktivně využívat aplikace a máme k dispozici i fitness funkce. Apple Watch mají o něco kompaktnější design a standardní vzhled, který nebudí pozornost.

Dot Watch ale mohou bodovat vlastnostmi, které žádné jiné chytré hodinky nevidomým uživatelům nenabídnou. V prvé řadě je to naprostá diskrétnost. S Dot Watch si můžete na jednání, ve škole či v divadle zjistit, co nového se objevilo ve vašem mobilu, aniž byste jakkoli rušili okolí. Braillské hodinky mohou oslovit všechny, kdo už z principu preferují práci s Braillovým písmem před hlasovým výstupem. Jejich chvályhodným cílem je přivést k využívání bodového písma i ty, kteří se k tomu dosud neodhodlali. Potenciál k tomu mají díky tomu, že jsou cenově nejdostupnějším braillským zařízením na českém trhu, jejich obsluha je snadná a obsahují i některé funkce pro výuku Braillova písma. A v neposlední řadě mohou Dot Watch ve srovnání s Apple Watch zaujmout i násobně delší výdrží na baterii.

Než se začnou Dot Watch dodávat prvním českým uživatelům, je třeba implementovat v nich podporu češtiny, což by však prý mělo být již brzy. Potom si Dot Watch jistě najdou okruh svých uživatelů a je rozhodně dobře, že se k nám díky Alze tato nová pomůcka dostává.

Společnosti Alza a konkrétně produktovému manažérovi Tomáši Antonovi, který stojí za zařazením Dot Watch do nabídky Alzy, děkujeme za zapůjčení hodinek k otestování a přejeme co nejvíce spokojených uživatelů.

Technické parametry

Displej: 4 šestibodové znaky (24 braillských bodů)
Ovládací prvky: 2 dotykové senzory, 2 fyzická tlačítka, otočná korunka
Barva: přední strana bílá, tělo stříbrné
Rozměry hodinek: průměr 43 mm, výška 12,5 mm
Šířka pásku: 22 mm
Materiál hodinek: hliník, ocel
Hmotnost: 35 g
Kompatibilní systémy: iOS 9 a vyšší, Android 4.4 a vyšší
Baterie: vestavěná Li-Polymer baterie 400 mAh
Bluetooth: LE (Low Energy) 4.2
 CPU: 32-bit ARM Cortex M4F, M0 (Dual)
Trojsměrný gyroskop

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

2018-05-23

Zájem o seminář o přístupnosti mobilních aplikací byl větší než kapacita našich prostor. Jsme rádi, že vývojáře a testery problematika přístupnosti oslovila, a aby se dostalo na všechny zájemce, rozhodli jsme se seminář uspořádat ještě v jednom termínu.

Nový termín konání semináře je 18. červen od 9:00 do 13:00. Všechny další informace jsou stejné jako u prvního běhu semináře. Jste-li tedy vývojáři nebo testeři mobilních aplikací a chcete se dozvědět, co obnáší zpřístupnění vašich aplikací všem uživatelům bez ohledu na jejich případný handicap, podívejte se na původní pozvánku nebo se rovnou přihlaste. Přihlašovat se je možné do 15. června, nicméně i druhé kolo semináře se již plní, proto tedy zbytečně neváhejte.

Těšíme se na Vás!

2018-05-10

V Téčku jsme už několikrát zmiňovali nejrůznější mobilní aplikace, které dokáží rozpoznávat bankovky snímané kamerou telefonu, naposledy např. Seeing Ai od Microsoftu. Bohužel, společným jmenovatelem všech těchto aplikací je fakt, že nepodporují rozpoznávání českých korun. Náš trh je pro tvůrce těchto aplikací natolik malý, že se jim do něj nevyplatí investovat. O to příjemnější je zpráva, že se v dubnu v App Storu pod názvem Cash Reader objevila zcela nová aplikace pro rozpoznávání bankovek přímo od českého autora, a tedy i s možností rozpoznávat české koruny.

Proč specializovanou aplikaci na bankovky?

Než si Cash Reader podrobně představíme, stojí za to nejprve si říci, proč vlastně používat specializovanou aplikaci pro čtení hodnoty bankovek, když už máme několik obecných aplikací na rozpoznávání libovolných předmětů, které samozřejmě umí rozpoznat i vyfocené bankovky. Jednoduše řečeno, základní rozdíl spočívá v tom, že práce se specializovanou aplikací je mnohonásobně rychlejší. Obecné aplikace pro rozpoznávání fungují tak, že předmět vyfotíme, fotka se odešle ke zpracování na nějaký internetový server, ten rozpozná obsah obrázku a zpět do mobilu odešle textový popisek. To vše může trvat řádově desítky sekund. Oproti tomu aplikace specializovaná jen na čtení bankovek permanentně vyhodnocuje obraz z kamery a jakmile se v záběru objeví bankovka, mobil ve zlomku sekundy zareaguje a ohlásí její hodnotu. Obraz se zpracovává v reálném čase a bez nutnosti připojení k internetu. Setřídění peněz v peněžence by nám tedy s obecnou rozpoznávací aplikací trvalo řádově minuty, oproti tomu se specializovanou aplikací budeme hotovi za pár sekund. Podívejme se tedy, jak na to s Cash Readerem.

Instalace Cash Readeru

Cash Reader stáhneme a nainstalujeme standardním způsobem z App Storu. Aplikace je zde k dispozici zdarma, jde ale o demo verzi, ve které můžeme rozpoznávat jen dvě nejnižší hodnoty bankovek dané měny – v případě českých korun tedy stovku a dvoustovku. Při pokusu o rozpoznání vyšších hodnot se ozve pouze hlášení „bankovka pouze v plné verzi“. Na plnou placenou verzi je možné později přejít nákupem přímo z aplikace.

Při prvním spuštění Cash Readeru se zobrazí krátký průvodce nastavením. Nejprve budeme dotázáni na povolení přístupu ke kameře, což je samozřejmě nutná podmínka pro využívání aplikace. Dále si vybereme, zda chceme rozpoznávat pouze české koruny, nebo i jiné měny – k dispozici jsou ještě americké dolary a eura. (Podle autora aplikace budou brzy přibývat i další měny.) Poté si Cash Reader stáhne data pro příslušné měny.

Na následující obrazovce nám bude nabídnuto zakoupení plné verze. Pokud zde poklepeme na tlačítko Získat plnou verzi, budou nám nabídnuty následující možnosti:

 • Zakoupení doživotní licence, která stojí 449 Kč.
 • Objednání měsíčního předplatného. Po zvolení této možnosti bude aplikace fungovat na zkoušku jeden měsíc zdarma, a poté vám bude každý další měsíc účtována částka 39 Kč.
 • Objednání ročního předplatného. I zde bude aplikace na zkoušku fungovat měsíc zdarma, a potom vám bude účtováno 249 Kč ročně, což samozřejmě vyjde levněji než součet dvanácti měsíčních předplatných.

Pokud nyní nezvolíte žádnou možnost nákupu plné verze, lze to učinit kdykoli později z hlavní obrazovky aplikace.

Poslední obrazovkou úvodního průvodce je odsouhlasení podmínek používání aplikace. Podmínky uvádějí samozřejmou věc, a sice že Cash Reader nedokáže rozpoznávat padělky, a dále se též zříkají odpovědnosti za chybné rozpoznání bankovek. Je však pravdou, že během testování se přesnost rozpoznávání jevila natolik dobře, že lze snad říci, že tento způsob rozpoznávání není o nic méně přesný než jakékoli jiné možnosti.

Používání Cash Readeru

Při každém příštím spuštění aplikace se již rovnou zobrazí její hlavní obrazovka. V jejím horním řádku je uvedeno, jaká měna je právě rozpoznávána, a tuto informaci ohlásí také VoiceOver. A potom už stačí jen namířit kameru na jakoukoli bankovku a téměř okamžitě nám bude sdělena její hodnota.

Při rozpoznávání není třeba nějak pečlivě dbát na to, jak bankovku před kamerou držíme. Cash Reader bankovky rozpoznává, ať už je kamera blízko bankovky (okolo 10 cm) nebo i dále (přes půl metru). Je též jedno, zda kameře ukazujeme rub či líc bankovky a nevadí, když je bankovka nějak ohnutá nebo není vidět v záběru kamery celá. Vše tedy funguje velmi rychle a bezproblémově.

Zajímavostí je, že Cash Reader uzpůsobuje sdělování hodnoty bankovek v závislosti na tom, zda máme nebo nemáme zapnutý tichý režim iPhonu. Pokud tichý režim není aktivní, čte hodnoty bankovek hlasový výstup, který je nezávislý na VoiceOveru. V tichém režimu je hodnota bankovky naznačována sérií krátkých a dlouhých vibrací. Uživatel se ale nejprve musí naučit, jakou posloupností vibrací jsou jednotlivé hodnoty hlášeny. Bez ohledu na nastavení tichého režimu je rozpoznaná hodnota vždy také zobrazena velkým písmem uprostřed obrazovky.

Nastavení Cash Readeru

Na hlavní obrazovce programu je kromě informace o aktuálně rozpoznávané měně a případného tlačítka pro zakoupení plné verze aplikace jediným ovládacím prvkem tlačítko Nastavení ve spodní části obrazovky. Tímto tlačítkem otevřeme obrazovku s volbami aplikace.

První možností, na kterou zde narazíme, je volba rozpoznávaných měn. Můžeme si vybrat, zda Cash Reader rozpoznává české koruny, americké dolary, eura nebo všechny tyto měny najednou. Pokud máme nastavené pouze rozpoznávání korun, jsou bankovky ohlašovány slovy jako „stovka“, „pětistovka“ apod. Když ale nastavíme rozpoznávání všech měn, hlášení se náležitě upraví, abychom vždy věděli, o jakou měnu jde, a Cash Reader potom způsobně říká „pět set českých korun“.

Na obrazovce Nastavení je ještě několik dalších voleb, kterými můžeme např. měnit nastavení vibrací, přisvícení pomocí diody u kamery či pípání, abychom věděli, že je aplikace aktivní. Všechny volby jsou zde srozumitelně popsány.

O autorovi Cash Readeru

Aplikaci Cash Reader vyvíjí nezávislý vývojář aplikací pro iOS Tomáš Jelínek, který jinak programuje aplikace pro nejrůznější startupy. Jeho zatím asi největším počinem je aplikace Cool Ticket, která se používá pro elektronické vstupenky v některých multikinech či na festivalech. Tomáš asi před třemi lety konzultoval možnosti lepšího zpřístupnění svých aplikací se svým nevidomým známým, a ten ho přivedl na myšlenku vyvinout aplikaci na rozpoznávání bankovek, kterou čeští nevidomí postrádají. K dalšímu vývoji Tomáš říká toto:

„Já se dlouhodobě zajímám o projekty na rozpoznávání objektů v obraze, kdysi na škole jsem o tom dokonce dělal diplomovou práci, a tak mi to přišlo jako zajímavé téma.

V té době ale mobily nebyly moc výkonné. Ačkoli jsem relativně brzy měl udělaný první prototyp, se kterým byl už můj známý i docela spokojený, věděl jsem, že ta aplikace není v produkční kvalitě, abych si mohl dovolit ji pustit mezi lidi. Tenkrát byl velký problém rozpoznávat při špatném osvětlení a aplikace byla velmi pomalá.

Zhruba každý rok jsem se k tomu projektu vrátil a zkoumal, jestli už existuje nějaká lepší technologie, kterou bych mohl použít, a až koncem roku 2017 jsem se dostal k výborné neuronové síti pro mobilní telefony, kterou se mi povedlo přeučit pro rozpoznávání bankovek. Od té doby jsem se věnoval tomu, abych rozpoznávání zdokonalil a vybudoval kolem toho snadno použitelnou aplikaci.

Aplikaci jsem pojmenoval Cash Reader, protože ji od začátku připravuji k tomu, aby tam bylo velké množství různých světových měn a byla užitečná nejen uživatelům v Česku. V posledních týdnech jsem aplikaci ladil na základě zpětné vazby od mnoha uživatelů, kteří mi ji pomáhali testovat. Moc si vážím jejich času a připomínek, které Cash Reader, věřím, už v první verzi posunuly na velmi použitelnou aplikaci, a mám spoustu plánů do dalších verzí.“

Závěr

Za Téčko mohu potvrdit, že aplikace Cash Reader je opravdu to, co tady doposud zrakově postiženým uživatelům iPhonů chybělo, a že hned v první verzi je to skutečně dobře použitelný nástroj. Podle Tomáše Jelínka nezůstanou zkrátka ani uživatelé mobilů se systémem Android. Verze Cash Readeru pro tento systém by už v květnu měla být dostupná za obdobných podmínek jako verze pro iOS.

Cash Reader patří spíše k dražším mobilním aplikacím. Je to ale jediný nástroj svého druhu pro rozpoznávání českých korun a pracuje se s ním velmi dobře. Pokud jste tedy podobnou aplikaci dosud marně hledali, je tu pro vás konečně dobré řešení.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

2018-05-09

Jednou z mnoha funkcí chytrých mobilů, které zrakově postiženým pomáhají v každodenním životě, je rozpoznávání předmětů. Stačí vyfotit obal s potravinami či jiné zboží nebo třeba kus oblečení, a příslušná aplikace obrázek zpracuje a přečte textový popisek, který více či méně přesně informuje o barvě oblečení nebo o zboží, které je třeba identifikovat.

Mezi speciálními aplikacemi pro rozpoznávání předmětů je nejznámější TapTapSee. Nyní se ale pod názvem iDentifi objevil její následovník, který zatím možná trpí některými dětskými neduhy, oproti TapTapSee ale také nabízí některé velmi zajímavé funkce. Než se pustíme do jejich popisu, podívejme se nejprve na okolnosti vzniku této aplikace, protože ty jsou stejně zajímavé jako aplikace samotná.

Jak vzniklo iDentifi

iDentifi je studentský projekt sedmnáctiletého středoškoláka z kanadského Toronta. Anmol Tukrel se zajímá o technologie a zejména o umělou inteligenci. Už ve dvanácti se naučil programovat a jako středoškolský student získal první praxi v začínající firmě, která se věnuje využití strojového vidění v reklamě. Tukrelovy návštěvy u jeho indické tety, která v Indii pracuje na oční klinice, jej přivedly na myšlenku využít technologii ku prospěchu právě zrakově postižených, a tak vznikl projekt iDentifi, se kterým se Tukrel přihlásil do studentské soutěže Canada-Wide Science Fair.

Vývoj aplikace představoval pro Tukrela více jak rok práce. Původně chtěl pro rozpoznávání obrázků vyvinout vlastní neuronovou síť, ale nakonec se rozhodl využít existující technologie. Výsledná aplikace iDentifi je už v App Storu. Každý se tedy může přesvědčit, že nejde jen o projekt, se kterým Tukrel slavil úspěchy na studentských soutěžích, ale i o opravdu užitečnou pomůcku.

Základy iDentifi

Aplikace je určena pro zařízení Apple se systémem iOS 9 a vyšší. Z App Storu ji lze získat zdarma a také její další provoz je bezplatný. iDentifi je v češtině, i když z textu položek je na první pohled zřejmé, že jde o nepříliš hezký, ale přesto srozumitelný strojový překlad. Aplikace ke čtení popisků obrázků využívá systémové hlasy. Ve výchozím stavu začne mluvit v češtině pomocí Zuzany.

Základní obrazovka aplikace je velmi jednoduchá, skládá se ze čtyř tlačítek. Vlevo dole je velké tlačítko „Zvolte fotka“, kterým se otevírá galerie fotografií, abychom mohli vybrat k rozpoznání jakýkoli obrázek z iPhonu. V pravém dolním rohu najdeme tlačítko „Vyfotit“, kterým zahájíme focení a rozpoznávání předmětů okolo sebe. V levém horním rohu je tlačítko „Nastavení“, které otvírá možnosti, jež si popíšeme později. V pravém horním rohu se nachází tlačítko „Instrukce“, po jehož aktivaci nás aplikace hlasem informuje o funkcích těchto čtyř tlačítek na základní obrazovce.

Fotíme a rozpoznáváme

Po stisku tlačítka „Vyfotit“ v pravém dolním rohu základní obrazovky se otevře obrazovka, která je prakticky shodná s obrazovkou systémové aplikace Fotoaparát. Tato obrazovka je bohužel v angličtině, její obsluha je ale jednoduchá. Kurzor stojí na tlačítku „Flash on“. Pokud má focený předmět lesklý povrch, může být vhodné poklepáním na toto tlačítko vypnout blesk. Dále už jen stačí kameru namířit na rozpoznávaný předmět a poklepat na tlačítko „Take picture“ dole uprostřed. Místo poklepání na toto tlačítko se dá také fotit stiskem postranních fyzických tlačítek pro regulaci hlasitosti.

Po vyfocení se otevře obrazovka s náhledem pořízené fotografie. Pokud tedy uživatel trochu vidí, může si zkontrolovat, zda je předmět vyfocený dobře. Jsou zde dvě tlačítka: „Retake“ pro nový pokus o lepší vyfocení předmětu a „Use foto“ pro rozpoznání obrázku.

Po stisku tohoto druhého tlačítka ohlásí aplikace hezky česky „Nakládání“, což je asi počítačový překlad anglického „Loading“. V tu chvíli je třeba internetové připojení, protože obrázek se odesílá ke zpracování na server. Po chvíli čekání nám hlas řekne např. „To znamená, růžová bunda“ a vrátíme se na základní obrazovku aplikace.

Přesnost rozpoznávání

Aplikace iDentifi má jednu zásadní výhodu oproti TapTapSee a sice možnost nastavit, jak podrobně má být obrázek analyzován a popsán. Když na základní obrazovce stiskneme tlačítko „Nastavení“ a na následné obrazovce tlačítko „Režim detail“, dostaneme se k výběru tří úrovní podrobností: „Obrázky – méně detailů“, „Obrázky – více informací“ a „Obrázky s textem“. Čím podrobnější režim vybereme, tím déle bude po vyfocení předmětu trvat zpracování obrázku, získáme tím ale podrobnější popis.

Pro ilustraci rozdílu mezi jednotlivými režimy jsem ve všech třech režimech zkusil rozpoznat fotku vakuovaného plátkového sýra, který byl už rozbalený, takže povrch plastového obalu byl trochu zvlněný. Pro jednotlivé režimy dopadlo rozpoznávání takto:

 • Režim Obrázky – méně detailů: Výsledný popisek byl „Je to žlutá.“
 • Režim Obrázky – více informací: Výsledný popisek byl „To znamená, že žlutá Lactum z Vysočiny Goudar 48% plast pack“.
 • Režim Obrázky s textem: Výsledný popisek byl „Laceum 48 Gouda plátkový sýr 48% tuku v sušine, 559% sušiny na 100g...“ a dále následovala spousta informací o složení, energetické hodnotě a výrobci.

Pro srovnání, TapTapSee vyhodnotí stejný snímek takto: „Na snímku je Lacrum Gouda 48%“.

Je tedy vidět, že nejméně podrobný režim se může hodit např. pro identifikaci barvy oblečení. Střední režim by měl být schopen rozumně rozpoznat předměty a jeho výsledky jsou srovnatelné nebo mírně podrobnější než u TapTapSee. Nejpodrobnější režim funguje i jako OCR – snaží se rozpoznat veškerý text ve snímku.

Dalo by se tedy iDentifi používat i ke čtení textů z běžných tiskovin? Zkoušel jsem v nejpodrobnějším režimu fotit knihy a časopisy. iDentifi nemá problém s rozpoznáváním českých znaků s diakritikou. OCR ale bohužel neumí rozpoznávat sloupce nebo dělit vyfocenou dvoustranu na jednotlivé stránky. Pokud se tedy vyfotí jen jedna strana souvislého textu, iDentifi ji poměrně dobře rozpozná a přečte, když je ale rozložení stránky trochu složitější, slévá se text z jednotlivých bloků stránky dohromady. iDentifi lze potom použít jen ke zběžnému zjištění, o čem přibližně vyfocený text je. Použitelnost OCR je dost limitována i tím, že rozpoznaný text je jen jednorázově přečten, není ale nikde v aplikaci dostupný, aby se k němu člověk následně mohl vrátit a postupně si ho procházet. I tak je ale rozpoznávání textu daleko před tím, co zvládá TapTapSee.

Závěr

U aplikace iDentifi bych měl výhrady k uživatelskému rozhraní. iDentifi má oproti TapTapSee o trochu zdlouhavější proceduru focení. Zatímco TapTapSee je absolutně přímočaré, jen se poklepe na tlačítko Vyfotit, a pak už se jen čeká na výsledek, tak u iDentifi se stiskem stejnojmenného tlačítka dostaneme jen do obrazovky fotoaparátu, tam vyfotíme a následně ještě musíme rozpoznání fotky potvrdit. Uživatelské rozhraní je navíc částečně v angličtině a částečně v češtině pořízené strojovým překladačem, kdežto TapTapSee je přeloženo do češtiny bez chyb. V uživatelském rozhraní postrádám místo, kde by byl zobrazen rozpoznaný text, aby se dal následně procházet, kopírovat do schránky apod. Tvůrce Anmol Tukrel ale tvrdí, že se aplikaci bude dál věnovat a prioritou dalšího vývoje je právě zlepšení uživatelské zkušenosti na základě odezvy od uživatelů.

Drobné nedostatky uživatelského rozhraní jsou ale bohatě vyváženy velmi kvalitním rozpoznáváním předmětů na snímcích a to i s možností jednoduchého OCR. Skvělá je také možnost nastavit si úroveň podrobností, které mají být v obrázku rozpoznávány. Můj první dojem z této aplikace je tedy velmi pozitivní. I když jde jen o studentský projekt, doufám, že jej bude jeho tvůrce udržovat a dál rozvíjet, protože iDentifi rozhodně patří k aplikacím, které dokáží zrakově postiženým pomoci.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

2018-05-07

Microsoft nadělil velký dárek zrakově postiženým uživatelům iPhonů, když 13. prosince oznámil, že jejich mobilní aplikace Seeing Ai má několik nových funkcí a hlavně je konečně dostupná ve všech zemích Evropské unie tedy i v České republice.

K čemu Seeing Ai slouží? Název aplikace česky znamená „vidící umělá inteligence“. Jde tedy o aplikaci, ve které umělá inteligence Microsoftu vyhodnocuje obraz z kamery iPhonu a podle zvoleného režimu hlásí uživateli různé informace, které z obrazu dokáže zjistit – rozpoznaný text, zboží, osoby, barvy, hodnoty bankovek a další. Ve srovnání s mnoha dalšími aplikacemi, které také poskytují některé z těchto funkcí je Seeing Ai často o dost rychlejší a přesnější. Jde tedy o zcela nový a dle mého velmi užitečný nástroj pro zrakově postižené uživatele iPhonu. V Téčku jsme o funkcích Seeing Ai stručně informovali přibližně před čtvrt rokem. Tehdy však byla aplikace dostupná jen v App Storu pro několik málo anglicky mluvících zemí. Nyní ji už bez problému můžeme instalovat zdarma i z českého App Storu, je tedy ten pravý čas podívat se na tuto aplikaci podrobněji.

Instalace

Aplikaci stáhneme a nainstalujeme z App Storu. To může trvat o něco déle, než jsme běžně zvyklý, protože aplikace je poměrně velká, přibližně 250 MB. Když aplikaci po instalaci poprvé spustíme, otevře nám krátkého průvodce, ve kterém jsou na pěti obrazovkách popsány nejdůležitější funkce Seeing Ai. Poté už jen stačí odsouhlasit aplikaci dotaz na přístup k fotoaparátu a potvrdit souhlas s podmínkami používání aplikace a můžeme začít.

Uživatelské rozhraní

Aplikace zatím nebyla počeštěna, musíme se tedy smířit s anglickým prostředím. Uživatelské rozhraní je ale velmi přehledné a jednoduché, zde by tedy angličtina neměla být velkou překážkou. Absence české lokalizace může více vadit jen u některých funkcí, např. při popisu vyfocené osoby nebo scény, protože i tyto popisy jsou samozřejmě v angličtině.

Seeing Ai detekuje, zda při jejím používání máme zapnutý VoiceOver či nikoli. Pokud je VoiceOver vypnutý, hlásí Seeing Ai výsledky rozpoznávání obrazu svým vlastním hlasem, který je jen v angličtině. Máme-li ale VoiceOver zapnutý, Seeing Ai nemluví a nechává veškerý hlasový výstup na samotném VoiceOveru.

Základní obrazovka aplikace sestává z pouhých čtyř nebo pěti prvků. Možná, že trochu logičtější bude projít si prvky odzadu, vezměme je tedy v pořadí odspodu obrazovky:

 • Channel: Celý spodní řádek obrazovky zabírá tento upravitelný prvek, na kterém si šviháním jedním prstem vzhůru nebo dolů vybíráme, jaké informace nám aplikace z obrazu kamery má zjišťovat. Zde tedy nastavujeme, zda chceme rozpoznávat text, barvy, zboží, osoby atd. Všechny dostupné kanály si podrobně popíšeme níže. Po prvním přepnutí do každého z kanálů aplikace zobrazí nápovědu k danému kanálu. tuto nápovědu musíme zavřít tlačítkem Close. Příště už se nápověda sama otevírat nebude.
 • Pause/Resume announcements: U většiny kanálů jsou některé informace hlášeny průběžně v reálném čase. Máme-li např. nastavený kanál Short text, čte nám aplikace průběžně jakýkoli text, který se objeví v záběru kamery. Tímto tlačítkem můžeme průběžné sdělování informací pozastavit nebo zase obnovit.
 • Take picture: Toto tlačítko je dostupné jen u některých kanálů, u kterých je potřeba obraz vyfotit. Např. při rozpoznávání osob Seeing Ai průběžně hlásí, kolik tváří, v jaké vzdálenosti a směru od kamery je v záběru a jakmile stiskneme tlačítko Take picture, je obraz vyfocen a vyhodnocen a jsou nám sděleny podrobné informace např. „asi desetiletý chlapec s hnědými vlasy a veselým výrazem“.
 • Quick help: Toto tlačítko v pravém horním rohu obrazovky otevírá stručnou nápovědu k právě nastavenému kanálu. Zde se dozvíme, k čemu daný kanál slouží a jak ho co nejlépe používat.
 • Menu: Toto tlačítko v levém horním rohu obrazovky otevře menu aplikace, které si popíšeme později.

Jednotlivé kanály

Jak již bylo zmíněno, stojíme-li na upravitelném prvku Channels ve spodním řádku obrazovky, přepínáme šviháním vzhůru a dolů jednotlivé kanály čili jednotlivé rozpoznávací funkce Seeing Ai. Všechny tyto funkce si nyní popíšeme ve stejném pořadí, v jakém je můžeme procházet šviháním.

Kanál Short text

První kanál slouží k rychlému rozpoznávání jakéhokoli textu v záběru kamery. Jakmile se v záběru objeví nějaký text, je okamžitě rozpoznán a přečten. Tento kanál se tedy už podle svého názvu hodí k rychlému přečtení krátkého textu např. štítku obálky, textu na vizitce, krabici či displeji nějakého přístroje. Stačí jen přejet mobilem nad daným předmětem ve vhodné vzdálenosti a jakmile se pod kamerou objeví text, zastavíme pohyb a posloucháme, než nám jej hlas přečte.

Otázkou samozřejmě je, jaká je vhodná vzdálenost od textu. Čím je vzdálenost větší, tím více textu se vejde do záběru, na druhou stranu je text menší a může se snižovat přesnost rozpoznávání. Zkoušel jsem např. číst text z obalů potravin nebo lahviček šampónů. V takovém případě jsem držel mobil přibližně 15 cm od předmětu. Tento kanál jsem využil např. i při přepínání televize ovladačem. Mobil jsem namířil na obrazovku televize a ovladačem jsem přepínal programy. Seeing Ai mi při každém přepnutí okamžitě ohlásila název aktuálního programu, který se při přepnutí na obrazovce dočasně vypsal. Pomocí tohoto kanálu je také možné číst text z obrazovky počítače nebo z displeje neozvučeného mobilu. Zkoušel jsem to i na displej mikrovlnky, která na něm zobrazuje klasickými hranatými digitálními písmeny nastavený čas, zde jsem ale bohužel neuspěl.

Momentálně je značným omezením kanálu Short text, že si neumí poradit s českými písmeny s diakritikou, které při rozpoznávání vynechává. To může v některých případech značně snížit srozumitelnost rozpoznaného textu.

Kanál Document

Druhý kanál slouží k přesnějšímu rozpoznávání a komfortnějšímu čtení delších textů. Zde jsou už správně rozpoznávány i české znaky. Text není rozpoznáván okamžitě, ale až po vyfocení předlohy.

Asi nejlepší postup pro správné vyfocení předlohy je tento. Předlohu položíme na rovnou podložku, která by měla být ideálně v jednolité tmavé barvě, vůči níž by bílý papír byl kontrastní. Potom umístíme iPhone těsně nad předlohu tak, aby kamera byla přibližně ve středu předlohy. Pak mobil pomalu zvedáme výše a výše, a přitom se ho snažíme držet stále ve vodorovné poloze. Seeing Ai průběžně hlídá, zda je v záběru kamery vidět předloha celá, a jakmile jsme v dostatečné vzdálenosti, aby tomu tak opravdu bylo, aplikace nám řekne „hold steady“. To znamená, že v tu chvíli už s mobilem nemáme hýbat, předloha je automaticky vyfocena a text rozpoznán. Kromě hlášení „hold steady“ se při zaměřování předlohy můžeme setkat ještě s hlášeními typu „left and top edges are not visible“ tedy „levý a horní okraj není viditelný“. Takové hlášení nám také pomůže zaměřit předlohu celou. Okamžik pro vyfocení předlohy nemusíme nutně nechat na automatickém rozhodnutí Seeing Ai, ale máme k dispozici i tlačítko Take picture pro ruční vyfocení.

Na rozdíl od kanálu Short text při rozpoznávání celého dokumentu neprobíhá zpracování vyfoceného obrazu přímo v mobilu, ale odesílá se přes internet na server Microsoftu. Rozpoznání tedy trvá o něco déle než např. u klasické OCR aplikace KNFB Reader, nicméně odezva je v rozumném čase přibližně do deseti sekund. Rozpoznaný text se zobrazí na obrazovce pro čtení textu. Zde je sice tlačítko Play pro spuštění čtení, ale text je potom čten interním anglickým hlasem Seeing Ai. Proto je lepší přečíst si text pomocí VoiceOveru.

Chybovost rozpoznávání je podle zběžného porovnání o něco vyšší než u výše zmíněného KNFB Readeru. Seeing Ai také nenabízí žádné doprovodné funkce pro správné vyfocení, jako je vibrační indikace náklonu mobilu. Chybí též volba, zda se v textu mají rozpoznávat sloupce. Rozpoznaný text nelze ukládat. Nejvíce mi ale asi nejen u rozpoznávání textu, ale i u dalších funkcí vadí nemožnost rychle uživatelsky kontrolovat, zda se pro osvětlení předlohy použije dioda fotoaparátu. Pokud fotíme cokoli lesklého, je totiž třeba blesk vypnout, což lze provést jen poměrně zdlouhavě v nastavení aplikace. I tak je ale rozpoznávání textu použitelnou funkcí na zběžné pročtení obsahu na listu papíru či třeba krabičce od zboží.

Kanál Product

Tento kanál slouží k rozpoznávání zboží podle čárového kódu na jeho obalu. I k této funkci potřebuje Seeing Ai připojení k internetu, protože informace o zboží vyhledává v internetové databázi.

Postup pro rozpoznání je následující. Mobilem přejíždíme nad obalem zboží, dokud nám aplikace pípáním nedá najevo, že je čárový kód v záběru. Je dobré být v dostatečné vzdálenosti od obalu, aby kamera viděla jeho dostatečně velkou plochu. Dobře použitelná vzdálenost mi přišla přibližně 15 až 20 cm. Když začne aplikace pípat, víme, že kamera vidí čárový kód. Čím je pípání rychlejší, tím blíže jsme u čárového kódu. Můžeme tedy zkusit mobilem posunout do stran, zda se pípání zrychlí. Poté už by aplikace měla ohlásit „processing“ a během okamžiku zobrazit název zboží. U některých produktů Seeing Ai ohlásila, že zboží nebylo nalezeno. V takovém případě nám nezbývá než v kanálu Short text rozpoznat text na obalu. Ve většině případů ale aplikace zboží podle čárového kódu opravdu najde.

Když je zobrazen název zboží, je pod ním ještě tlačítko More info. Poklepáním na ně otevřeme obrazovku s dalšími informacemi k produktu, jako je např. návod k přípravě. Tyto informace nejsou ale dostupné zdaleka pro všechny produkty a jsou zobrazovány v angličtině. I samotný název produktu je v angličtině, protože je zřejmě vyhledáván v nějaké anglické databázi. Takže např. při rozpoznání produktu „Milka – čokoláda z alpského mléka“ je zobrazeno „Milka – Alpine Chocolate Bar 100 g“. Nalezení čárového kódu mi se Seeing Ai přijde díky signalizaci pípáním o něco jednodušší než s různými jinými aplikacemi, které tuto funkci nemají uzpůsobenou pro použití zrakově postiženými.

Kanál Person

Další funkce Seeing Ai umí rozpoznávat tváře. Když kamerou míříme do prostoru a do záběru se dostane nějaká osoba, mobil automaticky zahlásí něco jako „one face near center 5 feeds away“ tedy „jedna tvář uprostřed, ve vzdálenosti 5 stop“. V tu chvíli můžeme poklepat na tlačítko Take picture, abychom osobu vyfotili a dozvěděli se více. Podrobnější informace potom vypadá např. takto „4 year old girl with blond hair looking happy“ tedy „čtyřletá blonďatá dívka vypadající vesele“.

Seeing Ai můžeme také naučit rozpoznávat konkrétní osoby. V menu aplikace je možnost přidání známé osoby. S touto osobou se domluvíme, aby se třikrát prostřednictvím Seeing Ai vyfotila a k osobě si zapíšeme její jméno. Bude-li příště aktivní kanál Person a do hledáčku se nám dostane daná osoba, Seeing Ai ji nebude hlásit neurčitým výrazem „face“, ale přímo jejím jménem.

Funkce rozpoznávání osob si to u mě rozházela tím, že mi při odhadu věku přidala 9 let. Takže pozor při focení dam, umělá inteligence Microsoftu není příliš galantní a nerozpakuje se říci, co ji zrovna napadne.

Kanál Currency Preview

V tomto režimu Seeing Ai v reálném čase rozpoznává hodnoty bankovek. Jakmile se v záběru kamery objeví bankovka, je ohlášena její hodnota. Zde ale opět narazíme na to, že aplikace zatím není uzpůsobena českému prostředí. České koruny v současnosti nepodporuje. Aktuálně podporované měny jsou Americký a Kanadský dolar, Britská libra a Euro. Vždy jsou rozpoznávány bankovky jen té měny, která je vybraná v nastavení. Ve výchozím stavu to je Americký dolar. Pokud budete chtít vybrat např. Euro, poklepejte na hlavní obrazovce na tlačítko Recognizing. Otevře se obrazovka pro výběr rozpoznávané měny.

Kanál Scene Preview

Tento kanál slouží k popisu vyfocené scény. Prostor před mobilem vyfotíme poklepáním na tlačítko Take picture, a výsledná fotografie se odešle k analýze na server Microsoftu. Po několika sekundách se zobrazí anglický popisek. Jde o experimentální funkci, proto popisek nemusí být stoprocentně přesný. Např. po vyfocení plyšové opice na opěradle křesla jsem se dozvěděl toto: „probably a cat sleeping on top of a chair“. Jiné popisky byly ve stylu „žena připravující v kuchyni jídlo“, „chlapec sedící u talíře s jídlem“, „dům přikrytý sněhem“ apod. Vedle popisku fotky je tlačítko Save, kterým obrázek uložíme do galerie fotografií v iPhonu. Aplikace si v galerii vytvoří album nazvané Seeing Ai.

Kanál Color Preview

V tomto režimu funguje Seeing Ai jako mnohé jiné aplikace pro rozpoznávání barev. Průběžně v reálném čase hlásí barvu předmětu, na který kamera právě míří. Barvy jsou sdělovány opět v angličtině, vystačíme si ale s názvy základních barev, jako je red, green, blue, yellow apod. Stejně jako u jiných aplikací pro detekci barev je i zde přesnost velmi závislá na okolním osvětlení, takže informace, které se takto dozvíme, musíme brát jen velmi orientačně.

Kanál Handwriting Preview

Tento experimentální kanál se snaží o rozpoznání textu psaného rukou. Předlohu je třeba vyfotit aktivováním tlačítka Take picture, a fotografie se odešle ke zpracování na server Microsoftu. Zkoušel jsem takto rozpoznávat text psaný hůlkovým i psacím písmem a ani jednou jsem neuspěl. Uvidíme, zda se umělá inteligence Microsoftu v této věci časem zlepší a budeme schopni získat nějaké použitelné výsledky, V takovém případě by Seeing Ai byla patrně první aplikace schopná rozpoznávat rukopis. Momentálně ale zřejmě nejde o funkci, která by byla v praxi použitelná.

Kanál Light

Poslední kanál slouží jako klasický detektor světla. Když se do něj přepneme, začne iPhone vydávat zvuk, jehož výška se průběžně mění podle množství světla ve směru, kterým míří kamera. Čím více světla, tím vyšší tón. Funkce funguje velmi intuitivně a spolehlivě. Můžeme tedy snadno zjistit, zda v místnosti svítíme a ve kterém směru se zdroj světla nachází.

Rozpoznávání fotek z iPhonu

Aplikaci Seeing Ai můžeme využít také k rozpoznávání obsahu fotek, které už máme uložené v galerii iPhonu. V aplikaci Fotky jen stačí u otevřené fotografie poklepat na tlačítko Sdílet a v následné nabídce zvolit položku Recognize with Seeing Ai. Otevře se obrazovka, kde bude zobrazena daná fotka a pod ní textový popisek ve stejné podobě jako při rozpoznávání scény. Po přečtení popisku tuto obrazovku zavřeme poklepáním na tlačítko Close a budeme zpět v aplikaci Fotky.

Položka Recognize with Seeing Ai nemusí být v nabídce sdílení zobrazena. Aby se zde objevila, je třeba poklepat na tlačítko Více a v seznamu všech dostupných aplikací, do kterých lze fotku nasdílet, vybrat právě položku Recognize with Seeing Ai.

Menu Seeing Ai

V levém horním rohu hlavní obrazovky Seeing Ai je tlačítko, kterým lze otevřít hlavní menu aplikace. V tomto menu jsou zřejmě nejdůležitější následující položky:

 • Face recognition: Tímto tlačítkem otevřeme obrazovku se seznamem osob, jejichž podobu si Seeing Ai pamatuje, aby nám mohla v kanálu Person hlásit jejich jména, kdykoli se objeví v záběru kamery. Pomocí tlačítka Add zde můžeme přidávat další osoby.
 • Help: tímto tlačítkem otevřeme nápovědu k aplikaci v angličtině. Kromě této celkové nápovědy můžeme, jak už bylo zmíněno, z hlavní obrazovky pomocí tlačítka Quick help otevřít jen tu část nápovědy, která se týká právě vybraného kanálu.
 • Settings: Přes toto tlačítko se dostaneme na obrazovku s nastavením aplikace. Zde můžeme vybrat, jaké bankovky budou rozpoznávány v kanálu Currency, dále můžeme zapnout či vypnout automatické osvětlování bleskem kamery podle detekce okolního světla a také nastavovat interní hlasový výstup aplikace. Ten se ale při zapnutém VoiceOveru stejně nepoužívá.

Závěr

Seeing Ai je jedinečnou aplikací hned z několika důvodů. Prvním důvodem je široká škála funkcí, které nabízí. V rámci jedné aplikace máme to, na co jsme dříve potřebovali aplikací několik – rozpoznávání textu, rozpoznávání předmětů, rozpoznávání barev, detekce světla atd. Vše je přitom dostupné ve velmi jednoduchém a přehledném uživatelském rozhraní. Jediné, co mi v rozhraní aplikace znatelně chybí, je volba pro rychlé zapínání a vypínání blesku fotoaparátu, což je potřeba poměrně často – při každém snímání lesklého předmětu.

Unikátní je funkce okamžitého čtení textu v záběru kamery. Rozpoznávání delších textů je také použitelné, i když je celkově o něco méně přesné a komfortní než u specializované aplikace KNFB Reader. Z hlediska uživatele se zbytky zraku je dobře řešená i funkce rozpoznávání zboží podle čárových kódů, i když si stále nejsem jistý, jak moc to je použitelné pro zcela nevidomé uživatele.

Nevím, jak moc člověk v praxi využije rozpoznávání lidí a scény, ale i zde mi přesnost popisu přijde vyšší než u jiných aplikací s obdobnými funkcemi.

Je škoda, že Seeing Ai zatím není lokalizována a není uzpůsobena pro český text a české bankovky. Uživatel u některých funkcí musí mít alespoň základní znalost angličtiny. Nicméně i tak je skvělé, že se tato aplikace konečně objevila v českém App Storu a určitě ji lze doporučit. Seeing Ai je opravdu dobrý dárek Microsoftu pro české zrakově postižené uživatele iPhonů.

Autor: Jan Šnyrych

Další zdroje informací

2018-05-07

Úvodem

Pracujete-li s počítačovou a komunikační technikou již nějakou dobu, je takřka nemožné, aby se vám nenavyšoval počet služeb vyžadujících registraci. Jistě máte zřízenu e mailovou schránku (obvykle ne jen jednu), nakupujete v některém z internetových obchodů (obvykle ne jen v jednom), jste čtenáři některé či některých z digitálních či zvukových knihoven, možná komunikujete se svým okolím přes Skype, sdílíte svůj život na Facebooku či Twitteru… A tak bych mohl pokračovat. S tím je svázána potřeba si k těmto službám zapamatovat či zapsat přihlašovací údaje. Jejich množství stále narůstá (zní to neuvěřitelně, ale sám jich aktuálně mám přes stovku).

Někoho by mohlo takové, i mnohem menší, množství svádět k tomu, aby používal pro všechna přihlášení stejné přístupové údaje. Jestli je něco větším bláznovstvím z hlediska bezpečnosti než právě toto, je tím použití krátkého, jednoduše uhodnutelného hesla (jméno psa, partnera, oblíbeného fíkusu…).

Ve chvíli, kdy tuto možnost vyloučíme, zbývá nám vše si buď zapamatovat (při použití bezpečných hesel dle mě nemožné), nebo zapsat.

Držíme-li se průpovídky „To že jsem paranoik, neznamená, že po mně nejdou!“, jistě si nezapíšeme tyto citlivé údaje jen tak někam do textu či na papír.

Na počítači vždy pracujete jen vy? Nikdo nemá šanci se k vašim datům dostat fyzicky či přes internet? A opravdu si to myslíte? :-))

Způsobů, jak mít údaje zaznamenané bezpečně, je jistě více. Sám jsem se již před mnoha lety vydal cestou využívání tzv. správce hesel. Jedná se o program pro uchovávání přihlašovacích údajů v šifrované podobě. Nejprve jsem používal velmi jednoduchého správce, který ovšem mnoho služeb nenabízel. Umožňoval údaje zapsat, změnit a vymazat. Po čase, s nárůstem údajů, mi začala scházet možnost jejich třídění do kategorií.

Objevil jsem program KeePass, který mé požadavky splňoval, ba předčil.

O KeePass

KeePass je vyvíjen jako open source software německým vývojářem Dominikem Reichlem a uživatelům je k dispozici zdarma.

Využívat lze buď verzi 1.x funkční od Windows XP (bez dodatečných instalací) či verzi 2.x funkční od Windows Vista (bez dodatečných instalací), ale i pod Linux, macOS atd. s doinstalovanou podporou Mono. Pokud do XP či staršího systému nainstalujete .NET Framework 2.0, můžete verzi 2.x používat klidně i zde.

Osobně jsem pod různými systémy Windows mnoho let používal verzi 1.x, ale před časem jsem přešel na dvojkovou variantu. Nabízí více funkcí a vyšší bezpečnost.

Obě verze jsou k dispozici v přenositelné (portable) i instalační podobě.

Program není omezen jen na výše zmíněné systémy. Existuje několik neoficiálních portací pro OS Android či iOS. Lze tak se zapsanými údaji pracovat nejen na počítači ale i v tabletech a telefonech.

Jak KeePass funguje

Program pracuje s databázovým souborem, ve kterém jsou veškeré naše údaje zašifrovány. Pro přístup k nim je nutné znát heslo nebo mít k dispozici soubor, jehož přítomnost je pro rozšifrování nezbytná. Pro vyšší bezpečnost je možné nastavit vyžadování jak hesla, tak přítomnost zvoleného souboru. Tím může být nějaký obrázek, textový dokument atd.

Zašifrovanou databázi s hesly i jinými údaji můžeme mít od programu oddělenou: nosit si ji na flash disku, umístit ji do některého z cloudových úložišť… Pokud si ji však budeme přenášet na flash, je vhodnější, aby obsahovala zároveň přenositelnou verzi KeePass. Díky tomu ji můžeme využít na jakémkoli počítači, ke kterému flash připojíme.

Údaje v databázi můžeme třídit do připravených skupin (Obecné, Windows, Síť, Internet, E mail, Internetové bankovnictví), ale také si vytvořit skupiny vlastní.

Každý záznam v databázi obsahuje pole pro zápis názvu, přihlašovacího jména, hesla, odkazu na službu, poznámky a možnost nastavení data exspirace. K záznamu můžete dále přidat vlastní pole či přikládat soubory. Lze měnit barvy, přiřazovat štítky či nastavit automatické vyplňování údajů do formulářů ve vašem prohlížeči.

Stažení

Domovská stránka programu je KeePass.info. Pro stažení zvolte odkaz Downloads. Na otevřené stránce vybíráte mezi verzemi 1.x označované jako Classic Edition a 2.x označované jako Professional Edition. Zároveň si ve stejné tabulce volíte, zda chcete instalační nebo portable variantu.

Pokud tedy chceme stáhnout instalaci verze 2.x, potvrdíme pro aktuální verzi odkaz „KeePass 2.34 ( Installer EXE for Windows)“.

Potvrzení odkazu nás přesměruje na vývojářský web SourceForge, kde bude stahování automaticky během pár vteřin iniciováno.

Můžete též zkusit tento přímý odkaz na stažení.

Vrátíme se na domovskou stránku KeePass a tentokrát zvolíme odkaz Translations. Odtud stáhneme lokalizační soubor, který po nakopírování do složky programu umožní nastavit jako výchozí jazyk češtinu.

V prvním sloupci tabulky zvolíme Czech (čeština) a přejdeme do sloupce čtvrtého, který obsahuje odkaz na stažení pro verzi 2.x. Pro aktuální verzi KeePass má odkaz text „Download [2.34+]“. Třetí sloupec obsahuje odkaz na stažení balíčku pro verzi 1.x a druhý sloupec jména autorů překladů.

Potvrzení odkazu nás opět přesměruje na SourceForge, kde během chvíle bude stahování iniciováno.

Instalace

Ten, kdo zvolil portable variantu, rozbalí stažený KeePass do vlastní složky a po rozbalení do ní přidá i stažený lokalizační soubor „Czech.lngx“.

Pokud jste zvolili instalační variantu, spusťte stažený instalátor. Pro aktuální verzi se nazývá „KeePass-2.34-Setup.exe“. Otevře se průvodce instalací, kde v prvním kroku volíme jeho jazyk. Čeština by měla být přednastavena, proto stačí potvrdit tlačítko OK.

V druhém kroku odsouhlasíme licenční podmínky nastavením přepínače do příslušné polohy a potvrdíme tlačítko Další.

Třetí krok umožní nastavit složku, kam se má program nainstalovat. Stačí opět potvrdit tlačítko Další.

V následujícím čtvrtém kroku můžeme volit součásti, které se mají instalovat. Pro tuto chvíli ponecháme výchozí nastavení a potvrdíme tlačítko Další.

Pátý krok umožní nastavit, zda se databázové soubory s našimi údaji mají asociovat s KeePass a jaké zástupce na program chceme přidat do systému. Ponecháme výchozí nastavení a pokračujeme stiskem tlačítka Další.

V závěrečném šestém kroku už jen potvrdíme tlačítko Instalovat a celý proces zakončíme potvrzením tlačítka Dokončit.

KeePass se spustí po ukončení instalace automaticky.

Nastavení

První okno, které se po spuštění objeví, se nás ptá, zda chceme být upozorňováni na nové verze programu. Tlačítkem „Enable (recomended)“ žádost odsouhlasíme nebo tlačítkem Disable odmítneme.

Nyní se přepneme z KeePass do našeho správce souborů a extrahujeme stažený lokalizační soubor „Czech.lngx“ obsažený v „KeePass-2.34-Czech.zip“ (pro aktuální verzi).

Soubor nyní nakopírujeme do složky, která byla nastavena při instalaci pro program KeePass. Pro 32bitová Windows je tou složkou obvykle „C:\Program Files\KeePass Password Safe 2“ a pro 64bitová Windows „C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2“.

Přepneme se zpět do KeePass a změníme výchozí anglický jazyk na češtinu.

Vstupte do aplikačního menu a ve skupině View zvolte Change language… V otevřeném dialogu si ze seznamu vyberte položku začínající slovem „Czech“. Samotné aktivování češtiny je nutné provést pomocí funkce pro simulaci práce s myší vašeho odečítače. Přitáhněte tedy myš na zvolenou češtinu a příslušnou funkcí simulujte klik levým tlačítkem myši.

Anglický dialog nám ohlásí, že zvolený jazyk byl aktivován a že je nutné pro jeho zavedení program restartovat. Potvrzením tlačítka Ano tak učiníme.

Následně spuštěný KeePass bude tak již v češtině.

Poslední nastavení, které doporučuji provést, je zapnutí podpory odečítačů obrazovky. Ano, tvůrce KeePassu myslí na zrakově postižené. Bohužel i se zapnutou podporou přístupnostních technologií narážíme na některá nepopsaná pole, nutnost použití simulace myši apod. Postupně si problémová místa zapisuji a zkusím výčet autorovi zaslat.

Pro zapnutí podpory odečítačů vstupte do aplikačního menu, vyberte skupinu Nástroje a zde funkci Možnosti…

Přejděte na poslední kartu Rozšířené a v seznamu možností zvolte poslední položku: „Optimalizovat pro čtení obsahu obrazovky (povolte, pouze pokud používáte čtení obsahu obrazovky)“. Mezerníkem ji zaškrtněte a dialog uzavřete potvrzením tlačítka OK.

Vytvoření databáze

Poslední, co je třeba udělat před tím, než začneme KeePass plně využívat, je založení databázového souboru pro naše údaje.

Vyvolejte aplikační menu a ve skupině soubor zvolte funkci Nový… Ve standardním dialogovém okně pro uložení souboru si nastavte umístění a zadejte název souboru, ve kterém chcete mít údaje uloženy.

Po potvrzení tlačítka Uložit se otevře okno, ve kterém definujeme způsob zabezpečení. Na výběr máme:

 • Hlavní heslo – databáze bude chráněna vámi zvoleným heslem. Doporučuji zvolit nesnadno uhodnutelné, ideálně kombinující velká a malá písmena, čísla či další znaky. S počtem znaků bych nešel pod 10. Uvědomte si, že zvolené heslo bude přístupem ke všem vašim dalším heslům či jiným údajům.
 • Soubor nebo poskytovatel klíče – Pro otevření databáze bude vyžadován přístup k vámi zvolenému souboru. Tím může být libovolný již existující soubor nebo vám KeePass vygeneruje soubor s vlastním klíčem. Ten je pak kvůli bezpečnosti vhodné držet na jiném místě než samotnou databázi.
 • Účet uživatele Windows – Databáze je svázána s účtem aktuálně přihlášeného uživatele.

Pokud zapomenete hlavní heslo, ztratíte soubor s klíčem či přijdete o účet a nebudete schopni ho kompletně obnovit, o přístup k databázi přicházíte. Dle autora neexistuje žádný způsob, jak se pak k datům dostat. Proto také takový program používáme, že... :-)

Pokud nejste extrémně paranoidní, vystačíte si s hlavním heslem, které je také ve výchozím nastavení jediné aktivní. Chcete-li použít jiný z výše uvedených způsobů, či jejich kombinaci, zaškrtejte příslušná políčka.

Pokud zůstanete jen u hesla, zapište ho do prvního pole. Po stisku Tabulátoru se přesunete na zaškrtávací pole bez popisku. Jeho odškrtnutím se heslo v poli zobrazí. Pokud ho necháte zaškrtnuté a přejdete o jeden krok Tabulátorem dál, vstoupíte do pole pro opakované zadání stejného hesla. To slouží k ověření, zda jste při zadávání v prvním poli neudělali omylem chybu. Pokud se budou shodovat, bude považováno heslo za správné.

Zadejte tedy vhodné heslo a potvrďte tlačítko OK.

Druhý krok vytváření databáze je v okně s pěti kartami. Pokud nechceme měnit způsob šifrování, vypínat kompresi databáze či koš, případně ovlivňovat další volby, vystačíme si s kartou Obecné.

První editační pole této karty slouží k zápisu názvu databáze. Odečítače bohužel jeho popisek nečtou. Zapište název (Rodina, Jozefína apod.) a Tabulátorem přejděte do dalšího editačního pole. Zde můžete zapsat bližší popis databáze. Ostatní prvky přeskočíme a potvrdíme tlačítko OK. Tím je databáze vytvořena a v KeePass rovnou otevřena.

Pokud v možnostech programu nezměníme nastavení, bude KeePass otevírat naposledy použitou databázi vždy automaticky při svém spuštění – s požadavkem na heslo či soubor.

Práce s KeePass

Hlavní okno

Okno programu s otevřenou databází je poměrně jednoduché. Titulek obsahuje název databáze a samotného programu. Po té, co při spuštění vyřídíte přihlášení, můžete jeho části procházet Ttabulátorem.

 1. Nejprve stojíme v poli pro rychlé vyhledání záznamu, které je součástí panelu nástrojů.
 2. Stromový seznam skupin: Umožňuje výběr Skupiny. Ty slouží k třídění jednotlivých záznamů. Mají tedy podobnou funkci jako složky v e mailovém klientovi. I zde můžeme využít existující či přidávat vlastní.
 3. Seznam záznamů: Umožňuje výběr požadovaného záznamu zvolené skupiny. Záznamy obsahují přihlašovací či jiné údaje, které k němu přiřadíme.
 4. Zobrazení záznamu: V textovém poli si zde lze prohlédnout údaje, které k záznamu máme uvedeny (mimo hesla). Kromě námi vyplněných údajů zde zjistíme, do které skupiny je záznam zařazen, kdy byl vytvořen a naposled upraven.
 5. Panel nástrojů: Obsahuje základní funkce, které lze při práci s KeePass využít. Jejich výběr provádíme šipkami vpravo a vlevo a potvrzujeme mezerníkem. Nalezneme je také v aplikačním či kontextovém menu. K většině z nich je navíc přiřazena klávesová zkratka.

Přidání záznamu

Nejprve ve stromovém seznamu skupin vyberte tu, do které chcete záznam přiřadit. Z menu Úpravy vyberte funkci „Přidat záznam…“ nebo stiskněte Ctrl+I.

Otevře se okno obsahující pět karet: Záznam (právě aktivní), Rozšířené, Vlastnosti, Samodoplňování a Historie. Pro začátek si vystačíme s kartou Záznam.

Stojíme v poli pro zapsání názvu záznamu, jehož popisek nám odečítače nepřečtou. Stačí však zapsat např. Gmail, Alza, ČSOB, KDD atd.

Tlačítko „Vyberte ikonu“ umožní přiřadit záznamu jednu z nabízených ikon nebo si vybrat jinou z vlastního grafického souboru.

Pole „Uživ. Jméno“ je určeno k zapsání uživatelského jména služby, pro kterou záznam vytváříte.

Do pole Heslo zadejte vaše přihlašovací heslo.

Zaškrtávacím polem „Skrýt pole pomocí hvězdiček“ můžete ovlivnit, zda se v poli pro heslo budou zobrazovat zapisované znaky, nebo hvězdičky.

Pokud jste ho zaškrtnuté nechali, následuje pole pro opakované zadání hesla. Záznam se vytvoří pouze v případě, že se hesla v obou polích budou shodovat. V opačném případě jsme na neshodu upozorněni.

Stisk tlačítka „Generovat heslo“ vyvolá kontextové menu s možnostmi, které využijete v případě, že k službě ještě žádné heslo nemáte nebo ho měníte a nechce se vám s ním vymýšlet. Věřte, že KeePass vygeneruje dostatečně bezpečné, ať už vyberete kteroukoli z voleb. :-) To, že bude „nezapamatovatelné“ vůbec nevadí, pokud si KeePass navyknete používat.

Pole URL slouží k zapsání internetové adresy stránky, na které je služba, pro niž záznam vytváříte.

Pole Poznámky umožní na více řádků zapsat jakoukoli další informaci.

Následující tři prvky využijete, pokud je některý údaj v záznamu časově omezen. Například u některých firemních sítí je z důvodu bezpečnosti nutné měnit heslo v určitém intervalu.

 1. Vyprší – Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete pro tento záznam časové omezení.
 2. Rozbalovací seznam s přednastaveným aktuálním datem umožní zvolit datum, kdy vyprší časové období.
 3. Tlačítko „Vyberte si jeden ze standardních časů vypršení“ po stisku vyvolá kontextovou nabídku, kde vybíráte běžný časový interval, jako je týden, měsíc, půl roku atd.

Nebudeme-li v tuto chvíli řešit další karty, můžeme stisknout tlačítko OK a záznam bude vytvořen.

Představil jsem celý obsah karty Záznam, ale obvykle vyplníte název, uživatelské jméno, dvakrát heslo a potvrdíte OK – operace na pár vteřin.

Využití záznamu

Údaje jako uživatelské jméno, heslo či URL můžete rychle využít díky klávesovým zkratkám pro vyplnění např. přihlašovacího formuláře na webové stránce.

Vyberte potřebný záznam a:

 1. Stiskem Ctrl+U otevřete ve vašem výchozím prohlížeči stránku, na kterou jste si zapsali adresu do pole URL.
 2. Přepněte se zpět do KeePass.
 3. Zkratkou Ctrl+B nakopírujte uživatelské jméno do schránky a vložte ho do příslušného pole.
 4. Pomocí Ctrl+C to samé uděláte s heslem.

S vložením údajů však příliš neotálejte. KeePass je ve výchozím stavu nastaven tak, že obsah schránky po 12 vteřinách kvůli bezpečnosti maže.

Operace se záznamy

Libovolný záznam můžete upravit po stisku klávesy Enter. Smazat ho lze klávesou Delete. Ostatní funkce, např. pro přesun záznamu do jiné skupiny, pro změnu pozice v aktuální skupině, naleznete v kontextovém menu, vyvolaném na zvoleném záznamu.

Přidání skupiny

Nejprve ve stromovém seznamu skupin vyberte tu, do které chcete novou přiřadit. Pokud chcete, aby byla na stejné úrovni jako ostatní výchozí, musíte vybrat skupinu pojmenovanou podle databáze – tedy tu zcela první. Z kontextového menu vyberte funkci „Přidat skupinu“.

Otevře se okno obsahující čtyři karty. Pro začátek si vystačíme s kartou Obecné.

Stojíme v poli pro zapsání názvu skupiny, jehož popisek nám odečítače nepřečtou. Stačí však zapsat např. Sériová čísla, Knihovny, Obchody atd.

Tlačítko „Vyberte ikonu“ umožní přiřadit skupině jednu z nabízených ikon nebo si vybrat jinou z vlastního grafického souboru.

Poslední 2 prvky využijete pouze v případě, že mají být všechny záznamy v této skupině časově omezeny. S tím jsme se již setkali při vytváření záznamů.

Nebudeme-li v tuto chvíli řešit další karty, můžeme stisknout tlačítko OK a skupina bude vytvořena.

Představil jsem celý obsah karty Obecné, ale obvykle vyplníte jen název a klávesou Enter potvrdíte OK.

Operace se skupinami

Vlastnosti skupiny můžete upravit po jejím výběru, vyvoláním kontextového menu a potvrzením funkce „Upravit skupinu“. Smazat ji lze klávesou Delete. Ostatní funkce např. pro změnu pozice v seznamu skupin, naleznete v kontextovém menu, vyvolaném na zvolené skupině.

Koš

Odstraněné záznamy a skupiny se přesouvají do skupiny Koš. Její obsah lze buď vymazat nebo přes kontextové menu přesunout na původní místo. Koš nemá žádné speciální vlastnosti, proto s jeho obsahem pracujeme jako v jakékoli jiné skupině.

Uložení změn v databázi

Jakékoli změny se ukládají po stisku klávesové zkratky Ctrl+S. Pokud zkratku nestiskneme a vyvoláme ukončení programu, sám si o uložení řekne.

Doporučení a závěrečné slovo

KeePass je sice primárně určen k zapisování různých přihlašovacích údajů a jejich ochraně. Tu však stejně dobře můžete využívat pro zapisování sériových čísel různých produktů, čísel platebních karet či různých průkazů a libovolných dalších údajů, které chcete mít „pod zámkem“.

Dříve jsem databázi nosil na dvou flashkách, měl ji na stolním PC doma i v práci, v notebooku… To už je ovšem takové množství, že se aktuálnost všech kopií udržuje jen těžko. Slevil jsem tak ze své paranoie a databázi umístil do cloudového úložiště. Jednak mi to umožnilo otevírat ji vždy aktuální na všech potřebných PC, jednak k ní mám přístup i z mobilních telefonů.

V telefonu s Androidem používám aplikaci KeePassDroid a na iPhone MiniKeePass.

Jediné zařízení, na kterém se mi zatím nepodařilo KeePass rozchodit tak, abych ho byl schopen používat, je Mac s OS X. Zde to ale bude pravděpodobně dáno mou stále začátečnickou úrovní v práci s tímto systémem. Pokud se některému ze čtenářů podaří úspěšně KeePass na tomto systému s VoiceOver rozchodit, budu rád za poskytnutí postupu.

Vzhledem k nepostradatelnosti údajů v databázi ji doporučuji pravidelně zálohovat alespoň na jedno další médium. Pokud ji navíc umístíte do cloudu či na jiné místo, než je běžně umístěný váš počítač, snížíte riziko její ztráty při lokálním problému (porouchaný disk, požár…).

Přes možná trochu zdlouhavé stahování, instalaci a nastavování se nakonec dostanete k jednoduše a efektivně ovladatelnému programu, který skvěle plní to, k čemu je určen. Nenároční uživatelé tak mohou mít své údaje v bezpečí avšak pohotově po ruce bez nutnosti náročného ovládání. Pokročilejší však mají k dispozici poměrně rozsáhlé možnosti konfigurace šifrování, automatizace vyplňování údajů, přiřazování štítků, mnoho voleb ovlivňující chování programu atd. Sám jsem objevil několik užitečných voleb až v průběhu psaní tohoto článku.

Klávesové zkratky

Funkce Klávesa
Přidat záznam Ctrl+I
Otevřít URL adresu vybraného záznamu ve výchozím prohlížeči Ctrl+U
Zkopírovat uživatelské jméno vybraného záznamu do schránky Ctrl+B
Zkopírovat heslo vybraného záznamu do schránky Ctrl+C
Vstoupit do pole pro vyhledávání záznamů Ctrl+E
Otevřít vybraný záznam pro editaci Enter
Smazat vybraný záznam Delete
Uložit databázi Ctrl+S

Autor: Michal Jelínek

Autor: Michal Jelínek

Další zdroje informací

2018-05-04

Ve dnech 19. a 20. dubna uspořádal Cech mobility pod záštitou MPSV ČR a ve spolupráci s GŘ Úřadu práce v kongresovém sálu BVV Brno již tradiční Dny mobility 2018. Odborný program byl určen zejména pro nové pracovníky Úřadu práce a pracovníky Lékařské posudkové služby z celé republiky, do jejichž kompetence spadá posuzování žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Je potěšitelné, že o prezentaci zvláštních pomůcek pro zrakově postižené byl i v letošním roce požádán Jiří Ježek z Tyflokabinetu SONS, který se opět zaměřil výhradně na složité náročné pomůcky na bázi výpočetní techniky, tentokrát v kontextu s velkou novelizací vyhlášky MPSV č. 388/2011 SB., jež nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2018. V druhé části vymezeného času pro zrakově postižené se Eva Žižlavská ze společnosti Tyfloservis věnovala prezentaci základních pomůcek pro zrakově postižené a problematice komunikace osob se zrakovým postižením. Ostatní prezentace soustředily svoji pozornost na specifika komunikace a pomůcky pro sluchově postižené, na speciální úpravy automobilů, na stavební úpravy koupelen a na pomůcky pro osoby s vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

V předsálí mělo své expozice na dvacet firem a organizací. Mezi přítomnými byl tradičně velký zájem nejen o pomůcky pro zrakově postižené na společném stánku Tyflokabinetu a Tyfloservisu, ale také nám dobře známých reprezentantů firem Adaptech, Sagitta, Spektra i Školy pro výcvik vodicích psů. Téměř všechny ostatní expozice byly zaměřeny na pomůcky pro těžce tělesně postižené občany.

2018-04-23

I letos Tyflokabinet Praha – SONS ČR pořádal tradiční školení pro lektory náročných elektronických kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

Sešlo se nás 25 lektorů z celé republiky. Zastoupena byla Ostrava, Olomouc, Zlín, Jihlava, Pardubice, Hradec králové, Liberec, Plzeň a Praha.

Třídenní maraton školení začal ve středu 4. dubna s tématy:

 • Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a přírodních věd pro zrakově postižené
 • Novinky v oblasti přístupnosti operačního systému Android pomocí speciálních aplikací pro zrakově postižené (BlindShell, Corvus, KoalaPhone)
 • Změny legislativy v oblasti pomůcek pro zrakově postižené (novela zákona 329/2011)

Pokračoval čtvrteční sérií:

 • Přístupné webové prohlížeče pro zrakově postižené (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome)
 • Novinky v oblasti zvětšovacích programů + nástroje pro usnadnění ve Windows
 • Novinky v oblasti odečítacích programů + režimy NVDA
 • OCR program FineReader 14

A pátek byl završen tématy:

 • FaceBook pro zrakově postižené
 • Ostatní novinky z oblasti software, hardware a pomůcek pro zrakově postižené (mobilní braillské řádky Esys, EasyLink, Focus; Mobilní aplikace pro rozpoznávání nejen českých bankovek Cash Reader).

Obsahovou náplň školení zajistili zaměstnanci a spolupracovníci Tyflokabinetu SONS ČR. Přednášku o matematice připravili a prezentovali J. Tichý z TC Plzeň a L. Másílko ze Střediska Teiresiás.

Materiály

Ucelené materiály k moderním prohlížečům budou brzo k dispozici i pro veřejnost. Stejně tak bude k dispozici materiál k tématu Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a přírodních věd pro zrakově postižené.

Oboje nabídneme ke stažení na stránkách Tyflokabinet.cz.

Poděkování

Na úspěšném pořádání takové akce má zásluhu mnoho jednotlivců. Bez jejich obětavé práce by se konat určitě nemohla. Velké nasazení a mnoho hodin práce jsou podstatou kvalitního výsledku. Nutné jsou ovšem samozřejmě i finance. Ty nám letos zajistil Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, firmy Galop a Spektra.

Děkujeme všem!

A těšíme se na další setkání – snad za rok.

2018-04-23

Vyvíjíte mobilní aplikace a chcete je dostat k co nejširšímu publiku?
Přístupnost aplikací máte předepsanou předpisy nebo zadavatelem zakázky?
Nebo si prostě jen myslíte, že by z využívání moderních technologií neměl být nikdo zbytečně vylučován?

Potom se přijďte o přístupnosti mobilních aplikací dozvědět více na seminář Tyflokabinetu SONS ČR.

Jaké informace na semináři získáte?

Proč se přístupnosti věnovat:

 • Jaké skupiny uživatelů budou těžit z dobré přístupnosti vašich aplikací.
 • Nepřináší přístupnost zvýšené náklady na vývoj?
 • Kdy je přístupnost vítaným bonusem a kdy povinností.

Jak na přístupnost mobilních aplikací v praxi:

 • Zjistíte, jakým způsobem slabozrací i zcela nevidomí uživatelé za pomoci asistivních technologií s chytrými mobily pracují.
 • Seznámíte se se všemi požadavky na přístupnost v ukázkách dobré a špatné praxe v reálných aplikacích.
 • Dozvíte se, jak si alespoň zběžně můžete přístupnost svých aplikací otestovat přímo ve svém mobilu se systémem iOS nebo Android.

Lektoři: Jan Šnyrych, Zdeněk Bajtl, Michal Jelínek
V Tyflokabinetu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se dlouhodobě zabýváme přístupností mobilních aplikací, ale i webu. Máme bohaté zkušenosti s testováním a audity přístupnosti. Naší silnou stránkou je podrobná znalost asistivních technologií pro zrakově postižené a každodenní kontakt s reálnými uživateli, kterým pomáháme potíže s přístupností řešit.

Datum konání: 31. května 2018, 9:00 až 13:00
Místo konání: SONS ČR, z. s., Krakovská 21, Praha 1
Účastnický poplatek: 750 Kč / osoba

V případě Vašeho zájmu se přihlaste online nebo kontaktujte Jana Šnyrycha: snyrych@sons.cz, +420 731 169 643.

Těšíme se na Vaši účast.

Stáhnout pozvánku na seminář jako PDF